Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio -yhteistyöhanke (KEKO)

Yhteistyöhankkeella edistetään Keski-Suomen maaseudun ja erityisesti ruokaketjun toimintaa kokonaisuutena mahdollisimman laajassa yhteistyössä maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Koordinaation rooli on ruokaketjun läpileikkaavaa aktivointia, katalysointia, törmäyttämistä, sparrausta sekä viestintää.

Tavoitteet

Yhteistyöhankkeen tavoitteita ovat:

  • Synkronoida maakunnan teemahankkeiden (luomu, maito ja naudanliha, villiruoka, marja, sukupolvenvaihdos, ruokamatkailu, green care ym.) viestintää, tiedottamista ja tietopalveluita.
  • Koordinoida toimialarajat ylittäviä yhteisiä tilaisuuksia, teemoina muun muassa tuotekehitys-, kaupallistamis- ja liiketoimintaosaaminen, ruokaturva sekä ekologisuus.

Toimenpiteet

Yhteistyöhanke toimii alueellisten hanketoimija- ja kehittäjätahojen yhteistyön ja -suunnittelun vastuutahona ja koollekutsujana sekä erilaisten markkinointi-, yhteisesiintymis- ja hengennostatustilaisuuksien koordinaattorina. Tällaisia ovat muun muassa Talvipäivä, Ween Maan Wiljaa ja Keski-Suomen Maaseutugaala. Koordinaatiohanke edistää kokeilukulttuuria ja uusien innovaatioiden syntymistä tarjoamalla tukea pienimuotoisten ja lyhytaikaisten pilottihankkeiden suunnitteluun, ja järjestämällä erilaisia ideointitilaisuuksia ja yhteissparrausta yrityksille.

Viestinnän painopisteitä ovat maaseudun, ruokaketjun ja matkailun yrittäjyyden edistäminen sekä toimialarajat ylittävä työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyvä viestintä. Viestinnällä halutaan edistää ja parantaa myös toimialaimagoa. Lisäksi hanke järjestää erilaisia kampanjoita sekä yhteisesiintymis- ja hengennostatustilaisuuksia.

Kesto

1.11.2015 – 31.12.2018

Hallinnoijat ja toteuttajat

Yhteistyöhanketta toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoimintayksikkö yhdessä MTK Keski-Suomen ja ProAgria Keski-Suomen kanssa. Hankkeen työrukkasena toimii kehittämistyöryhmä, jossa on edustus alueellisista maaseutuhankkeista.

Rahoittajat

Hankkeen rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Yhteystiedot

Leena Pölkki

Projektipäällikkö
050 401 1894
leena.polkki(at)jamk.fi
www.jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Liiketoimintayksikkö
Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

Toni Laajalahti

Asiantuntija
040 551 4503
toni.laajalahti(at)jamk.fi
www.jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Liiketoimintayksikkö
Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös