Luonnosta tuotteeksi -kehittämishanke

Tavoitteet ja toiminta

Luonnosta tuotteeksi -hankkeen tavoitteena on tuoda uusien tuotteiden kehittämisessä tarvittavaa tietoa ja käytäntöjä Keski-Suomen luonnontuotealan yrityksille. Hankkeessa välitetään tietoa luonnontuotteita koskevasta lainsäädännöstä ja raaka-aineiden jatkojalostuksesta sekä tuotekehityksestä. Hankkeessa luodaan yhteistyötä luonnontuotealan toimijoiden kesken. Samalla selvitetään digitaalisuuden mahdollisuuksia luonnontuotealalla.

Hankkeessa järjestetään yrityskohtaista tarvekartoitusta, kontaktipäiviä sekä opintomatkoja kotimaassa ja ulkomailla. Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan luonnontuotealan kasvua Keski-Suomessa sekä edistämään luonnontuotealan kehitystä ja verkostoitumista.

Hankkeen painopiste on elintarvikekäytössä olevilla kasveilla (sienet, marjat ja yrtit) sekä ei-syötävillä luonnontuotteilla (turve, kosmetiikka, hyvinvointi) ja niitä hyödyntävissä palveluissa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat luonnontuotealalla toimivat yrittäjät ja luonnontuotteisiin liittyvää yritystoimintaa suunnittelevat.

Kesto

Toteutusaika: 1.8.2019 – 31.12.2021

Toteuttajat

Hanketta toteuttaa ProAgria Keski-Suomi ry / Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii Arktiset Aromit ry.

Rahoitus

Hankkeen rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Yhteystiedot

Anni Rintoo

Hankevetäjä, keruutuotetarkastaja
043 826 9712
anni.rintoo@maajakotitalousnaiset.fi
Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset /
ProAgria Keski-Suomi ry
PL 112, Kauppakatu 19 A, 40101 Jyväskylä

Luonnosta tuotteeksi -kehittämishanke

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös