Hyvinvointia maatilalta -hanke

  Hyvinvointia maatilalta – ikääntyvien päivätoimintamallin kehittäminen ja testaaminen Keski-Suomessa

  Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter toteuttaa  yleishyödyllisen hankkeen, jossa kehitetään maatiloilla toteutettavaa ikääntyvien päivätoimintamallia. Muualla Euroopassa ja Pohjoismaissa iäkkäiden päivätoiminta maatiloilla on jo hyvän kehitys- ja toteutustyön alla. Näiden sekä muiden suomalaisten että kansainvälisten hankkeiden ja tutkimusten pohjalta tehdään benchmarkingia ja päivätoimintamallista suunnitellaan Suomen palvelumalliin sopivaa. Päivätoimintaa tullaan testaamaan kolmella keskisuomalaisella maatilalla kesä-syyskuussa 2017.

  Maatilalla tapahtuvan päivätoiminnan avulla pyritään edistämään iäkkäiden hyvinvointia ja kotona asumista. Merkittävää on myös se, että suomalaisille maatiloille tarkoitetun päivätoimintamallin kehittäminen tuo maaseudulle uusia toimintamuotoja ja elinvoimaisuutta.

  Hankkeen lopputuotoksena uudesta päivätoimintamallista ja sen tuomista uusista mahdollisuuksista kootaan yleishyödyllinen opas. Opas toimii työvälineenä toiminnasta kiinnostuneille maatalousyrittäjille sekä ikääntyneiden henkilöiden palveluja suunnitteleville ja hallinnoiville tahoille.

  Hanke toteutetaan ajalla 1.11.2016-31.5.2018. Hankkeen rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Lisää hankkeen taustasta ja sen etenemisestä hankkeen omassa blogissa. Seuraa hanketta myös Facebookissa ja Twitterissä.

  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Takaisin ylös