Maatilojen muovit kiertoon (MuKi)

Ajankohtaista hankkeessa

Hyvää uutta vuotta 2023!

MuKi -infot alkavat!

Maatilan muovit kiertoon, MuKi -hanke aloittaa vuoden 2023 kerätyn datan käsittelyllä ja sen siirtämisellä paikkatietojärjestelmään. Tammikuussa myös verkostoidumme lisää, kun Noora vierailee KieMara -hankkeen työpajapäivässä johdattelemassa maatilamuoveihin liittyvää keskustelua.

Helmikuussa pääsemmekin sitten kunnolla ääneen, kun MuKi-infot alkavat. Luvassa on viisi ilmaista webinaaria, joihin ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita! Oheisesta esitteestä näet aiheet, lisää tietoa tulossa näiden sivujen “tapahtumat”-osioon sitä mukaa, kun ohjelmat varmistuvat.

Tervetuloa linjoille!

Esite MuKi -hankkeen infotilaisuuksien päivämääristä ja aiheista.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida ja luoda uusia toimintatapoja maatilamuovien tehokkaaseen lajitteluun, pakkaamiseen ja varastointiin, sekä likaisten muovien käsittelyyn. Hankeaikana tunnistetaan ja mallinnetaan hankealueen maatalousmuovien keskimääräinen materiaalivirta sekä olemassa olevien varastotilojen keskimääräinen koko. Kerätyn ja analysoidun tiedon perusteella tuotetaan  toimintamalli maatilamuovien tehokkaaseen kierrättämiseen sekä luodaan edellytyksiä uudelle, kestävälle liiketoiminnalle sekä tilojen väliselle yhteistyölle. Hankkeessa tuotetaan sähköistä materiaalia eri muovijakeiden tunnistamisesta ja niiden kierrättämisen tehostamisesta maatilayrittäjien avuksi.

Pitkällä aikavälillä hankkeen toiminta tähtää muovien käytön vähentämiseen tiloilla ja niiden korvaamiseen biopohjaisilla tai muilla materiaaleilla sekä varmistamaan eri muovijakeiden jatkokäytön ja -jalostamisen.

Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kuuteen, toisiaan tukevaan työpakettiin:

  • Datan keruu ja materiaalivirtojen tunnistaminen
  • Kerätyn datan analysointi ja toimintamallin suunnittelu
  • Muovien analysointi
  • Muovien kierrätyksen kehittäminen maatilayrityksissä
  • Viestintä ja tiedotus
  • Hankehallinto

Toimenpiteet suoritetaan tiiviissä yhteistyössä eMuovi -hankkeen kanssa. eMuovi -hankkeesta lisää tietoa osoitteesta: jamk.fi/emuovi

Hankeaika

Hankkeen toteutetaan 1.9.2022-29.2.2024 välisenä aikana.

Toteuttajat

Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun sekä MTK Pohjois-Savon kanssa.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen tärkeinä yhteistyökumppaneina ovat Järvi-Suomen alueelliset ja paikalliset MTK:t (Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala). Yhteistyötä tehdään myös maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueiden, ProAgrian ja alueen luonnonvara-alan oppilaitosten kanssa. Yhteistyökumppaneina on myös muovialan yrityksiä sekä alueella toteutettavia muita kierrätykseen liittyviä hankkeita.

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (JÄSMY), Keski-Suomen, Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon Ely-keskukset sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja LAB-ammattikorkeakoulu.

Yhteystiedot

Aija Hytönen

Projektipäällikkö
050 535 9421
aija.hytonen(at)jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Biotalousinstituutti
Tuumalantie 17, 43130 Tarvaala
www.jamk.fi

Ilkka Suur-Uski

Projektiasiantuntija
040 5783 154
ilkka.suur-uski(at)jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Logistiikka ja rakentaminen
www.jamk.fi

Juha Pesonen

Projektiasiantuntija
0400 884 481
juha.pesonen(at)jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Logistiikka ja rakentaminen
www.jamk.fi

Kimmo Lehtonen

Projektiasiantuntija
050 479 2466
kimmo.lehtonen(at)jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Logistiikka ja rakentaminen
www.jamk.fi

Gatja Tiusanen

Projektiasiantuntija
gatja.tiusanen(at)lab.fi

Niko Rintala

Projektiasiantuntija
niko.p.rintala(at)lab.fi

Noora Räsänen

Projektiasiantuntija
040 154 1234
noora.rasanen(at)mtk.fi

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös