Luonnontuotteiden hankintaketjut kuntoon -hanke

Luonnontuotteiden hankintaketjut kuntoon -hanke

Luonnontuotteiden hankintaketjut kuntoon -hankkeen tavoitteena on viedä luonnontuotealaa eteenpäin Keski-Suomessa, edistää alan kasvua ja kehitystä sekä tuoda uusia toimintatapoja ja mahdollisuuksia alan toimintaan maakunnassa. Hankkeen avulla kootaan ja kehitetään luonnontuotealan hankintaketjuja maakunnassa. Hankkeessa puretaan luonnontuotealan kehittymistä estäviä pullonkauloja edesauttamalla luonnontuotteiden vastaanotto- ja välityspisteen perustamista Keski-Suomeen sekä parantamalla raaka-aineen saantia kannustamalla monialaisia, uusia tuotantosuuntia etsiviä maatiloja villiyrttien viljelyyn ja puoliviljelyyn. Hankkeessa myös luodaan yhteistyöverkostoja luonnontuotealan toimijoiden välille.

Hanketta hallinnoi Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Keski-Suomi. Yhteistyökumppanina Metsäkeskus. Hankeaika 1.3.2022 – 31.12.2023. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen Ely-keskus maaseuturahastosta.

Yhteystiedot

Anni Rintoo

Luonnontuoteasiantuntija
Hankevetäjä, Luonnontuotteiden hankintaketjut kuntoon -hanke
Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset /
ProAgria Keski-Suomi

PL112, Kauppakatu 19 A, 40101 Jyväskylä
puh. 043 826 9712
anni.rintoo@maajakotitalousnaiset.fi

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös