Kulttuuriympäristö näkyväksi (KYNÄ)

Kulttuuriympäristö näkyväksi tiedonvälityshankkeessa tartutaan nopeasti ajankohtaisiin aiheisiin. Tapahtumat, talkoot, kulttuuriympäristöinfot, retket ja kulttuuriympäristökävelyt sekä luennot ovat hankkeen toimintaa.

Hankkeella halutaan lisätä yleistä tietoisuutta kulttuuriympäristöstä ja sen arvostusta sekä innostaa maaseudun asukkaita, maanomistajia, viljelijöitä, yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita hoitamaan kulttuuriympäristöä sekä hyödyntämään sitä yritystoiminnassa.

Tule mukaan hankkeeseen ja esitä ideoita kulttuuriympäristöön liittyvistä tapahtumista tai retkistä.

Toteutetaan niitä yhdessä!

Tavoitteet

  • Lisätä yleistä tietoisuutta kulttuuriympäristöstä ja sen arvostusta.
  • Innostaa maaseudun asukkaita, maanomistajia, viljelijöitä, yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita hoitamaan kulttuuriympäristöä sekä hyödyntämään sitä yritystoiminnassa.

Toimenpiteet

Hanketta toteutetaan järjestämällä tiedotusta, tapahtumia ja työpajoja mahdollisimman laajalla alueella ympäri Etelä-Savoa ja Keski-Suomea. Toimenpiteillä tartutaan esillä oleviin teemoihin ja vastataan aiheesta nousseeseen kiinnostukseen suoraan. Toteutus viedään mahdollisimman lähelle käytäntöä toteuttamalla ideoita ja suunnitelmia heti talkoilla ja työpajoissa.

  • Infot, tapahtumat, talkoot, työpajat
  • Pienimuotoiset hoito-, kunnostus- ja tuotteistamissuunnitelmat
  • Kulttuuriympäristöretket
  • Kulttuuriympäristöjulkaisuja

Teemoina:

  • Muinaisjäännökset, rakennusperintö
  • Maisema, maisemanhoito ja tuotteistaminen, perinnebiotoopit, vieraslajien torjunta
  • Kulttuuriperintö, ruokakulttuuri
  • Kulttuuriympäristökasvatus ja viestintä

Kesto

Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2015 – 30.9.2019.

Hallinnointi/toteuttajat

Hankkeen hallinnoija on ProAgria Etelä-Savo ry, MKN Maa- ja kotitalousnaiset. Hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Savo, Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset yhdessä ProAgria Keski-Suomen, Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten kanssa.

Rahoittajat

Kulttuuriympäristö näkyväksi, KYNÄ –hankkeen rahoittaa Euroopan unionin maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset.

Esimerkkejä hankkeen mahdollisista tapahtumista:

”Meidän kylän muinaisjäännökset –retki”
”Menneisyyden maisemat –kävely”
”Muinaisjäännös –kävely”
”Mikä on perinnebiotooppi, maatalousluonnon monimuotoisuus –tutustumisretki”
”Katsaus karttojen maailmaan -ilta” ”Mitä vanhat kartat kertova –työpaja”
”Paikannimien historia -info”
”Yhteistyöllä ympäristö haltuun -talkoot”
”Penni kulttuuriperinnöstäni -tuotteistuspaja”
”Näe lähiympäristösi uusin silmin –info, retki, työpaja”
”Yrittäjien yhteentörmäys kulttuuriympäristön äärellä –työpajat”
”Oman kulttuuriympäristön mahdollisuudet tutuksi kuntapäättäjälle –infot”
”Vanhojen rakennusten uusiokäyttö -info”
”Rakennusklinikka –infot”
“Adoptoi muinaisjäännös -info”
”Koululaisten kulttuuriympäristöpäivä”
”Maisemanhoidon monet menetelmät –demonstraatio, ideapaja”
”Vieraslajien uhat ja torjunta –info, talkoot”
”Meidän maisema-alue –kävely”
”Mistä löydän kulttuuriympäristötietoa –infot, työpajat”
”Vanhat reitit, uudet maisemat –kävely, karttatyöpaja”
”Historia ja tarinallistaminen kulttuuriympäristön tuotteistamisessa –luento”
”Ruokakulttuuri osana kulttuuriympäristön tuotteistusta –luento, työpaja”
”Erilaiset rakennustyypit alueella –luento/kartanotyypit”

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteystiedot

Eeva-Liisa Neuvonen

KESKI-SUOMI:
Maisema-asiantuntija
eeva-liisa.neuvonen@maajakotitalounaiset.fi
p. 043 826 7294

Saara Ryhänen

ETELÄ-SAVO:
Ympäristöasiantuntija
saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi
p. 040 486 8237

Kulttuuriympäristö näkyväksi (KYNÄ)

Kulttuuriympäristö näkyväksi (KYNÄ)

Kulttuuriympäristö näkyväksi (KYNÄ)

Kulttuuriympäristö näkyväksi (KYNÄ)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös