Kilpailukykyinen keskisuomalainen maaseutu -koulutushanke (KIKE)

Kilpailukykyinen keskisuomalainen maaseutu -koulutushanke – tuttavallisemmin KIKE – tarjoaa eväitä Keski-Suomen maaseudun mikro- ja pienyritysten menestykseen. Yritysten kilpailukykyä parannetaan käytännönläheisten koulutusten avulla, jotka luovat edellytyksiä asiakaslähtöiseen, kannattavaan ja houkuttelevaan yrittäjyyteen Keski-Suomen maaseudulla.

* * * * *

Kuva: Maaseutuverkosto / Jyrki Vesa

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on, että koulutusten avulla Keski-Suomen maaseudun mikro- ja pienyritysten:

  • asiakasymmärrys, markkinoinnin ja myynnin osaaminen vahvistuu.
  • tuotteiden ja palveluiden näkyvyys kasvaa maakunnassa ja valtakunnallisesti.
  • avoin yhteistyö lisääntyy. Syntynyt verkosto tukee, vaihtaa ideoita ja kokemuksia ja hyötyy suuren verkoston kumppanuuksista ja näkyvyydestä.
  • henkilöstön hyvinvointi ja oman työn johtamisen taidot paranevat.
  • toimintaedellytykset ja liiketoimintamahdollisuudet paranevat.

Toimenpiteet

Hankkeessa toteutetaan:

  • käytännönläheisiä koulutuksia
  • opintomatkoja koti- ja ulkomaille.

Hyödynnä kaikki – tai poimi sopivimmat

  • Osallistua voi kaikkiin koulutuksiin tai valita itselleen tarpeellisimmat osiot. Koulutusten laajuus on vähintään 20 x 45 min sisältäen itsenäisen työskentelyn.
  • Toteutetaan ryhmissä. Sisältö räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan.
  • Hinnat vaihtelevat sisällöstä ja laajuudesta riippuen, mukaan lukien matkat.

Koulutuskokonaisuudet

Tunne, tavoita ja täytä tarve – Asiakaslähtöinen markkinointi ja myynti

Koulutusten avulla tuotteet ja palvelut hiotaan vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin. Ne opitaan markkinoimaan näkyvällä ja erottuvalla tavalla hyödyntäen osuvimpia kanavia, myös sosiaalista mediaa.

Työt tärkeysjärjestykseen, ajankäyttö haltuun – Hyvinvoivana työssä

Koulutus vahvistaa oman työn johtamisen taitoja. Työhön saadaan tehoa ja sujuvuutta priorisoimalla, aikatauluttamalla ja oikealla työnjaolla. Lisäksi kartoitetaan yrityksen osaamistarpeet, tunnistetaan voimavarat ja opitaan huomioimaan hyvinvoinnin kulmakivet.

Uudet taidot haltuun yhdessä tehden

Uusi opittu otetaan käyttöön käytännön harjoituksissa, jotka sparraavat tapahtumiin ja kampanjoihin osallistumiseen. Lähiraaka-aineista tuotteiksi -koulutukset laajentavat paikallisten tuotteiden tuntemusta, ruoanvalmistusosaamista ja valmentavat tuotteiden ja reseptiikan kehitykseen sekä myyntivalmiiksi viimeistelyyn.

Kesto

KIKE-hanke toimii ajalla 1.2.2016 – 31.1.2018.

Hallinnoija/toteuttajat

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketoimintayksikkö

Rahoittajat

Hanke saa rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskukselta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.  EU:n ja valtion tuki on 70 % hankkeen kustannuksista. Hanketta rahoittavat myös  yritykset koulutusten ja matkojen osallistumaksuilla.

Yhteystiedot

Niina Rantakari

Projektipäällikkö
040 621 3186
niina.rantakari(at)jamk.fi
www.jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Liiketoimintayksikkö
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös