Ajankohtaista

Keski-Suomen maaseutu – Elokuun uutiskirje

Elokuun uutiskirjeessämme on runsaasti hanke- ja yritystarinoita eri puolilta Keski-Suomea. Maakunnan 4H -yhdistykset tekevät arvokasta työtä lasten ja nuorten parissa, mm. yrittäjyyskasvatuksesta.  Kuhmoisten Päijälässä ja Keuruun Pihlajakylällä puolestaan kehitetään luonto- ja ulkoilukohteita. Maaseuturahoitusta on myönnetty maakuntaan myös poikkeusaikana. Siirtymäkauden rahoitushaku alkaa näillä näkymin keväällä 2021.

Uutiskirjeemme aiheet:

– Maaseuturajoitusta maakuntaan myös poikkeusaikana
– Ajankohtaista maaseuturahoituksen hakuajoista loppuvuodesta 2020
– Miljardi euroa maaseudulle Ruokaviraston Hyrrä-järjestelmän kautta
– EU-rahoitusneuvottelut: maatalouden ja maaseudun kehittämisen rahoituksen jatkuvuus turvattu
– Luonnossa liikkuen Päijälän melontareitillä ja luontopolulla
– Löydätkö varastetun sormuksen Joutsan Talomuseosta?
– Keuruulla yritykset reagoivat esimerkillisesti ilmastonmuutokseen ja uusia liiketoimintamahdollisuuksiakin löytyy!
– Unelmoi ja uskalla toteuttaa, rohkaisee tuore kyläkauppias Sumiaisilta
– Hallitusjäsenen Tuulan tulevaisuudessa dronet kuljettavat ruokaa ja nuoret työllistyvät avustuspartioihin
– Lasten ja nuorten yritteliäisyyttä hiotaan helmeksi
– Hankasalmen 4H ja nuoret kehittävät paikkakunnan tapahtumia ja toimintaa
– Liikkuva ja älykäs Pihlajaveden kylä Keuruulla

Tulevia tapahtumia mm. (koronatilanteen salliessa):
– Aitojen Makujen Yö pe 28.8.
– Osta tilalta -päivä la 12.9.
– Keski-Suomen Reitistöviikko 16.-22.9.
– Pöllöparlamentti ma 7.9. ja 2.11.
– Älykkäät maaseudut Keski-Suomen aluetilaisuus to 1.10.
– Meidän yhdistyksestäkö hankehakija? -maksuttomat koulutusillat tulossa lokakuussa

Lue uutiskirje: keskisuomenmaaseutu.fi/ajankohtaista/uutiskirjearkisto/uutiskirje_elokuu_2020

Etkö saanut uutiskirjettä? Tilaa se täältä: www.keskisuomenmaaseutu.fi/tilaa_uutiskirje

Maaseuturahoitusta maakuntaan myös poikkeusaikana

Keski-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät myönsivät maaseuturahoitusta toisella vuosineljänneksellä yhteensä 1,5 miljoonaa euroa maaseudun kehittämiseen. 

Vuoden 2020 toista neljännestä varjosti koronakriisi. Vaikutukset yrityksiin näkyivät kahdella tavalla, joko välittömänä sopeuttamistarpeena tai mahdollisuutena miettiä yrityksen tulevaisuutta. Varovaisuus investointien suunnittelussa näkyi jonkin verran yritystukien kysynnässä. Keski-Suomen ELY-keskus myönsi maaseuturahastosta noin 250 000 euroa investointitukea yrityksille. Teollisuuden laite- ja kasvuinvestointeja tekevät Viitasaaren Koneistus ja Konekorjaus Oy sekä Purkaamo Auto-Osix Oy Pihtiputaalta. Joutsalaisen JouHos Oy:n panimotoiminnan investointi käynnistää taas kaupallisen sahdintuotannon maakunnassa.

Hankerahoitusta myönnettiin ELY-keskuksesta lähes 700 000 euroa. Maatalouteen liittyviä hankkeita oli tällä kertaa runsaasti. Valtakunnallinen Korokausi -hanke lähti nopeasti ratkomaan kausityövoiman saatavuuden haasteita. Muita tuettuja kohteita olivat muun muassa peltoviljelijöille suunnattu digihanke, maidontuottajien ilmastohanke sekä maatalousyrittäjiä kriisitilanteissa tukeva hanke. Yritysryhmä hyvinvointimatkailun kehittämiseksi sai rahoitusta, samoin uusien yritysryhmien kokoamiset luonnontuotteiden ja saunamatkailun ympärille.

Kevään aikana yrityksille avattiin erilaisia väliaikaisia kriisitukia. Keski-Suomessa kysyntä on ollut odotusten mukaista. Maatilakytkentäiset ja maataloustuotteita jalostavat yritykset sekä maatalouden alkutuotanto ovat saaneet noin 150 000 euroa tukea Keski-Suomessa. Lisäksi monet yritykset ovat hakeneet rahoitusta muista lähteistä, kuten kunnilta, Business Finlandilta tai ELY-keskuksen kehittämisavustuksesta.

Leader-ryhmiltä tukea lukuisille paikallisille toimijoille

Keski-Suomen Leader-ryhmät rahoittivat maaseuturahastosta samalla vuosineljänneksellä paria kymmentä yritystä ja kolmeakymmentä yleishyödyllistä yhteisöä yhteensä reilulla 550 000 eurolla. Asukkaiden ja yrittäjien tarpeesta lähtevillä pienilläkin ideoilla saadaan aikaan merkittävää kehitystä paikkakunnille.

Yritysinvestoinneilla esimerkiksi Ylä-Porkkalan tilalle Jämsään hankitaan pullotuslinja tehostamaan tuotantoa, Pihtiputaalla kehitetään Niemenharjun matkailukeskusta ja Jyvässeudulla yritykset tehostavat toimintaansa kone- ja laiteinvestoinneilla.

Yleishyödyllisillä hankkeilla kehitetään Muuramessa nuorten ympäristötietoisuutta -ja osaamista ja Jyvässeudun nuorten pelinkehitysvalmennus-hankkeelle haetaan kumppania Euroopasta.
Vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia parannetaan monin tavoin: Hankasalmella kehitetään hevosharrastuksen ja Toivakassa metsästys- ja kalastusharrastusten edellytyksiä, Kannonkoskella
kunnostetaan maakuntauraa. Keuruun Pihlajavedellä kulttuuri- ja luontoliikuntakohteiden laatua ja saavutettavuutta parannetaan Gallén -patikkareitin ja opasteiden osalta sekä ÄlyAsema -tutkimusaseman konseptoinnilla. Jämsässä Kaipolan Hulkkion satamaan kehitellään jääasemaa. Pohjoisessa Keski-Suomessa 15 yhteisöä toteuttaa teemahankkeen myötä pieniä investointeja, kuten laitehankintoja ja korjaus- ja kunnostustöitä yhteisissä liikunta- ja kokoontumistiloissa.

Katso millaisille yrityksille ja hankkeille rahoitusta myönnettiin:

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/ajankohtaista/maaseuturahoitusta_maakuntaan_myos_poikkeusaikana.6840.news

Keski-Suomen maaseudun kesäkuun uutiskirje

Keski-Suomen Leader-ryhmät toivottavat rentouttavaa ja mukavaa kesää kaikille! Lue kesäkuun uutiskirjeemme, jossa aiheina:

• Uuteen rahoituskauteen 2021-27 valmistautuminen sekä siirtymäkausi
• Virtuaalinen matka maalle onnistui yli odotusten! Vielä ehdit matkalle mukaan!
• Maaseudun ja kalatalouden koronatukien haku oli maltillista
• Millaista on tulevaisuuden maaseutuyrittäjyys? Katso webinaaritallenne Youtubessa
• Tee se Suomessa – 20 maaseudun kohdetta Keski-Suomesta
• Liiku ja harrasta Keski-Suomen maaseudulla ja kylissä – Avoimien kylien -päivänä ulkoiltiin lähellä
• Kisällit oppivat mestarin rinnalla ammattikalastajiksi
• Hankasalmelle ainutlaatuinen revontulien kuunteluasema
• Oppia vaikuttavuudesta ja viestinnästä – suunnittele ja määrittele tavoitteet!
• Maaseutuverkoston opas virtuaalityöpajojen järjestämiseen

Tulossa syksyllä:
• Keski-Suomen reitistöviikko 16.-22.9. (Meijän polku ja KesLi)
• Meidän yhdistyksestäkö hankehakija? -koulutusillat lokakuussa 2020
• Pöllöparlamentin 10-vuotisjuhlat marraskuussa 2020

Lue kirje 

Vaikuta päätöksentekoon! Kysely elintarvikealan yrityksille maksuajoista, deadline 15.6.

Hyvä elintarvikealan yrittäjä!

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee hallituksen esitystä elintarvikemarkkinalain muuttamiseksi UTP-direktiivin (direktiivi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa) vaatimusten mukaiseksi. Lainsäädännöllä halutaan parantaa yrittäjien asemaa ruokaketjussa ja epäreilussa kaupan markkinatilanteessa. Direktiivin mukaisesti enimmäismaksuajat olisivat 30 pv pilaantuville tuotteille ja 60 pv ei-pilaantuville tuotteille. HE:ssä esitämme, että 30 pv sääntö koskisi kaikkia tuotteita. Lausuntokierroksella tiukempi maksuaika -esitys sai osakseen kritiikkiä, mutta myös kiitosta. Haluaisimme nyt pikaisesti selvittää, mitä maksuaikakäytäntöjä teillä on tällä hetkellä eri ostajaryhmien kanssa. Ja voisiko esim 30pv maksuaika ei-pilaantuvissa tuotteissa estää lähiruokatuotteiden pääsyn kaupan hyllylle? Vai kohtelisiko se päinvastoin yrityksiä paremmin? Olen kiitollinen, jos ehtisit vastaamaan alla oleviin kysymyksiin, jotta saisimme arvokasta käytännön tietoa ja kokemuksia suoraan yrityksiltä.

Kiitos, jos vastaat minulle sähköpostilla kirsi.viljanen@mmm.fi 15.6.2020 mennessä, pahoittelen pikaista aikataulua. Vastaukset käsittelen luottamuksellisesti, ja kokoan ne yhteen siten, että yksittäistä vastaajaa ei pysty tunnistamaan.

Miten pitkä maksuaika (pv) yrityksellänne on ollut käytössä myytäessä pilaantuvia tuotteita (tuoretuotteita)
a. lähikauppoihin
b. keskusliikkeisiin/tukkuliikeisiin
c. elintarviketeollisuusyrityksille
d. ravintoloihin
e. suurkeittiöille
f. viennissä (myynti Suomen ulkopuolelle)

Miten pitkä maksuaika (pv) yrityksellänne on ollut käytössä myytäessä ei-pilaantuvia tuotteita
a. lähikauppoihin
b. keskusliikkeisiin/tukkuliikkeisiin
c. elintarviketeollisuusyrityksille
d. ravintoloihin
e. suurkeittiöille
f. viennissä (myynti Suomen ulkopuolelle)

Muita huomioita tai toiveita.

Tulevaisuuden tekijät -hankkeessa on edistetty ilmastoasioita, kansainvälisyyttä ja nuorten yrittäjyyttä

Leader Viisarin Tulevaisuuden tekijät -hankkeessa on keskitytty ilmastoasioihin, kansainvälisyyteen sekä nuorten yrittäjyyteen. Nämä teemat nousivat nuorilta keväällä 2019 pidetyissä TulevaisuusSessioissa.

Yrittäjyyttä on edistetty tapahtumilla, leireillä ja videoiden sekä työpajojen ostamisella Viisarin alueen nuorilta. Marraskuussa 2019 järjestettiin Amazing bisnes -yritysleiri. Leiri järjestettiin alueellisena yhteistyönä 4H-yhdistysten ja Leader Viisarin Tulevaisuuden tekijät -hankkeen toimesta ja sen mahdollisti raedy4bisnes-rahoitus sekä alueen kehittämistoimijat. Amazing bisnes -leirillä kymmenen innostunutta nuorta pohjoisesta Keski-Suomesta keskittyi vuorokaudeksi yrittäjyyteen ja leirin jälkeen kuusi nuorta perusti 4H-yrityksen. Aika vaikuttavaa, vai mitä? Teknologian mahdollistamia tulevaisuuden töitä on myös kokeiltu alkuvuoden aikana virtuaalitodellisuus- eli VR-työpajoilla Kinnulassa ja Kyyjärvellä. Työpajoihin kutsuttiin paikkakuntien yrittäjiä, nuoria sekä muita VR:n mahdollisuuksista kiinnostuneita. Piilotyöpaikkoja löytyi Karstulan lukiolaisille tammikuussa järjestetyssä Amazing yrittäjä -rallissa. Siinä lukiolaisten tiimit kiersivät yrityksiä ratkoen pieniä pulmatehtäviä tai esimerkiksi pukien myyvimmän asukokonaisuuden mallinukelle Tekstiili Matti ja Maija Oy:ssä. Kylän somepäällikölle eli nuorten someosaamiselle voisi olla kysyntää myös muualla kuin Karstulassa eli rohkeasti vain ideoimaan uusia työtehtäviä.

Kansainvälisyyttä lähestyttiin kyselemällä nuorilta somessa kiinnostusta lähteä Reissuun! Nuoria ilmoittautui mukaan seitsemästä eri kunnasta ja Erasmus+ -vaihtoa järjestetään yhdessä Nuorisokeskus Piispalan kansainvälisyyskoordinaattorin kanssa. Vaihdon määränpääksi valikoitui Irlanti, mutta kesälle 2020 kaavailtu Reissu on nyt siirtymässä. Reissulaisten yhteishenkeä pidetään yllä WhatsApp-ryhmässä viestittelyjen ja videopuhelujen avulla. Ilmastoaiheita tuumittiin Äänekosken nuorten kanssa ja sinne on toivottavasti ilmastoaiheista tilaisuutta jossain vaiheessa tulossa. Saarijärvellä järjestetty Maailman kestävin piknik puolestaan innoitti tekemään Kestäviä tekoja Saarijärvellä -videosarjan, jossa perehdyttiin paikkakunnan osaamiseen ja tekoihin kestävältä kulmalta. Videosarjan löydät Tulevaisuuden tekijät -hankkeen YouTube-kanavalta.

Koko Suomen tulevaisuuspäivää vietettiin 6.3.2020 ja sen kunniaksi Kinnulan nuorille järjestettiin Tulevaisuusilta. Oletko ajatellut miltä sinun tulevaisuus näyttää vuonna 2050? Sitäkin illassa pohdittiin ja nuorten mielestä Kinnulaan jääminen edellyttäisi työpaikkoja, kivoja ihmisiä ja toimivia palveluita. Aika helposti ymmärrettäviä ja meitä kaikkia koskettavia asioita. Saarijärvelle ollaan muodostamassa Bisnes Academyä eli yhteistä oppimisen paikkaa nuorille, yrittäjille ja nuorten kanssa toimiville tahoille. Bisnes Academyn kehittelyyn pääsevät mukaan kaikki kiinnostuneet ja ensimmäiset Rohkeita kokeiluja -bisnesdeitit keräsi mukavasti porukkaa BioPaavoon. Voisiko sinunkin paikkakunnalla olla tarvetta jollekin uudelle toimintatavalle? Tulevaisuuden tekijät -hanke on apukätenä kaikille nuorten kanssa toimiville Leader Viisarin alueella, joten otahan yhteyttä paivi.hakkarainen@saarijarvi.fi tai puhelimitse 040 542 1432.

Tulevaisuuden tekijöiden eli Leader Viisarin alueen nuorten kuulumisia voit seurata nyt myös Henkilökohtaista-videosarjassa YouTubessa.

Viikoittain Amazing Lande -Facebook-sivuilla voit lukea blogimaisia kirjoituksia. Instagramista @tuletekijaks näet työpäivisin julkaisuja, mitä Viisarin alueella tapahtuu ja samat julkaisut aukeavat myös selaimessa. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus maaseuturahastosta.

Lue lisää Tulevaisuuden tekijät -hankkeesta.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös