LuontoVoimaa & LuontoHoivaa Keski-Suomesta: Green Care -verkostosta virtaa luontopalveluihin

  LuontoVoimaa & LuontoHoivaa Keski-Suomesta

  LuontoVoimaa ja LuontoHoivaa Keski-Suomesta: Green Care -verkostosta virtaa luontopalveluihin -aktivointihankkeen tavoitteena on rakentaa maakunnan Green Care – ja luontoperustaisia hyvinvointipalveluita tuottavien sekä niistä kiinnostuneiden toimijoiden yhtenäinen ammattiverkosto. Toimijoita pyritään tavoittamaan laajasti eri palvelukentiltä, niin sosiaali- ja terveys-, matkailu-, taide- ja kulttuuri- kuin maa- ja metsätalousaloilta. Tavoitteena on lisäksi luoda luontoperustaiselle toiminnalle yhtenäinen maakunnallinen laatupohja sekä lisätä palveluiden näkyvyyttä. Verkoston avulla voidaan luoda yhtenäistä, alueellista asiantuntijaprofiilia – laadukkaista luontoperustaisista palveluista tunnettua Keski-Suomea.

  Verkostomainen työote on yksi tämän ajan piirteistä, ja verkostot tarjoavat jäsenilleen monenlaista hyötyä kuten mahdollisuuksia oman ja yhteisen toiminnan kehittämiseen, parempaa tiedonkulkua, vuorovaikutusta sekä oman asiantuntijuuden syventämistä. Hankkeessa kehitettävän ammattiverkoston tavoitteena onkin 1) luoda keskisuomalaisille luontoperustaisille palveluille yhtenäinen imago, 2) lisätä alueellisten luontoperustaisten palveluiden löydettävyyttä, 3) toimia vertaistukena ja lisätä toimijoiden hyvinvointia, 4) lisätä toimijoiden yhtenäistä laatu- ja verkosto-osaamista sekä 5) lisätä toimijoiden kilpailukykyä.

  Hankkeen aikana järjestetään kuusi teemapäivää, joiden kautta toimijat pyritään tuomaan yhteen sekä tarjotaan puitteet ja rohkaisua yhteiselle kehittämiselle. Teemapäivissä vahvistetaan ja otetaan käyttöön jokaisen toimijan omaa asiantuntijuutta ammattiverkoston muotoilussa ja laatupohjan kirkastamisessa. Lisäksi hankkeen aikana luodaan virtuaaliverkosto, joka kokoaa Keski-Suomen luontopalveluita tarjoavat toimijat “saman katon alle” lisäten palveluiden löydettävyyttä sekä tarjoaa toimijoille ajankohtaista tietoa. Luontopalveluiden näkyvyyttä lisätään myös muiden toimenpiteiden kautta, joista tiedotetaan hankkeen edetessä. Hankkeessa laaditaan lisäksi sähköinen julkaisu, jossa esitellään kehitetty ammattiverkoston toimintamalli sekä keskisuomalaisten luontopalveluiden yrittäjätarinoita.

  Toteutusaika

  Hankkeen toteutusaika on 1.1.-31.12.2021.

  Hankkeen hallinnointi

  Hankkeen hallinnoijana toimii Kehittämisyhtiö Witas Oy ja osatoteuttajana ProAgria Keski-Suomi/Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset.

  Hankkeen rahoitus

  Hankkeen rahoittajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta.

  Yhteystiedot

  Laura Syrén

  Projektipäällikkö
  +358407461690
  laura.syren@witas.fi

  Salla Partala

  Projektiasiantuntija
  +358504908235
  salla.partala@witas.fi

  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Takaisin ylös