Ajankohtaista

Keski-Suomen Leader-ryhmien toukokuun 2022 uutiskirje

Aurinkoista toukokuuta!
Keski-Suomen Leader-ryhmien toukokuun uutiskirje on tuhti lukupaketti! Kirjeessä on niin rahoitustietoa kuin tuoreita hanke- ja yritystarinoita sekä tietoa tulevista tapahtumista. Lukuiloa! Jos et saa kirjettä vielä suoraan sähköpostiisi, voit tilata sen nettisivujemme kautta.

Kesä lähestyy kovaa vauhtia, ja vauhtia on myös Keski-Suomen Leader-ryhmissä! Niin JyväsRiihen, Maaseutukehityksen, Vesuri-ryhmän kuin Viisarinkin väki viimeistelevät uuteen maaseudun rahoituskauteen liittyviä paikallisia kehittämisstrategioitaan sekä määrittelevät niissä mm. tulevia rahoituksen painopisteitä ja tavoitteita.

Uutiskirjeen sisältöjä mm.:

– Maaseuturahoituksen tuloksia ja päätöksiä

– Yritys- ja hanketarinoita

– Tulevia tapahtumia

– Monipuolista asumista Keski-Suomen maaseudulla.
Maallemuuttoa edistetään monin tavoin valtakunnallisesti.

– Rakentamisen hankkeissa tulee huomioida monenlaisia asioita, katso tallenne infotilaisuudesta.

Lue uutiskirje täällä.

Uutiskirjeen tilaus: www.keskisuomenmaaseutu.fi/tilaa_uutiskirje

Uusia yritys- ja hanketarinoita!

Keski-Suomen Leader-ryhmien viestintähankkeessa tuotetaan säännöllisesti juttuja, joissa kerrotaan keskisuomalaisista maaseudun yrityksistä ja yhteisöistä. Tässä linkit tuoreimpiin juttuihimme! 

Hanketarinoissa kerrotaan yhteisöistä, jotka ovat maaseuturahoituksen tuella kehittäneet maaseudun palveluita, viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta. Yritystarinoissa esitellään puolestaan keskisuomalaisia yrityksiä, jotka ovat hyödyntäneet toimintansa kehittämiseen maaseutuohjelman yritysrahoitusta.

Joko olet lukenut nämä?

Maistuvaa Saarijärven mailta ja mannuilta

Ilmailun historiaa Jämsän Hallissa

Kyläturvallisuus Keski-Suomen maaseudulla

Kuhmoisten Linnavuoren mysteeriä ratkomassa

Puuta vai muuta -hanke nosti esiin kylien maisemia

Oluen arvoisia tarinoita
Paikallishistoria talteen jälkipolville

ja Vinkkejä kirjaprojekteihin

Kaikki linkit avautuvat Keski-Suomen maaseudun nettisivuille.
Kaikki tarinat osoitteessa www.keskisuomenmaaseutu.fi/tarinat 

Yhteistyöhankkeella Keski-Suomen ruokaketjulle näkyvyyttä ja buustia

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 -yhteistyöhankkeessa (KEKO2) kehitettiin Keski-Suomen ruokaketjun toimintaa kokonaisuutena toimialarajat ylittäen. Hankkeessa tehtiin uudenlaisia kokeiluja ja avauksia ruokaketjun ja maaseudun toimijoiden aktivoimiseksi. Viestinnällä oli keskeinen rooli, ja pääteemoina olivat kansainvälistyminen sekä ruokamatkailu. Hanke toteutettiin 1.1.2019–31.3.2022. Tutustu loppujulkaisuun.

Tarvelähtöistä kehittämistä ja yhteistyötä

Reilut kolme vuotta kestäneen hankkeen aikana maaseudun ja ruokaketjun yrittäjyyttä edistettiin selvityksin, jakamalla tuoreinta ajankohtaistietoa, tekemällä toimialaa näkyväksi ja saattamalla toimijoita yhteen. Erityisen tärkeäksi tunnistettiin mikro- ja pk-elintarvikeyritysten toiminnan tukeminen ja kehittäminen. KEKO2-hanke järjesti tai oli mukana järjestämässä yli 130 erilaista tapahtumaa ja tilaisuutta, kuten työpajoja, webinaareja ja sidosryhmätapaamisia. Suurimpia ponnistuksia olivat Artesaaniruoka SM 2019 -kilpailu ja Amazing Keski-Suomi 2021 -tapahtuma. Toimenpiteiden myötä keskisuomalaisen ruokaketjun näkyvyys on kasvanut. Toimijat ovat verkostoituneet entistä vahvemmin, löytäneet uusia myynti- ja markkinointikanavia sekä tiivistäneet yhteistyötä tuotteiden saattamiseksi pellolta pöytään – myös ruokamatkailijoille ja vientiin.

Tulokset ja tuotokset käyttöön

Hankkeessa tuotettiin 21 eri julkaisua, kuusi raporttia, 58 videota ja 46 uutta alasivua aitomaaseutu.fi-verkkosivustolle. Keski-Suomen maaseudun yrittäjyydestä kerrottiin suurelle yleisölle kesällä 2021 julkaistussa Aito maaseutu Keski-Suomessa 2 -printtilehdessä. Syksyn 2021 Lähiruokakarnevaaleihin tuotettiin AR-teknologiaa hyödyntäen Ruoan reitti pellolta pöytään -kokonaisuus, johon Gradian opiskelijat jalostivat paikallisen tilan tuotteista reseptiikan ja ruokalajit.

Yksi merkittävimmistä hankkeen tuloksista on yhteistyössä alueen yrittäjien, yhteistyökumppaneiden ja ruokaketjun muiden sidosryhmien kanssa tuotettu Keski-Suomen ruokaverkoston kehittämisstrategia vuosille 2022–2027 – Keski-Suomen ruokaverkostossa on mahdollisuuksia. Strategiassa linjataan maakunnan ruokaverkoston kehittämisen arvot, visio ja painopistealueet sekä tunnistetut kehittämistoimet. Hankkeessa tuotetut videot, kuvat ja muu materiaali ovat vapaasti käytettävissä ja löytyvät aitomaaseutu.fi-sivustolta. Ne palvelevat paikallisia yrittäjiä ja koko ruokaketjun imagon sekä tunnettuuden edistämisessä myös hankkeen päätyttyä.

“Yhteistyö keskisuomalaisen ruokaketjun, maaseudun ja koko maakunnan kehittämisessä on ollut avointa, vuorovaikutuksellista ja vaikuttavaa, myös valtakunnallisesti. Ruoka ja matkailu katsovat jo toisiaan silmiin, mutta ennen kaikkea myös samaan suuntaan – tästä osoituksena muun muassa Keski-Suomen ruokamatkailun toimenpidesuunnitelma uudessa maakunnallisessa matkailustrategiassa. Elintarvikevientiin on löytynyt uusia avauksia ja saatuja oppeja hyödynnetään jatkoa suunniteltaessa. Erittäin haasteellisesta maailmantilanteestakin riippumatta kasvuhakuiset yrittäjät sinnittelevät eteenpäin ja hyödyntävät syntyneitä verkostoja sekä kanavia”, iloitsee hankkeen projektipäällikkö Leena Pölkki.

Rajapinnat ylittävälle ruokaketjun koordinaatiolle on tarvetta

KEKO2-hanke on koordinoinut Keski-Suomen ruokaketjun kehittämistä. Tässä viestinnällä on ollut keskeinen rooli. Tärkeimmät kanavat olivat aitomaaseutu.fi-verkkosivusto ja sosiaalinen media. Verkkosivustolle sisältöä tuottivat myös muut Keski-Suomen maaseudun kehittämishankkeet, ja sinne on ohjattu liikennettä muistakin viestintäkanavista.

“KEKO2 on näkynyt aktiivisena ruokasektorin toimijana koko hankkeen toiminta-ajan ja sektoria koordinoiva rooli on vahvistunut hankkeen loppua kohti. Ruokasektori on laaja ja monialainen, joten koordinaatiota tarvitaan. KEKO2 on onnistunut koordinoimaan toimintaa juuri ‘ruoka’ kärkenä”, kiittää hankkeen toiminnassa mukana ollut yrittäjä.

KEKO2-hankkeen virallisia yhteistyökumppaneita olivat MTK Keski-Suomi ja ProAgria Keski-Suomi/Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset. Muita yhteistyötahoja olivat muun muassa Keski-Suomen liitto, Suomen Artesaaniruoka ry, valtakunnallinen Ruokasektorin koordinaatiohanke (TY), MMM, Keski-Suomen ELY-keskus, Jyväsriihi ry, Keski-Suomen Keittiömestarit ry, Sisä-Suomen kalatalousryhmä sekä Gradia ja POKE. KEKO2-hankkeen toimintaan osallistui yhteensä 220 eri yritystä ja 155 muuta toimijaa. Hankkeen toimenpiteissä oli mukana muun muassa alkutuottajia, jalostavia elintarvike- ja ruokamatkailuyrityksiä sekä ammattikeittiöitä, kauppoja, Leader-ryhmiä, kehittämisyhtiöitä, kuntia, kyliä ja yhdistyksiä.

“Kiitän lämpimästi koko hanketiimin puolesta kaikkia hankkeen toimintaan osallistuneita tahoja tuloksellisesta ja arvokkaasta yhteistyöstä. Tulevaisuutta on linjattu yhdessä, se tehdään myös yhdessä. Suomalaisen ruoan, paikallisen ruoan, ruokamatkailun ja maaseudun yrittäjyyden puolesta. Työ jatkuu!” kiittää ja kannustaa Pölkki.

Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 -yhteistyöhanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja se toteutettiin yhdessä MTK Keski-Suomen ja ProAgria Keski-Suomen kanssa. Hanketta rahoitti Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Tutustu ja hyödynnä KEKO2-hankkeen materiaaleja: www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/keko2

Anna palautetta

Jotta pystymme kehittämään toimintaamme ja huomioimaan kentän tarpeet entistä paremmin myös jatkossa, toivomme palautetta hankkeesta. Vastaukset viimeistään 26.4.2022 mennessä.

Lisätietoja: leena.polkki@jamk.fi

Tulevaa

Keski-Suomen ruokaverkoston kehittämistä jatketaan huhtikuussa käynnistyneessä Keski-Suomen ruokaverkosto -yhteistyöhankkeessa (1.4.2022–31.1.2024). Virallisia yhteistyökumppaneita ovat MTK Keski-Suomi, ProAgria Keski-Suomi ja Keski-Suomen liitto. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Seuraa ilmoittelua Pellolta pöytään -fb-sivustolla ja aitomaaseutu.fi -sivustolla. Tutustu myös maaseutuverkoston tulevaan valtakunnalliseen verkkosivustoon, josta tiedotamme lisää, kun sivusto aukeaa.

Lisätietoja: leena.polkki@jamk.fi

Tiedote: Keski-Suomen maaseutualueille 1,6 miljoonaa euroa kasvuun ja kehittämiseen

Keski-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät myönsivät vuoden 2022 tammi-maaliskuussa maaseuturahastosta maakunnan yrityksille ja hanketoimintaan yhteensä 1,6 miljoonaa euroa. Tiedotteen liitteistä tarkemmat tiedot kaikista tuensaajista.

ELY-keskus myönsi maaseuturahaston yritystukia vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 860 000 euroa, kokonaisvaikutusten noustessa yhteensä noin kolmeen miljoonaan euroon. Kehittämishankkeisiin myönnettiin reilut 220 000 euroa.

Yritystukien suurin investointi kohdentui Viitasaarelle Haka-Woodille sahalinjan tuotanto- ja mittaustekniikan kehittämiseen sekä varastoalueiden laajentamiseen. Metallialan yritykset investoivat toimitiloihin ja uusiin koneisiin – Pihtiputaan Ajokonekorjaamo ja Millcomp Pihtiputaalle, Jyväshitsaus Laukaaseen ja TimCo Steel Petäjävedelle.

– Maakunnassa on paljon metallialan yrityksiä, ja alan toimijat ovat löytäneet hyvin investointirahoituksen mahdollisuudet, sanoo yrityskehitysasiantuntija Tiia Rantanen Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

– Toiminnan kasvattaminen ja uudistaminen vaativat ajantasaista konekantaa ja kokonaisrahoituksen kasaamiseksi tukivälineet ovat hyvä apu.

Maaseudun kehittämishankkeissa ProAgria lähtee viemään luonnontuotealan yritystoimintaa eteenpäin uudistamalla hankintaketjuja ja parantamalla raaka-aineen saatavuutta. Hankasalmella nuoret ja kokeneet yrittäjät yhdistävät voimansa erilaisten tapahtumien äärelle. Niiden tavoitteena on tuoda esiin paikallista osaamista ja yrittämisen mahdollisuuksia.

Paikalliseen kehittämiseen yli puoli miljoonaa euroa Keski-Suomen Leader-ryhmiltä

Keski-Suomen Leader-ryhmät rahoittivat samalla vuosineljänneksellä maaseudun yrityksiä ja yleishyödyllisiä yhteisöjä yhteensä 520 030 eurolla, josta yrityksille myönnettiin noin 110580 euroa ja maaseudun yhteisöille vajaat 410000 euroa.

Yritystukea myönnettiin muun muassa Riihivuori Resortille Muurameen, jossa hiihtokeskuksen lumetusjärjestelmä modernisoidaan ekologiseksi. Jämsäläisen Metallipaja Niemisen koneinvestoinneilla tehostetaan raskaan kuljetuskaluston tuotantoa ja huoltoa.

Jyvässeudun 4H-yhdistyksen yleishyödyllisessä Hitpointti-hankkeessa aloitetaan pelinkehitysvalmennus seudun lapsille ja nuorille. ProAgria Keski-Suomi puolestaan käynnistää kotitarveviljelyn kehittämisen ja neuvonnan. Haihatuksen Henki ry luo Joutsaan uuden kulttuurimatkailukohteen kineettisen taiteen talon muodossa.

Lisäksi Hankasalmen Elävän kulttuurin yhdistys HELKU tekee yhteisöllisen musiikkivideon kuntalaisten kanssa. Hankkeen taustalta löytyy verkostoja, joiden kautta video tulee saamaan maailmanlaajuista huomiota. Kehittämisyhtiö Keulink Oy järjestää digitaalisen markkinoinnin yritysryhmäkoulutusta. Kuhmoisten Päijälän kylään perustetaan monipalvelukeskus. Äänekoskella Suolahden kotiseutumuseo uudistetaan nykyaikaan.

Tarkemmat tiedot kaikista tuensaajista löytyvät tiedotteen liitteistä.

Lisätietoja: www.keskisuomenmaaseutu.fi/ajankohtaista/keski-suomen_maaseutualueille_1_6_miljoonaa_euroa_kasvuun_ja_kehittamiseen.8407.news

Keski-Suomen maaseudun maaliskuun 2022 uutiskirje

Keski-Suomen Leader-ryhmien maaliskuun 2022 uutiskirje on julkaistu. Kirjeessä on tuttuun tapaan maaseudun rahoitus- ja hankeuutisia sekä tietoa tulevista tapahtumista. Jos et vielä saa uutiskirjettä sähköpostiisi, voit tilata sen nettisivujemme kautta. Lukuiloa!

Maaliskuun uutiskirjeessä mm. seuraavat jutut:

   • Rahoitustiedote 10-12/2021: Keski-Suomen maaseutualueille 2,3 miljoonaa euroa kasvuun ja kehittämiseen
   • Leader-toimintaan 11 miljoonan lisärahoitus
   • Maaseutuohjelman yritysrahoitus Keski-Suomessa vuonna 2021
   • Hallitukset töihin! -hanke on käynnistynyt

Tulevia tapahtumia, mm.

 • Viesti vaikuttavuudesta -työpaja ti 15.3. klo 16-18.30
 • Kysy rakentamisen hankkeista -livelähetys ke 30.3. klo 14-15
 • Avoimet kylät -päivän kevään koulutustilaisuudet
 • Keski-Suomen ruokaketjun tapahtumat maaliskuussa

Lue kirje täältä.
Haluatko uutiskirjeen jatkossa sähköpostiisi? Tilaa uutiskirje.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös