Maaseutu 2.0

Hankkeen tarkoitus

Digitaalisen luonnonvaratiedon avoin standardointityö sekä kehittyvät sähköiset tiedonhallintaratkaisut tuovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä puunhankintaan että metsäomaisuuden hallintaan. Toistaiseksi etenkin metsäomaisuuden hallintaan kerättävän ajantasaisen metsätiedon hankinta ja ylläpito on työlästä eikä tietojärjestelmiä hyödynnetä vielä riittävän tehokkaasti metsätalousalan sekä maataloussektorin toimijoiden kesken.

Maaseutu 2.0 -hankkeen tarkoituksena on luonnonvaratietojärjestelmiä hyödyntäviin yhteistoimintakonsepteihin liittyvän tiedon ja osaamisen hankkiminen alan yrittäjyyden aktivoimiseksi sekä osaamisen ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Hankkeen avulla pyritään konseptoimaan sekä validoimaan avoimen standardin hyödyntämistä tukevia joustavia työkohteiden kartoitusmenetelmiä sekä kansallisen palveluväylän mukaista, järjestelmäriippumatonta viitearkkitehtuuria hyödyntävien verkko- ja mobiilipalveluiden prototyyppejä, joilla edistetään sekä metsän- ja maatilanhoidon että puunhankinnan kannattavuutta.

maaseutu20_ekosysteemi

 

Toimenpiteet ja odotetut tulokset

Hankkeella tuetaan metsäpalveluyrittäjyyttä ja metsäomaisuuden hallintaa mallintamalla yhtenäistä toimintaprosessia ajantasaisen maastotiedon keruuseen ja päivittämiseen, töiden laadunvalvontaan sekä tarvittavien viranomaisilmoitusten tuottamiseen. Vastaavasti hankkeella kehitetään monipuolistuvaa yritystoimintaa myös maatalouden ympärillä. Erityisesti panostetaan maataloussektorillakin lisääntyvän urakointiprosessin ja tilojen välisen yhteistyön kehittämiseen sekä aktivointiin. Maatilojen toimintaan liittyvät keskeiset paikkatietoaineistot tuodaan palvelun kautta kaikkien käyttäjien testattaviksi. Lisäksi tiukentuvien ympäristövaatimusten aiheuttamat rajoitteet otetaan huomioon työkohteiden käsittelyssä.

Odotetut tulokset:

 1. Luonnonvara-alan keskeiset paikkatietoaineistot (kaukokartoitus, MAVI:n vipujärjestelmän viljelytiedot, Metsään.fi) ovat otettavissa käyttöön yhtenäisen/avoimen standardin tietorajapinnan kautta.
 2. Työkohteiden tunnistaminen ja saatavuus on tarkentunut ketterämmistä ja reaaliaikaisemmista kartoitusmenetelmistä sekä tehostuneista analysointimenetelmistä saadun uuden tiedon ja osaamisen avulla sekä tiedot ovat otettavissa käyttöön yhtenäisen/avoimen standardin tietorajapinnan kautta.
 3. Metsätalouden toimenpiteiden suunnittelu, kohdentaminen, toteutuksen laatu, asiakaspalvelu sekä alan urakoinnin kustannustehokkuus ovat parantuneet reaaliaikaisesta tiedonvaihdosta, -päivityksestä ja työn ohjauksesta saadun uuden tiedon ja osaamisen avulla.
 4. Maatalouden toimenpiteiden suunnittelu, kohdentaminen, toteutuksen laatu sekä alan urakoinnin kustannustehokkuus ovat parantuneet reaaliaikaisesta tiedonvaihdosta, päivityksestä ja työn ohjauksesta saadun uuden tiedon ja osaamisen avulla.

Hankkeen keskeisimpänä tuloksena validoitava integraatioväylän prototyyppi muuntaa luonnonvara-alan keskeiset digitaaliset paikkatietoaineistot (Metsään.fi, VIPU) yhteismitallisen standardin mukaisiksi työkohteiksi, jotka ovat avoimen rajapinnan kautta toimijoiden käytettävissä standardimuodossa. Hankkeessa suunniteltavat digitaaliset tiedonkeruu-/päivitysmenetelmät ja metsässä tehtävien töiden raportointiratkaisut arvioidaan mahdollistavan ajantasaisen sekä laadukkaan informaation saatavuuden metsällisten toimenpiteiden suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan.

Yhteistyö & aikataulu

 • Vastuullinen toteuttaja: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
 • Osatoteuttajat: Bitcomp Oy, Suomen metsäkeskus, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi ry.
 • Rahoittajat: Keski-Suomen ELY-keskus (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020), Metsä Group, Nordkalk Oy.
 • Ohjelman toimenpide: M16 Yhteistyö, 16.2 Pilottihankkeet ja uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen maataloudessa, elintarvikealalla ja metsätaloudessa
 • Hankkeen toteutusaika: 1.2.2016 – 31.1.2018
 • Kustannusarvio: 347 000 EUR
 • Kohderyhmät & hyödynsaajat: Metsäpalveluyrittäjät, maatilayrittäjät
 • Välilliset kohderyhmät: Metsänomistajat, metsänhoitoyhdistykset, Suomen metsäkeskus, puunhankinta-organisaatiot, viranomaiset, vakuutusyhtiöt

Yhteystiedot

Gilbert Ludwig, Projektipäällikkö

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
puh. 040 828 3990
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Twitter: @gilbertludwig

Raito Paananen, Metsätietopäällikkö

Suomen metsäkeskus
Kauppakatu 19 B, Jyväskylä
puh. 029 4324 832
etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Jarmo Oittinen, Toimitusjohtaja

Bitcomp Oy
Ahlmaninkatu 2 E, 40100 Jyväskylä
puh. 0400 575559
etunimi.sukunimi@bitcomp.fi

Jussi Linnala, Kehityspäällikkö

Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi
Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi
puh. 0400 224 848
etunimi.sukunimi@mhy.fi

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös