IkäFarmi -aktivointihanke ikääntyvien farmitoiminnasta kiinnostuneille keskisuomalaisille maaseudun yrittäjille

  IkäFarmi -aktivointihanke

  Oletko kiinnostunut osallistumaan ikääntyvien maatilatoimintaa kehittävään yritysryhmähankkeeseen? Nyt siihen on mahdollisuus!

  IkäFarmi -aktivointihanke on 1.6.-31.8.2020 ajalla toimiva lyhyt Euroopan maaseuturahaston rahoittama ja Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterin hallinnoima hanke, jonka tarkoituksena on koota ja valmistella ikääntyvien maatilatoiminnan kehittämisen ympärille yritysryhmähanke. Aktivointihanke toteutetaan yhteistyössä MTK Keski-Suomen kanssa. Tulevaan yritysryhmään mahtuu vielä mukaan, joten ota yhteyttä nopeasti ja kysy lisää! Yritysryhmähankkeeseen voi ilmoittautua mukaan eri alojen keskisuomalaisia maaseudun yrityksiä (esim. hyvinvointi-, kuljetus- ja/tai catering -alalta maa- ja metsätalousyrittäjien lisäksi).

  Ikääntyvien maatilatoimintaa on toteutettu eri puolilla Eurooppaa jo pitkään, muun muassa Norjassa jo yli 20 vuoden ajan. Osalle maaseudun yrittäjistä toiminta tarjoaa täyden liikevaihdon, osalla se toimii lisäelinkeinona muun toiminnan/tuotannon rinnalla. GeroCenterin hallinnoimat Hyvinvointia maatilalta (2016-2018) ja Päivä Farmilla (2018-2020) -hankkeet osoittivat toiminnan sopivan myös suomalaisen maaseudun palveluihin ja sen olevan kiinnostavaa, toimintakykyyn positiivisesti vaikuttavaa sekä kehittämiskelpoista.

  Yritysryhmähanke tarjoaa mahdollisuuden kehittää uudenlaista toimintaa lisää yrityskohtaisesti, mutta yhteistyössä toisten samasta aiheesta kiinnostuneiden yrittäjien kanssa. Yritysryhmähankkeen aikataulu, tavoitteet ja budjetti koostetaan täysin mukaan lähtevien yrittäjien toiveiden mukaan. Yritysryhmähankkeessa yrittäjälle jää toimenpiteistä (esim. asiantuntija-apu, koulutus tai opintoretki) maksettavaksi vain 25%, sillä 75% kustannuksista katetaan hankerahoituksella.

  Ikääntyvien maatilatoiminnan kehittämiseen voi perehtyä Päivä Farmilla -hankkeen blogisivustolta löytyvien materiaalien avulla: www.paivafarmilla.wordpress.com.

  Yritysryhmähankkeesta kiinnostuneita keskisuomalaisia maaseudun yrittäjiä pyydetään ottamaan yhteyttä projektiasiantuntijaan mahdollisimman pian.

  Yhteystiedot

  Laura Kymäläinen

  Projektiasiantuntija,
  Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter,
  laura.kymalainen@gerocenter.fi,
  Puh. 044 799 3986

  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Takaisin ylös