Value: Keski-Suomesta vapaaehtoismatkailun kärkimaakunta

  Keski-Suomesta vapaaehtoismatkailun kärkimaakunta (Value)

  Hankkeen tarkoituksena on selvittää, voisiko vapaaehtoismatkailu matkailumuotona tuoda elinvoimaa maaseudun kyliin ja yrityksiin Keski-Suomessa. Tavoitteena on aktivoida ja elävöittää Keski-Suomen maaseutua kehittämällä uutta matkailumuotoa sekä samalla tukea maaseudun kansainvälistymistä.

  Hankkeen päätavoitteena on vapaaehtoismatkailun haasteiden, mahdollisuuksien ja toimintaympäristön asenteiden selvittäminen, sekä toimijoiden kiinnostuksen herättäminen ja aktivointi jatkokehittämiseen.

  Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen työpakettiin, joissa tehdään selvitystyötä, järjestetään aktivointitilaisuuksia sekä viestitään eri kanavia hyödyntäen vapaaehtoismatkailun selvitystyön ja potentiaalisten toimijoiden keskusteluja. Lisäksi kootaan kiinnostuneet ja sitoutuneet toimijat workshop-tilaisuuksiin yhteiskehittämään suunnitelmaa vapaaehtoismatkailun pilotoinnista Keski-Suomessa.

  • Työpaketti 1: Informatiiviset aktivointitilaisuudet ja kyläkohtaamiset
  • Työpaketti 2: Workshop-työskentely ja jatkotoimenpiteiden yhteissuunnittelu
  • Työpaketti 3: Käytäntöjen kehittämiseen sovellettava selvitystyö

  Hanketta toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen Kylät ry.

  Toteutusaika

  1.6.2021-31.5.2022

  Hallinnointi

  Hankkeen hallinnoija on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoimintayksikkö.

  Rahoittaja

  Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

  Yhteystiedot

  Rositsa Röntynen

  Projektipäällikkö
  rositsa.rontynen@jamk.fi
  +358504361196

  Tanja Rämä

  Kylälähettiläs
  tanja.rama@keskisuomenkylat.fi

  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Takaisin ylös