Hampun tuotannon ja käyttömahdollisuuksien esiselvitys

Esiselvityksellä raaka-ainetta teolliseen käyttöön

Keski-Suomessa kevään 2020 aikana toteutettava esiselvityshanke Hampun tuotannon ja käyttömahdollisuuksien selvitys kerää tietoa alueen viljelijöiltä öljyhampun päistäreen sekä kuituhampun tuotantopotentiaalista.

Aiemmin laajasti ympäri maailmaa viljelty hamppu on parhaimmillaan kokemassa renessanssia. Jo historian valossa tiedetään, että myös Suomen oloihin hyvin sopivia sekä öljy- että kuitulajikkeita löytyy ja asiaa on viime aikoina jälleen tutkittu. Keski-Suomessakin erityisesti öljyhampun viljelijöitä jo on ja kokemukset viljelystä ovat olleet positiivisia.

Hampun viljelyllä olisi laajasti ympäristölle positiivisia vaikutuksia. Hamppu kasvaessaan esimerkiksi sitoo moninkertaisen määrän hiilidioksidia kasvatukseen käytettyä pinta-alaa kohden verrattuna puustoon. Vuoroviljelyssä hampun viljely myös vähentää rikkakasvien määrää ja lisää kasvien taudin- ja kuivuudenkestävyyttä, vähentäen siten tarvetta torjunta-aineiden käytölle.

Hampun viljely tarjoaa mahdollisuuden kannattavan lisätuoton löytämiseksi alueen viljelijöille. Hampun viljely on aiempien tutkimusten perusteella jo itsessään potentiaalisesti kannattavaa. Hamppu myös sopii hyvin maata ja satoa parantavaksi esi- ja vuoroviljelykasviksi, jolla on esim. seuraavan vuoden viljasatoon positiivisia vaikutuksia. Viljelyn kannattavuus paranisi, jos sadosta suurempi osuus pystyttäisiin käyttämään tehokkaasti esimerkiksi hyödyntämällä nyt jätteeksi meneviä kasvinosia. Jalostusasteen nosto maatiloilla hajautetun tuotannon menetelmin nostaisi kannattavuutta edelleen.

Haasteena viljelijän näkökulmasta on öljyhampun tuotannon sivuvirtana syntyvää hamppukuitua hyödyntävien tahojen ja sitä jalostavan teollisuuden puute, sekä Suomen oloihin soveltuvien, nykyaikaisten raaka-aineen käsittelyyn soveltuvien korjuulaitteiden ja –menetelmien heikko tuntemus. Hampun kasvatuksessa on monella tavoin ’palattu lähtöruutuun’. Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää mitä realistisia käyttökohteita nykyisin jätteeksi päätyvillä öljyhampun sivuvirroilla tai järjestelmällisellä kuituhampun kasvatuksella voisi olla Keski-Suomen alueella, sekä selvittää viljelijöiden kiinnostusta viljellä hamppua ja siihen soveltuvan maa-alan määrää.

Hankkeen vastuullinen toteuttaja on ProDeliver Oy Jyväskylästä ja viljelijäkyselyn toteuttamiseen osallistuu Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti.

Esiselvitystä rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus.

Yhteystiedot

Timo Malvisalo

timo.malvisalo@prosolve.fi

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös