MATKAILUKALASTUSTA JA ELÄMYKSIÄ! –yritysryhmähanke

  MATKAILUKALASTUSTA JA ELÄMYKSIÄ! –yritysryhmähanke

  Keski-Suomen ohjelma- ja matkailupalveluita tarjoaville yrittäjille
  suunnatussa yritysryhmähankkeessa kehitetään yhdessä matalan kynnyksen kalastus- ja elämyspalveluita, joiden avulla voidaan palvella kattavammin sekä nykyisiä asiakkaita, mutta myös täysin uusia kohderyhmiä. Matalan kynnyksen palveluita voivat tässä yhteydessä olla esimerkiksi erilaiset seisovan veden kalastusmallit, kuten onkiminen ja katiskannosto, sekä riistan metsästykseen ja metsässä liikkumiseen liittyvät ohjelmat. Yritykset tutustuvat hankkeen aikana toisten yritysryhmässä mukana olevien yritysten toimintaan ja palveluihin sekä selvittävät yhteistyön mahdollisuuksia muiden toimijoiden kanssa.

  Hankkeen pääkohderyhmänä ovat hankkeeseen osallistuvat Keski-Suomen maaseudun mikro- ja pienyritykset, joilla on matkailutoimintaa. Tavoitteena on edistää näiden yritysten liiketoimintaa ja verkostoitumisesta saatavia hyötyjä.

  Yritysryhmän tavoitteet:
  1. Yhteisten tapaamisten ja yritysvierailujen myötä yritysryhmän yritykset verkostoituvat yritysryhmähankkeessa mukana olevien yritysten kanssa
  2. Yritysten toiminnan kehittäminen ja uusien luonto- ja elämyspalveluiden tuotteistaminen yksin ja yhdessä
  3. Saada vertaistukea sekä mahdollisuuden kokemusten jakamiseen ja toisilta oppimiseen liiketoimintamahdollisuuksia unohtamatta

  Hankkeeseen osallistuu 6 yritystä:

  Kapeenkoski Travel Oy
  Marjoniemen tila Oy
  Andy’s Fishing
  Fishman kalastuspalvelu
  Varjolan tilan matkailu Oy
  Simojoen Lohiranta Oy

  Toteutusaika

  1.11.2020–30.4.2022

  Hallinnointi

  Yritysryhmähankkeen hallinnoijana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikkö.

  Rahoittaja

  Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

  Yhteystiedot

  Hanna Hauvala

  Projektipäällikkö
  040 576 9174
  hanna.hauvala(at)jamk.fi
  www.jamk.fi
  Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  Liiketoimintayksikkö
  Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Takaisin ylös