Menossa olevat hankkeet

Täältä pääset tutustumaan maaseutuohjelmasta rahoitettuihin, Keski-Suomessa tällä hetkellä käynnissä oleviin kehittämishankkeisiin.

Kaiken kattavan listauksen Keski-Suomen maaseudun kehittämishankkeista ohjelmakaudella 2014-2020 löydät keskisuomenmaaseutu.fi-sivustolta. Tuolla listalla on mukana niin käynnissä olevat kuin jo päättyneet hankkeet.

 • Digisti kylässä

  Digisti kylässä -hankkeen tavoitteena on lisätä maaseudun asukkaiden hyvinvointia, edistää yhteisöllisyyttä, lisätä digitalisaatiomyönteisyyttä sekä maaseudun vetovoimaisuutta.

  Lue lisää →

 • Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 -yhteistyöhanke (KEKO2)

  Yhteistyöhanke kehittää ja edistää Keski-Suomen ruokaketjun toimintaa, maaseudun yrittäjyyttä ja imagoa toimialarajat ylittäen kokonaisuutena.

  Lue lisää →

 • Lammastalouden tuotannontekijät (LaTu)

  Hankkeen tavoitteena on hankealueen lammastalouden kehittäminen kilpailukykyä edistävästi, lampureiden osaamisen kasvattaminen liikkeenjohtamisen, lampaiden hyvinvoinnin, tuotantotoiminnan ja teknologian osalta sekä lampureiden oman hyvinvoinnin tukeminen.

  Lue lisää →

 • Luomuliiketoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa -koulutushanke

  Hankkeen tarkoituksena on koulutuksen avulla konkreettisesti ja käytännönläheisesti kehittää ja edistää keskisuomalaisten luomutoimijoiden ja luomutoimijoiksi haluavien liiketoimintaa ja yhteistyötä pellolta pöytään.

  Lue lisää →

 • Luonnosta tuotteeksi -kehittämishanke

  Luonnosta tuotteeksi -hankkeen tavoitteena on tuoda uusien tuotteiden kehittämisessä tarvittavaa tietoa ja käytäntöjä Keski-Suomen luonnontuotealan yrityksille.

  Lue lisää →

 • MataDigi – Maatalouden digitaaliset verkko-opetusaineistot yrittäjille

  MataDigi -hanke on digitaalisiin tiedonvälitysmalleihin keskittyvä tiedonvälityshanke, jossa maatalousyrittäjien kanssa kokeillaan erilaisia verkko-opetusaineistoja ja malleja.

  Lue lisää →

 • Matkalla kalaan

  Tuodaan näkyville uusia eri kohderyhmille suunnattuja ansaintamalleja matkailukalastuksessa sekä autetaan palveluntuottajia ja sidosryhmiä tunnistamaan matkailukalastuksen liiketoimintapotentiaali.

  Lue lisää →

 • Päämäärätietoisesti uutta liiketoimintaa Pohjoiseen Keski-Suomeen (Pämä)

  Hankkeen tavoitteena on välittää tietoa erilaisista maaseudun liiketoimintamalleista pohjoiseen Keski-Suomeen, aktivoida alueen yrittäjiä luomaan uutta liiketoimintaa, luoda uusia yrittäjien verkostoja sekä kokeilla ja rakentaa toimintamalli maatilojen liiketoimintatiluskierroksille.

  Lue lisää →

 • Päivä Farmilla

  Hankkeessa jatketaan ikääntyvien maatilapäivätoimintamallin jatkokehitystä. Hankkeessa kehitetään ja lisätään eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä tuotteistetaan kunnista nousevien tarpeiden pohjalta eri asiakaskonsepteja osaksi jo kehitettyä maatilapäivätoimintamallia. Asiakaskonsepteja testataan ja arvioidaan yhteistyömaatiloilla usean kunnan alueella Keski-Suomessa.

  Lue lisää →

 • Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan reittiverkoston virittäminen

  Saarijärven-Viitasaaren seutu on tunnettu upeasta järviluonnostaan. Esiselvityshankkeen päätavoitteina on seutukunnallisen reittiverkoston virittämisen kautta ottaa askel kohti yhtenäisempää aluetta, ja laatia yhteinen kehittämissuunnitelma luonnossa liikkumisen ja luontomatkailun edistämiseksi.

  Lue lisää →

 • Sykettä2

  Sykettä 2 –hankeeessa tiedotetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista, vaikutuksista ja kansainvälistymiseen liittyvistä mahdollisuuksista Keski-Suomessa. Lisäksi hankkeessa kootaan Keski-Suomen maaseudun kehittäjiä yhteiseen verkostoon.

  Lue lisää →

 • Tulevaisuuden tekijät

  Hankkeen tarkoitus on ottaa nuoret mukaan kehittämään kotiseutuaan ja vahvistaa nuorten positiivista kotiseutukuvaa alueesta paikkana, joka tarjoaa mielekkään mahdollisuuden asua, elää ja tehdä töitä.

  Lue lisää →

 • VisitKapee-yritysryhmä 1.6.2018 – 31.5.2020

  Hankkeen tavoitteena on osallistuvien yritysten liikevaihdon kannattava kasvattaminen verkostoitumalla, tuotteistamalla sekä markkinointi- ja myyntiyhteistyöllä. Yritysryhmähankkeeseen osallistuvat yritykset pystyvät kehittämään, markkinoimaan ja myymään laadukkaita kalastus- ja elämyspalveluja huomioiden koko vuoden eri sesonkien luomat mahdollisuudet.

  Lue lisää →

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös