Luonnosta lautaselle -koulutushanke (LUOLA)

Luonnosta lautaselle -koulutushanke (LUOLA) suunnataan maaseutualueella toimiville yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. Hankkeen painopiste on elintarvikekäytössä olevilla kasveilla. Koulutuspäivissä voidaan ottaa esille myös muita luonnontuotteita, pois lukien kalat, riista, käsityötuotteet.

Hankkeen tavoitteet ja toiminta

Hankkeen tavoitteena on poimijaorganisaation toiminnan parantaminen. Hankkeessa koulutetaan poimijoita. Poimijaorganisaatioiden koulutuksen tuloksena raaka-aine kulkee sujuvasti ja yhteydenpito poimijoiden sekä ostajien välillä nopeutuu ja tehostuu.
Tavoitteena on myös parantaa luonnontuotealan yritysten kilpailukykyä sekä synnyttää uutta yrittäjyyttä. Koulutusten avulla osallistujat oppivat ymmärtämään asiakkaiden tarpeita paremmin ja suunnata oman toimintansa liiketoiminnallisesti kannattavampaan suuntaan.  Koulutuksissa annetaan lisäksi valmiuksia yrttien ja luonnonmarjojen viljelyyn. Hankkeessa järjestetään useita opintomatkoja kotimaassa ja yksi ulkomaille.
Hankkeen toiminnan avulla pyritään luomaan positiivista nostetta luonnontuotealalle Keski-Suomessa ja parantamaan yritysten toimintaedellytyksiä. Samalla vahvistetaan ja luodaan yhteistyötä Keski-Suomen ja muiden maakuntien luonnontuoteyrittäjien kesken.

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseutualueella toimivat yrittäjät ja yrittäjäksi aikovat, luonnontuotealalla toimivat yrittäjät ja luonnontuotteisiin liittyvän yritystoiminnan aloittamista suunnittelevat sekä luonnontuotteiden poimijat.

Kesto ja rahoitus

Hankkeen hakija: ProAgria Keski-Suomi ry/Keski-Suomen maa-ja kotitalousnaiset
Hankkeen osatoteuttaja: Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK
Toteutusaika: 1.6.2016–31.7.2019.
Rahoitus: Keski-Suomen ELY-keskuksesta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

 

Yhteystiedot

Mirja Pummila

Elintarvike- ja yritysasiantuntija
PL 112 40101 Jyväskylä
p. 0400 932 054
mirja.pummila@
maajakotitalousnaiset.fi
www.maajakotitalousnaiset.fi/ks

Katariina Jousmäki

Hankevetäjä
PL 112 40101 Jyväskylä
p. 043 826 9712
katariina.jousmaki@
maajakotitalousnaiset.fi
www.maajakotitalousnaiset.fi/ks

Luonnosta lautaselle -koulutushanke (LUOLA)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös