Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 -yhteistyöhanke (KEKO2)

Hanke on saatu onnistuneesti päätökseen. Kiitämme lämpimästi kaikkia hankkeessa mukana olleita ja myötävaikuttaneita. Tutustu hankkeen yhteistyötoimiin ja vaikuttavuuteen loppujulkaisussa.

Yhteistyöhanke kehittää ja edistää Keski-Suomen ruokaketjun toimintaa, maaseudun yrittäjyyttä ja imagoa toimialarajat ylittäen kokonaisuutena. Hankkeessa tehdään uudenlaisia kokeiluja ja avauksia ruokaketjun ja maaseudun toimijoiden aktivoimiseksi. Pääteemoina ovat kansainvälistyminen ja ruokamatkailu. Merkittävimpiä toimenpiteitä ovat Artesaaniruoan SM-kilpailu, Amazing Keski-Suomi-tapahtuma ja ”yhden luukun”- periaatteella tapahtuva koordinoitu viestintä.

Hankkeessa selvitetään keskisuomalaisten elintarvikeyritysten vientipotentiaalia ja kansainvälisille markkinoille suuntautumisen mahdollisuuksia. Lisäksi tarkastellaan yritysten tilaa kestävän kehityksen näkökulmasta. Tavoitteena on nostaa ruoka yhä vahvemmin osaksi matkailupalveluja sekä lisätä ruokaketjun toimijoiden ymmärrystä toisistaan ja toimintatavoistaan.

Hanke toimii Keski-Suomen maaseudun yhteisenä tiedotus- ja viestintäkanavana ajankohtaiselle tiedolle, uusimmille tutkimustuloksille, hyville käytänteille ja toimintamalleille sekä tarjoaa foorumin kohtaamisille.

Kesto

1.1.2019 – 31.3.2022

Hallinnoijat ja toteuttajat

Yhteistyöhanketta toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoimintayksikkö yhdessä MTK Keski-Suomen ja ProAgria Keski-Suomen kanssa. Hankkeen työrukkasena toimii kehittämistyöryhmä, jossa on edustus alueellisista maaseutuhankkeista.

Rahoittajat

Hankkeen rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

 

 

Yhteystiedot

Leena Pölkki

Projektipäällikkö
050 401 1894
leena.polkki(at)jamk.fi
www.jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Liiketoimintayksikkö
Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

Viivi Kaartinen

Asiantuntija
050 442 0279
viivi.kaartinen(at)jamk.fi
www.jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Liiketoimintayksikkö
Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

Virpi Ruotsalainen

Projektisihteeri
050 412 2379
virpi.ruotsalainen(at)jamk.fi
www.jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Liiketoimintayksikkö
Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös