Ajankohtaista

Tietoa elintarvikeyrityksistä ja niiden toimintaympäristöstä tarvitaan kehittämistyöhön ja päätöksentekoon – Lähiruokayrittäjä, vastaathan kyselyyn 6.4. mennessä!

Hyvät lähiruokayrittäjät!

Jyväskylän ammattikorkeakoulu käynnisti maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta aiemmin maaliskuussa kyselyn, jonka tarkoituksena on selvittää lähiruokayritysten menneiden vuosien kehityskulkuja, nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä. Kyselyn vastaukset auttavat ohjaamaan tulevia kehittämistoimia ja toimivat osaltaan myös uuden ohjelmakauden valmistelun apuna. Kysely on jatkumo aiempina vuosina julkaistuille elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristötutkimuksille.

Kysely on suunniteltu ja julkaistu ennen kuin maatamme kohtasi koronakriisi. Taudin leviäminen ja sen estäminen on meitä kaikkia koskettava, pelottava asia. Jo nyt se on aiheuttanut liiketoiminnan häiriöitä ja alasajoja lähes kaikilla toimialoilla ja yhteiskunnan sektoreilla. Myös useat lähiruokayrityksistä ovat kohdanneet vaikeuksia.

Toivomme, että tilanteesta huolimatta ehtisitte vastaamaan kyselyyn. Kyselyn vastauksista saamme myös tietoja, miten koko lähiruokasektori jatkossa voisi paremmin ennakoida tulevaa, ja varautua erilaisiin poikkeustiloihin. Kyselyssä on myös avoimia vastauskohtia, joihin voitte kirjoittaa ajatuksia oman yritystoimintanne kannalta. Toivomme nyt vastauksia paitsi liittyen toimintaanne normaalitilanteessa, myös tietoa siitä, kuinka korona vaikuttaa yrityksenne tilanteeseen ja mitä toimenpiteitä eri toimijoilta nyt kaipaisitte. Kyselyyn vastaamisaikaa on myös pidennetty 6.4. asti.

Kyselyyn pääset: https://webropol.com/s/Elintarvikeala

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriö:
erityisasiantuntija Kirsi Viljanen, p. +358295 16 2142, kirsi.viljanen@mmm.fi

Lisätietoja Jyväskylän ammattikorkeakoulu:
tutkimustiimin johtaja Elina Vaara, p. +358405460107, elina.vaara@jamk.fi
projektipäällikkö Leena Pölkki, p. +358504011894, leena.polkki@jamk.fi

Lisätietoja myös Aitoja makuja -verkkolehdessä ja 27.3. julkaistussa tiedotteessa Tietoa elintarvikeyrityksistä ja niiden toimintaympäristöstä tarvitaan kehittämistyöhön ja päätöksentekoon.

Koronaviruksen vaikutukset kehittämishankkeisiin sekä ilmoitus eräiden tapahtumien peruuntumisesta

Keski-Suomen ELY-keskuksen tiedote 23.3.2020

Koronaviruksen vaikutukset kehittämishankkeisiin sekä ilmoitus eräiden tapahtumien peruuntumisesta

COVID-19-tartuntatautiepidemialla on vaikutuksia myös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kehittämishankkeisiin. Valtiot ovat rajoittaneet matkustamista ja kokoontumisia. Koronavirustartunnan riski on kohonnut koko maailmassa.

Maaseuturahaston hankkeita toteuttavat organisaatiot arvioivat itse tapauskohtaisesti, voiko suunniteltua matkaa, tilaisuutta tai tapahtumaa siirtää eteenpäin. Tärkeä on noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja valtioneuvoston antamia ohjeistuksia. Peruuntuneen tai siirtyneen matkan tai tapahtuman osalta tulee olla yhteydessä tuen myöntäneeseen ELY-keskukseen.

Mikäli hankematkoja, tilaisuuksia ja tapahtumia peruuntuu tai siirtyy, on kulujen korvaamista aina ensin tiedusteltava matkojen osalta lentoyhtiöiden, matkavakuutuksen tai luottokorttiyhtiön kautta ja tilaisuuksien osalta peruutusehtojen mukaisesti. Korona-viruksen takia peruttujen matkojen ja tapahtumien kulut ovat tukikelpoisia, jos ne ovat lopullisia ja kohdistuvat hankkeelle.

Jos hankeaika on päättymässä, voidaan arvioida jatkoajan myöntämistä hankkeelle, jolloin hankesuunnitelmaan kuuluvia toimenpiteitä voidaan tehdä myöhemmin. Jos siirtäminen ei ole tarkoituksenmukaista, voidaan toimenpiteet perua. Tällöin arvioidaan, täytyykö hankesuunnitelmaa muuttaa.

Mikäli hankeaika on päättymässä ja matka tai tapahtuma on siirtymässä hankeajan päättymisen jälkeiseen ajankohtaan, tulee tuensaajan jättää etukäteen jatkoaika-/ muutoshakemus ottaen huomioon hankkeen erityispiirteet ja olosuhteet sekä erityisesti koronaepidemian hankkeelle aiheuttaman jatkoajan tarpeen. Jatkoaika-/ muutoshakemukset ratkaistaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon vallitsevat olosuhteet. Suunnitelkaa muutokset ajatuksella ja olkaa meihin yhteydessä, ennen kuin alatte toteuttaa uutta suunnitelmaa.

Lisäksi muistutamme, että hankkeiden tulisi nyt käyttää erityisen tarkkaa harkintaa kaikenlaisten tilaisuuksien, tapahtumien ja kokousten suunnittelussa ja järjestämisessä ja tukeutua kaikessa toiminnassa viranomaisten antamiin ohjeisiin. Ajankohtaiset linkit: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta

Keski-Suomen osalta 26.3. pidettäväksi suunniteltu Älykkäät maaseudut -tilaisuus on peruutettu. Jatkamme kuitenkin uuden ohjelmakauden valmistelua muulla tavoin vielä tänä keväänä. Ilmoitamme, kun uusi suunnitelma saadaan tehtyä.

Pöllöparlamentin kokoontuminen 6.4. on peruttu. Myös Amazing Keski-Suomi -tapahtuma toukokuulta siirtyy vuodella eteenpäin.

Lisätietoja voi kysellä Keski-Suomen ELY-keskuksen maaseutuyksiköstä

Amazing Keski-Suomi 2020 siirtyy keväälle 2021

Tiedote 18.3.2020

Koronavirusepidemian (COVID-19) aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa kannamme omalta osaltamme vastuumme ja olemme rahoittajan kanssa käydyssä keskustelussa sopineen Amazing Keski-Suomi -tapahtuman siirrosta vuodella eteenpäin keväälle 2021. Toivomme, että näin hidastamme viruksen leviämistä ja varmistamme osaltamme toiminnan jatkuvuutta. Tässä hetkessä tärkeintä on jokaisen terveys ja mahdollisuus turvalliseen toimintaan.

Olemme myös JAMKissa siirtyneet maanantaista 16.3. alkaen etätyöhön, kunnes tilanne normalisoituu. Noudatamme viranomaisten ohjeistuksia ja jatkamme keskisuomalaisen maaseudun kehittämistä mahdollisimman saumattomasti myös tässä tilanteessa. Olemme tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse, myös etäkokoukset onnistuvat hyvin. Muistakaa edelleen myös aitomaaseutu.fi -sivusto ja siellä oleva kalenteri.

Tähän mennessä tehty suunnittelutyö ei mene hukkaan. Toivommekin, että niiden toimijoiden osalta, jotka arvioivat pystyvänsä tavalla tai toisella osallistumaan vuoden päästä, laittaisivat meille viestiä. Kiitämme lämpimästi hienosta yhteistyöstä tähän asti – tehdään ensi vuonna upea tapahtuma!

Kannustamme seuraamaan meitä ja tätä mahtavaa yhteistyökonsortiota aktiivisesti some-kanavissa – jatketaan myös tämän tapahtuman markkinointia nyt näin hyvissä ajoin. Ennen kaikkea, jatketaan yhteistyötä. Etsitään aktiivisesti tapoja toimia sähköisissä kanavissa ja jatkaa erilaisilla uusillakin toimintamalleilla. Ollaan henkisesti läsnä ja tukena toisillemme tässä haastavassa tilanteessa.

Haasteellisessa tilanteessa myötäeläen. Yhteistyössä.

Leena Pölkki
Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
leena.polkki@jamk.fi
+358504011894

Tervetuloa luomaan tulevaisuutta Älykkäät maaseudut -tilaisuuteen

Tervetuloa luomaan tulevaisuutta Älykkäät maaseudut -tapahtumaan! Millainen on uuden vuosikymmenen maaseutu? Tule kertomaan näkemyksesi siitä, mitä toimia tarvitaan Keski-Suomen maaseudun tulevaisuuden tekemiseksi!

Älykkäät maaseudut -tilaisuus 26.3.
Paikka: Ravintola Priimus, Taulumäentie 45, Jyväskylä
Aika: 26.3.2020 klo 9.30-15.30
Kohderyhmä: Kaikki maaseudun kehittämisestä kiinnostuneet tahot: kehittäjä-, koulutus-, neuvonta- ja edunvalvontaorganisaatiot, ympäristöjärjestöt, päättäjät, yhdistykset, yrittäjät, hanketoimijat,
asukkaat ym. ym.

Älykkyys on tulevaisuuden elinehto, kannustin ja tahtotila, toimintatapa ja -kulttuuri. Se on
käytännössä sitä, mitä ja miten teemme asioita fiksusti, jotta maaseutualueemme pysyvät
elinvoimaisina. Älykkyys on paitsi teknologiaa ja taloutta, myös sosiaalista älykkyyttä.

Maaseudun kehittämisen kokonaisvaltaisena tavoitteena 2020-luvulla on elävä keskisuomalainen
maaseutu. Fiksujen tekojen avulla luomme hyvää tulevaisuutta koko maakuntaan.
Yhteinen maatalouspolitiikka tuo EU:n lähelle sinua tulevaisuudessakin. Päivän aikana haetaan
sisältöjä siihen, miten seuraavalla EU-rahoituskaudella tulisi priorisoida maaseudun kehittämisen ja
maatalouden toimenpiteitä sekä miten varoja tulee ohjata. Mitä uudistuva ja monipuolinen maaseutu tarvitsee?

Osallistu ja ole mukana vaikuttamassa
– kansallisen Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 valmisteluun
– CAP-strategiasuunnitelman valmisteluun EU-rahoituskaudelle 2021-2027
– alueesi maaseudun kehittämisen painopisteisiin (ELY-vetoisesti) sekä
– paikallisiin maaseudun kehittämisstrategioihin (Leader-ryhmävetoisesti).
Älykkäät

Liitteenä kutsu ja ohjelma

Ilmoittaudu mukaan oheisesta linkistä viimeistään torstaina 19.3.2020: https://e.eventos.fi/forms/maaseutu/54a0da27-4ccd-11ea-a21a-ee6a04371b85.

Lisätietoja: Veli Koski, maaseutuasiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus, etunimi.sukunimi@elykeskus.
fi, p. 0295 024 563

EU:n maaseuturahastosta varoja Keski-Suomen yrityksille ja yhteisöille

Keski-Suomen Leader-ryhmät ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat myöntäneet maaseuturahoitusta vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä yhteensä 1,6 euroa keskisuomalaisille yrityksille ja yhteisöille. Katso, millaisille hankkeille ja yrityksille rahoitusta myönnettiin.

Keski-Suomen ELY-keskus myönsi vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä yhteensä miljoona euroa tukea yrityksille ja yhteisöille maaseuturahastosta. Rahoitusta saaneiden yritysten investointien kokonaissumma nousee 1,9 miljoonaan euroon. Lannoitevalmistaja Tikalan Oy Saarijärven Kalmarissa laajentaa toimintaansa rakentamalla uuden hallin tuotantolinjoineen. Tuotantolinjaansa uudistavat myös Chablue Oy Keuruulla, Oy Delta Timber Ltd Pihtiputaalla ja E. Vuorimies Oy Jyväskylän Puuppolassa. Matkailutoimialan kehittämistä tehdään Hankasalmella ja investointeja Pihtiputaalla.

Kehittämishankkeiden avulla aktivoidaan vientihaluisia yrityksiä, teknologiateollisuutta sekä marjanviljelijöitä ja –jalostajia. Maakuntaan rakennetaan myös lisää valokuituverkkoa ja metsien monimuotoisuutta edistetään kiinnittämällä huomiota puronvarsiin. Hankkeisiin rahaa myönnettiin yli 400 000 euroa.

Keski-Suomen Leader-ryhmät rahoittivat maaseuturahastosta samalla ajanjaksolla kahdeksaa yritystä ja lukuisia yleishyödyllisiä yhteisöjä yhteensä 600 000 eurolla. Yritysinvestoinnit kohdentuvat muun muassa kalanjalostukseen, metallialaan ja ohjelmapalveluihin. Yleishyödyllisissä hankkeissa kehitetään nuorten teknologia- ja yrittäjyystaitoja sekä selvitetään puualaan ja kestävään kehitykseen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia.

Viimeinen rahoitusvuosi käynnistyi

EU:n rahoituksesta päätetään seitsemän vuoden sykleissä ja vuosi 2020 on tämän kauden viimeinen hakuvuosi. Mahdollisesta siirtymäkaudesta saamme tietää tämän vuoden aikana lisää. Voimassa olevilla tukiehdoilla edetään varmasti enää tämä vuosi, joten nyt viimeistään kannattaa laittaa hanke- ja yritystukihakemukset liikkeelle niin Keski-Suomen ELY-keskukseen kuin Leader-ryhmiin.

– Toivomme, että mahdollisimman moni hankkeita suunnitteleva lähettää hakemuksen hyvissä ajoin alkuvuodesta, jotta Keski-Suomeen myönnetty maaseuturahoitus saadaan jaettua tehokkaasti alueen hyväksi, muistuttaa Veli Koski ELY-keskuksesta.

– Leader-ryhmissä hakemukset käsitellään hallituksen kokouksissa. Rahoitustilanne ja hakemusten käsittelyaikataulut kannattaa tarkistaa oman paikkakunnan Leader-ryhmästä, muistuttaa Leena Karjalainen JyväsRiihestä.

Maaseuturahaston hankkeilla on toteutusaikaa vuoden 2022 loppuun saakka, joten rahoituspäätöksissä kiinnitetään huomiota erityisesti hankkeen suunnitelmallisuuteen sekä hakijan kykyyn aloittaa toteutus mahdollisimman pian valinnan jälkeen.

Lisätietoja:

Veli Koski, p. 0295 024 563, Keski-Suomen ELY-keskus
Keski-Suomen Leader-ryhmät: www.keskisuomenmaaseutu.fi/yhteystiedot

Liite 1: Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämä maaseuturahoitus Q4/2019
Liite 2: Keski-Suomen Leader-ryhmien myöntämä maaseuturahoitus Q4/2019

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös