Hyvinvointimatkailua yhteistyöllä (HYMY) 1.6.2020-30.9.2021

HYMY

Hyvinvointimatkailua yhteistyöllä (HYMY) -yritysryhmähankkeen tavoitteena on edistää hankkeeseen osallistuvien
saarijärveläisen yritysten liiketoimintaa sekä yhteismarkkinoinnista ja verkostoitumisesta saatavia hyötyjä.
Hankkeessa haetaan lisänäkyvyyttä hyvinvointi- ja matkailualan yrityksille yhteismarkkinoinnin ja yhteisen
visuaalisen ilmeen, nettisivujen sekä sosiaalisen median kautta. Yhteisten toimenpiteiden ja tiedottamisen kautta tehostetaan
palveluiden ja tuotteiden parempaa näkyvyyttä ja saatavuutta.

Hankkeen aikana luodut tarinat kuljettavat asiakkaat lähelle Saarijärven monimuotoista luontoa ja kulttuuria sekä yritysten
toimintaa. Yritysten tarinat alkuperästä ja historiasta luovat läheisen yhteyden yrittäjään sekä nostavat palveluiden arvostusta. Pääkohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat hankkeeseen osallistuvat kuusi saarijärveläistä yritystä, joiden
liiketoimintaan sisältyvät hyvinvointi- ja matkailupalvelut.

Yritykset:

Äärelläsi

Koskelan tila

Puuhapuisto Veijari

Saarijärven Ruustinna Oy

Jakolan tila

Terapiapalvelu Heli

 

Yritykset ja hanke ovat yhdessä esillä myös Paavon.fi sivuilla jossa esillä on saarijärveläisia palveluita ja tuotteita:

Paavon Poluilta – Hymy -hanke (google.com)

Katso myös yrittäjien yhteinen video Youtubesta:

Hyvinvointimatkailua yhteistyöllä – HYMY

Toteutusaika

1.6.2020-30.9.2021.

Hallinnointi

Yritysryhmähankkeen hallinnoijana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoimintayksikkö.

Rahoittaja

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen Ely-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Yhteystiedot

Suvi-Tuulia Leinonen

suvi-tuulia.leinonen@jamk.fi
+358406690645

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös