Matkalla kalaan

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on tuoda näkyväksi uusia eri kohderyhmille suunnattuja ansaintamalleja matkailukalastuksessa sekä auttaa palveluntuottajia ja sidosryhmiä tunnistamaan matkailukalastuksen liiketoimintapotentiaali.

Hankkeen keskeinen tulokulma on matkailukalastus. Perinteinen kalastusmatkailu on suunnattu aktiivikalastajille ja kalastuksen harrastajille. Matkailukalastus on sen sijaan suunnattu vastaamaan laajemman matkailupalveluita käyttävän kohderyhmän tarpeita. Asiakkuudet otetaan haltuun tarjoamalla ”matalan kynnyksen” kalastuselämyksiä jopa ilman ennakkotietoa ja aiempaa kokemusta kalastuksesta.

Toimenpiteet

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Kehittämisyhtiö Witas Oy:n toteuttama aktivointihanke luo rakenteen matkailukalastukselle ja auttaa eri osapuolia hyödyntämään matkailukalastuksen liiketoiminta-arvoa oman toimintansa näkökulmasta. Toimenpiteet auttavat osapuolia jäsentämään liiketoiminnan vaatimukset korkean jalostusasteen, vientinäkökulman huomioivien matkailukalastustuotteiden synnyttämiseksi.

Kesto

1.9.2019-31.8.2021

Hallinnoija ja toteuttajat

Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikkö ja hanke toteutetaan yhteistyössä Kehittämisyhtiö Witas Oy:n kanssa.

Rahoittajat

Hankkeen toimintaa rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Yhteystiedot

Andy Kivelä

projektipäällikkö
0400 865 195
antero.kivela@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rajakatu 35, 40100 Jyväskylä

Tommi Häyrynen

asiantuntija
040 755 8226
tommi.hayrynen@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rajakatu 35, 40100 Jyväskylä

Hanna Hauvala

asiantuntija
040 576 9174
hanna.hauvala@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rajakatu 35, 40100 Jyväskylä

Suvi-Tuulia Leinonen

sihteeri
040 669 0645
suvi-tuulia.leinonen@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rajakatu 35, 40100 Jyväskylä

Miisa Tavaststjerna

projektiassistentti
040 159 1449
miisa.tavaststjerna@witas.fi
Kehittämisyhtiö Witas Oy
Keskitie 4, 44500 Viitasaari

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös