Value: Keski-Suomesta vapaaehtoismatkailun kärkimaakunta

Keski-Suomesta vapaaehtoismatkailun kärkimaakunta (Value)

Hankkeen tarkoituksena on selvittää, voisiko vapaaehtoismatkailu matkailumuotona tuoda elinvoimaa maaseudun kyliin ja yrityksiin Keski-Suomessa. Tavoitteena on aktivoida ja elävöittää Keski-Suomen maaseutua kehittämällä uutta matkailumuotoa sekä samalla tukea maaseudun kansainvälistymistä.

Hankkeen päätavoitteena on vapaaehtoismatkailun haasteiden, mahdollisuuksien ja toimintaympäristön asenteiden selvittäminen, sekä toimijoiden kiinnostuksen herättäminen ja aktivointi jatkokehittämiseen.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen työpakettiin, joissa tehdään selvitystyötä, järjestetään aktivointitilaisuuksia sekä viestitään eri kanavia hyödyntäen vapaaehtoismatkailun selvitystyön ja potentiaalisten toimijoiden keskusteluja. Lisäksi kootaan kiinnostuneet ja sitoutuneet toimijat workshop-tilaisuuksiin yhteiskehittämään suunnitelmaa vapaaehtoismatkailun pilotoinnista Keski-Suomessa.

  • Työpaketti 1: Informatiiviset aktivointitilaisuudet ja kyläkohtaamiset
  • Työpaketti 2: Workshop-työskentely ja jatkotoimenpiteiden yhteissuunnittelu
  • Työpaketti 3: Käytäntöjen kehittämiseen sovellettava selvitystyö

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen Kylät ry.

Value-hankkeen tietosuojaseloste

Toteutusaika

1.6.2021-31.5.2022

Hallinnointi

Hankkeen hallinnoija on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoimintayksikkö.

Rahoittaja

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Hankkeen julkaisu

Vapaaehtoismatkailun nykytila ja potentiaali : Maailman esimerkeistä KesVapaaehtoismatkailun nykytila ja potentiaali : Maailman esimerkeistä Keski-Suomen kontekstiinki-Suomen kontekstiin -julkaisun kansi.

 

 

 

 

Vapaaehtoismatkailun nykytila ja potentiaali : Maailman esimerkeistä Keski-Suomen kontekstiin. Toimittanut Rositsa Röntynen. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 314. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2022.

 

Yhteystiedot

Rositsa Röntynen

Projektipäällikkö
rositsa.rontynen@jamk.fi
+358504361196

Tanja Rämä

Kylälähettiläs
tanja.rama@keskisuomenkylat.fi
+358405420652

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös