Euroja ja Elämyksiä!

Euroja ja Elämyksiä!

1.1.2016 – 30.6.2018

Maaseutumatkailuyrittäjien oma yhteismarkkinointiin keskittyvä yritysryhmä.

 

Euroja ja elämyksiä! yritysryhmän muodostavat kärkiyritykset EräVaris, Koskenpään Rantapirtti, Lakomäen metsäkartano, Lamminmäen tilat, Pikku Peura, Kartano Kultaranta, Taipaleen tila, Taulun kartano, Villipeura sekä Varjolan tila. Ryhmän budjetti on 80 000 Eur.

Yhteisellä toiminnalla tähdätään maaseutumatkailuyritysten liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen ja myynnin kasvuun tavoitteellisten yhteismarkkinointitoimenpiteiden, myynnin kehittämisen sekä verkostoitumisen myötä tulevien kustannussäästöjen avulla. Toimintaa rahoittavat Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahasto ja yritykset.

 

Events and Euros! 

1 January 2016–30 june 2018

An enterprise group for the joint marketing of rural tourism businesses.

The Events and euros! enterprise group comprises spearhead companies Erävaris, Koskenpään Rantapirtti, Lakomäen Metsäkartano, Lamminmäen Tilat, Pikku Peura, Kartano Kultaranta, Taipaleen tila, Taulun kartano, Villi Peura and Varjolan tila. The group’s budget is EUR 80,000.

Joint operations are intended to improve the profitability of rural tourism businesses and to enhance sales through target-oriented joint marketing measures, sales development and networking as well as anticipated savings. The operations are funded by Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahasto (The Rural Development Fund for Continental Finland) and individual companies.

 

Lisätietoja (For further information):

Minna Kauppinen, yritysryhmän puheenjohtaja, Lakomäen Metsäkartano

Tel. 040 143 3011, info@lakomaki.fi

 

Suvi Ahonen, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketoimintayksikkö, T&K tiimi

Tel. 050 4328 725, suvi.ahonen@jamk.fi

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös