Hyvinvointimatkailua yhteistyöllä (HYMY) 1.6.2020-30.9.2021

  HYMY

  Hyvinvointimatkailua yhteistyöllä (HYMY) -yritysryhmähankkeen tavoitteena on edistää hankkeeseen osallistuvien
  saarijärveläisen yritysten liiketoimintaa sekä yhteismarkkinoinnista ja verkostoitumisesta saatavia hyötyjä.
  Hankkeessa haetaan lisänäkyvyyttä hyvinvointi- ja matkailualan yrityksille yhteismarkkinoinnin ja yhteisen
  visuaalisen ilmeen, nettisivujen sekä sosiaalisen median kautta. Yhteisten toimenpiteiden ja tiedottamisen kautta tehostetaan
  palveluiden ja tuotteiden parempaa näkyvyyttä ja saatavuutta.

  Hankkeen aikana luodut tarinat kuljettavat asiakkaat lähelle Saarijärven monimuotoista luontoa ja kulttuuria sekä yritysten
  toimintaa. Yritysten tarinat alkuperästä ja historiasta luovat läheisen yhteyden yrittäjään sekä nostavat palveluiden arvostusta. Pääkohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat hankkeeseen osallistuvat kuusi saarijärveläistä yritystä, joiden
  liiketoimintaan sisältyvät hyvinvointi- ja matkailupalvelut.

  Yritykset:

  Äärelläsi

  Koskelan tila

  Puuhapuisto Veijari

  Saarijärven Ruustinna Oy

  Jakolan tila

  Terapiapalvelu Heli

  Toteutusaika

  1.6.2020-30.9.2021.

  Hallinnointi

  Yritysryhmähankkeen hallinnoijana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoimintayksikkö.

  Rahoittaja

  Hanketta rahoittaa Keski-Suomen Ely-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

  Yhteystiedot

  Suvi-Tuulia Leinonen

  suvi-tuulia.leinonen@jamk.fi
  +358406690645

  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Takaisin ylös