Maistuvaa Saarijärven mailta ja mannuilta

Tavoitteet

Hankkeessa tuotteistetaan Saarijärvi menu. Hanke auttaa erottumaan kilpailijoista ja saamaan näkyvyyttä nousevien trendien, ruokamatkailun ja lähituotannon, mukaisesti tuoden esille saarijärveläisyys. Hankkeessa luodaan laadukasta ja tehokasta ruokamatkailun viestintää ja markkinointia. Lisäksi innovoidaan kestävä tuote, joka helpottaa paikallisten yrittäjien ja tuottajien tuotteiden myyntiä.

Hanke tukee verkostoitumista alan yrittäjien ja toimijoiden kanssa ja se on oleellinen osa tärkeässä maaseudun matkailun kehittämisessä, jossa säilytetään perinteitä, kulttuurihistoriaa ja tuodaan niitä nykyaikaan. Menussa otetaankin huomioon menneisyys, tämä hetki ja tulevaisuus. Sisältö toteutetaan paikallisista, laadukkaista ja puhtaista raaka-aineista perinteitä kunnioittaen.

Tämä on kulttuuriteko!

Toimenpiteet

Maistuvaa Saarijärven mailta ja mannuilta -hankkeessa tuotetaan ja tuotteistetaan Saarijärvi menu, josta muotoillaan eri tilaisuuksiin hyödynnettävät ruokakokonaisuudet. Hankkeessa luodaan reseptiikka, laadukkaat esittelymateriaalit ja viestintää ruokamatkailun ja lähituotannon mukaisesti.

Hankkeen aikana tuotetaan menun tarinallistamisella ja visualisoinnilla trendien mukaista näkyvyyttä Saarijärvelle. Saarijärvi menu ja hankkeen aikana tuotettu materiaali ovat julkisesti käytettävissä kaikilla alueen ruoka-alan toimijoilla. Reseptit suunnitellaan siten, että ne ovat toteuttajasta riippumatta mahdollisimman ongelmattomia toteuttaa. Reseptiikan ja tuotekehittelyn sekä muiden ostopalveluiden hankkimisessa suositaan paikallisia yrittäjiä ja alueen perinteitä tuntevia ammattilaisia.

Perinne ei elä, jos se ei muutu!

Kesto

1.5.2021-31.12.2021

Hallinnoija ja toteuttajat

Hanketta hallinnoi Saarijärven maa- ja kotitalousnaiset ry, toisena osapuolena on Saarijärven museon ystävät ry.

Rahoittajat

Hankkeen toimintaa rahoittaa Leader VIISARI ry:n kautta haetun hakemuksen myötä Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Yhteystiedot

Satu Hiuspää-Hiltunen

Projektipäällikkö
050-4146549
Saarijärven maa- ja kotitalousnaiset ry

Maistuvaa Saarijärven mailta ja mannuilta

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös