Kilpailukykyinen keskisuomalainen maaseutu -koulutushanke (KIKE)

Hyvinvointia ja sparrausta maaseudun pienyrityksille 

Kilpailukykyinen keskisuomalainen maaseutu -koulutushanke (KIKE) on päättynyt. Lämmin kiitos kaikille koulutuksiin ja opintomatkoille osallistuneille, innostaville kouluttajille ja hanketta kanssani toteuttaneille, seurantaryhmälle, rahoittajalle sekä kaikille kumppaneille, jotka välittivät viestejä hankkeen koulutustarjonnasta verkostoissaan.

Tarjosimme hankkeen aikana 320 tuntia käytännönläheistä koulutusta, jossa oppia ammensi ja verkostojaan kasvatti lähes 80 maaseudun yrittäjää tai yrittäjäksi aikovaa. Heistä reilu neljännes irrottautui kiireisen arjen keskeltä vähintään kahteen koulutukseen tai opintomatkalle. Kaiken kaikkiaan aktiivisille osallistujille kertyi 2600 tuntia koulutusta, joka täyttyi iloisesta tekemisen meiningistä, uudesta tiedosta innostumisesta, kokeiluista ja ideoinnista, antoisista keskusteluista, kouluttajien sparrauksesta sekä tärkeästä yrittäjien keskinäisestä tuesta.

Tulokseksi yhdessä oppimisesta saatiin maaseudun pienyrityksiin parempaa hyvinvointia, keinoja markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen sekä verkostoja yhteistyön tekemiseen. Iloisena luin palautteista, kuinka koulutukset olivat antaneet toimivia vinkkejä uniongelmiin, rohkaisseet lähtemään säännöllisesti jaksamista tukevalle juoksulenkille ja tuottaneet oivalluksen, ettei kaikkea tarvitse pienessäkään yrityksessä tehdä itse. Yritysten some-kanaviin oli saatu säpinää hyödyntämällä kuvankäsittelyharjoitukset ja matalan kynnyksen postausvinkit. Talousosaamisen sparraukset olivat saaneet tarttumaan laskimeen ja tarkistamaan katelaskelmat. Myös kirjanpidon raportteja osataan jatkossa tulkita varmemmin.

Hankkeen lähiruokakoulutuksista haettiin potkua paikallisen ruoan markkinointiin ja myyntiin. Osallistujat kertoivat raaka-aineisiin tutustumisen, monipuolisen käytännön harjoittelun keittiössä sekä selkeiden valmistus- ja esillepanovinkkien lisänneen lähituotteiden käyttöä ja osaamista neuvoa asiakkaita. Myös erityisruokavalioita noudattavien asiakkaiden palvelemiseen oli saatu varmuutta.

Lähiruoka- ja ruokamatkailuteemaiset opintomatkat naapurimaakuntiin, Skåneen ja Kööpenhaminaan sekä Portugaliin tarjosivat näkökulmaa ja sytyttivät ideoimaan. Vähintään yhtä tärkeä antia reissuilta olivat toisiin yrittäjiin tutustuminen, ajatusten ja kokemusten vaihtaminen. Etäisyys teki myös tilaa huomioille, että omasta tekemisestään kannattaa olla ylpeä ja yhdessä toimien keskisuomalaiset maaseudun yritykset voivat tarjota entistä vetovoimaisempia ruokamatkailuelämyksiä. Iloisena olen mukana, kun syksyn opintomatkan energinen joukko kokoontuu hankkeen päätyttyäkin säännöllisesti tutustumaan toistensa yrityksiin, vaihtamaan kuulumisia ja suunnittelemaan yhteistyötä, kenties myös kasvattamaan idean poikaset yritysryhmähankkeeksi.

Toiminnan alkumetreillä kiteytimme hankesuunnitelman sanapareihin ”Opin ja verkostoidun – Käytännönläheisesti yhdessä”.  Tiivistys osoittautuikin matkan varrella osuvaksi kuvaukseksi Kilpailukykyinen keskisuomalainen maaseutu -koulutushankkeen toiminnasta. Tärkeimmäksi hankkeessa oivalletuksi ja jatkon johtotähdeksi poimin sanan ”yhdessä”.

Yhteistyöstä kiittäen, iloa ja menestystä jatkoon toivottaen,

Niina

* * * * *

Kuva: Maaseutuverkosto / Jyrki Vesa

Tavoitteet

Kilpailukykyinen keskisuomalainen maaseutu -koulutushanke (KIKE) tarjoaa eväitä Keski-Suomen maaseudun mikro- ja pienyritysten menestykseen. Yritysten kilpailukykyä parannetaan käytännönläheisten koulutusten avulla, jotka luovat edellytyksiä asiakaslähtöiseen, kannattavaan ja houkuttelevaan yrittäjyyteen Keski-Suomen maaseudulla. Hanke on päättynyt.

* * * * *

Hankkeen tavoitteena on, että koulutusten avulla Keski-Suomen maaseudun mikro- ja pienyritysten:

  • asiakasymmärrys, markkinoinnin ja myynnin osaaminen vahvistuu.
  • tuotteiden ja palveluiden näkyvyys kasvaa maakunnassa ja valtakunnallisesti.
  • avoin yhteistyö lisääntyy. Syntynyt verkosto tukee, vaihtaa ideoita ja kokemuksia ja hyötyy suuren verkoston kumppanuuksista ja näkyvyydestä.
  • henkilöstön hyvinvointi ja oman työn johtamisen taidot paranevat.
  • toimintaedellytykset ja liiketoimintamahdollisuudet paranevat.

Toimenpiteet

Hankkeessa toteutetaan:

  • käytännönläheisiä koulutuksia
  • opintomatkoja koti- ja ulkomaille.

Hyödynnä kaikki – tai poimi sopivimmat

  • Osallistua voi kaikkiin koulutuksiin tai valita itselleen tarpeellisimmat osiot. Koulutusten laajuus on vähintään 20 x 45 min sisältäen itsenäisen työskentelyn.
  • Toteutetaan ryhmissä. Sisältö räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan.
  • Hinnat vaihtelevat sisällöstä ja laajuudesta riippuen, mukaan lukien matkat.

Koulutuskokonaisuudet

Tunne, tavoita ja täytä tarve – Asiakaslähtöinen markkinointi ja myynti

Koulutusten avulla tuotteet ja palvelut hiotaan vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin. Ne opitaan markkinoimaan näkyvällä ja erottuvalla tavalla hyödyntäen osuvimpia kanavia, myös sosiaalista mediaa.

Työt tärkeysjärjestykseen, ajankäyttö haltuun – Hyvinvoivana työssä

Koulutus vahvistaa oman työn johtamisen taitoja. Työhön saadaan tehoa ja sujuvuutta priorisoimalla, aikatauluttamalla ja oikealla työnjaolla. Lisäksi kartoitetaan yrityksen osaamistarpeet, tunnistetaan voimavarat ja opitaan huomioimaan hyvinvoinnin kulmakivet.

Uudet taidot haltuun yhdessä tehden

Uusi opittu otetaan käyttöön käytännön harjoituksissa, jotka sparraavat tapahtumiin ja kampanjoihin osallistumiseen. Lähiraaka-aineista tuotteiksi -koulutukset laajentavat paikallisten tuotteiden tuntemusta, ruoanvalmistusosaamista ja valmentavat tuotteiden ja reseptiikan kehitykseen sekä myyntivalmiiksi viimeistelyyn.

Kesto

KIKE-hanke toimii ajalla 1.2.2016 – 31.1.2018.

Hallinnoija/toteuttajat

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketoimintayksikkö

Rahoittajat

Hanke saa rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskukselta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.  EU:n ja valtion tuki on 70 % hankkeen kustannuksista. Hanketta rahoittavat myös  yritykset koulutusten ja matkojen osallistumaksuilla.

Yhteystiedot

Niina Rantakari

Projektipäällikkö
040 621 3186
niina.rantakari(at)jamk.fi
www.jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Liiketoimintayksikkö
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös