# Keski-Suomen retkeilyreitit maailmankartalle

Hankkeessa vahvistetaan Keski-Suomen luontomatkailua  parantamalla keskeisten retkeilyreittien tunnettuutta, palvelukykyä sekä toimijoiden yhteistyötä.

Tavoitteet

  1. Keski-Suomen keskeisten retkeilyreittien kehittäminen matkailun näkökulmasta vetovoimaisemmiksi, samalla edistäen paikallisen väestön lähiliikuntamahdollisuuksia
  2. Luontomatkailuun liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuuden vahvistaminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomien

Päätoimenpiteet

Hankkeessa parannetaan alueen retkeilyreittien näkyvyyttä ja saavutettavuutta matkailijoiden keskuudessa paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Päätoimenpiteinä ovat:

1) retkeilyreittien opasmateriaalien tuottaminen ja digitalisointi (ml. mobiiliopastus),

2) luontomatkailun yritystoiminnan edellytysten parantaminen (tuotemanuaalit, valmennukset, tapahtumat),

3) luontomatkailun näkyvyyden lisääminen aluemarkkinoinnissa (videot, kampanjat, esitteet)

4) reittialueiden investointihankkeiden aktivointi ja koordinointi

Kesto

Hanke toteutetaan ajalla 1.10.2016 – 28.2.2019

Hankeorganisaatio

Toteutusta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Metsähallituksen luontopalvelut.

Hanke on mukana Visit Finlandin Outdoors Finland-kansainvälistymisohjelmassa.

Rahoitus

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Yhteystiedot

Mirva Leppälä

mirva.leppala@jamk.fi
p. 050 431 7574

Upe Nykänen

upe.nykanen@jamk.fi
p. 040 572 7056

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös