Luontolähtöisiä palveluja Keski-Suomesta (LuoKSe)

LuoKSe-hanke on luontolähtöisten palvelujen ja Green Care -toimialan tiedotushanke Keski-Suomessa.

Tavoitteet

Tavoitteena on tiedottaa luontolähtöisistä ja Green Care -toiminnasta ja tukea sitä kautta uusia palvelumuotoja- ja innovatioita. Hankkeessa rakennetaan monialaista ja vuorovaikutteista viestintää, joka koostuu kokemusperäisestä tiedosta, vaikuttavuustiedosta ja paklvelutarpeista eri asiakasryhmissä, palveluiden laadun määrittelystä, SOTE- ja matkailupalveluiden toimintaehtojen ja palvelupyyntöjen kartoituksesta sekä yhteistoiminnallisista tapahtumista.

Kohderyhmä

Yrittäjät ja yrittäjäksi aikovat, sote- ja matkailualan palveluntuottajat.

Kesto

LuoKSe-hanke toimii ajalla 1.3.2016 -28.2.2018.

Hallinnoijat ja toteuttajat

Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hankkeen osatoteuttajat ovat Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (JAO), Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto (POKE), Maaseudun sivistysliitto (MSL) sekä Luonnonvarakeskus Laukaa puutarha (LUKE).

Rahoittajat

Hanketta on rahoittanut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020.

Yhteystiedot

Sanna Peltola

Projektipäällikkö
Piippukatu 2
40100 Jyväskylä
p. 040 560 7927
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Heli Kallio-Kauppinen

Toimisto- ja hankesihteeri, tiedotus
Maaseudun sivistysliitto
p. 040 715 0731
etunimi.sukunimi@msl.fi

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös