Suomalaisella elämäntavalla maailmalle (SuoMa)

SuoMa-hankkeessa verkostoiduttiin ja luotiin kumppanuuksia

Suomalaisessa maaseudussa on monia luonnon ja kulttuurin elementtejä, jotka kiinnostavat varsinkin keskieurooppalaisia matkailijoita. SuoMa-hankkeessa kehitimme maaseutumatkailun markkinointia ja tuotteita yhteistyössä kahden eri alueen matkailuyrittäjien kanssa.

Hankkeen aikana yrityksille syntyi kumppanuuksia, osaamista, tietoa ja verkostoja sekä alueiden välistä yhteistyötä suomalaiseen elämäntapaan perustuvien tuoteaihioiden luomiseksi kansainvälisille markkinoille. Tiedon ja osaamisen lisäämisessä keskityttiin kansainvälisiin yhteismarkkinointi- ja myyntikanaviin, kilpailevaan tarjontaan sekä asiakassegmenttien toiveisiin. Palautehaastattelun perusteella hankkeessa mukana olleista 25 yrityksestä 23 hyödynsi joko aktiivisesti tai vähintään kohtalaisesti eri toimenpiteiden myötä tulleita oppeja sekä materiaaleja. Erityisesti kotimaassa ja ulkomaille tehdyt benchmarking –matkat koettiin hyödylliseksi ja ideat otettiin jopa saman tien käyttöön oman yrityksen osalta. Näin aktiivisimmissa yrityksissä saavutettiin jo hankkeen aikana tavoite tarjonnan laadun, elämyksellisyyden ja lisämyynnin sekä sesongin pidentämisen osalta. Myös valmius palvella kansainvälisiä asiakkaita tuli paremmaksi.

Tutustu julkaisuumme hankkeen hyvistä käytänteistä:

Maaseutumatkailuyrityksen tietoreppu – Opas kilpailukyvyn ja elämyksellisyyden kasvattamiseksi

SuoMa-hankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä

 • Uusia kumppanuuksia, osaamista, tietoa ja verkostoja suomalaiseen elämäntapaan perustuvien tuotteiden luomiseksi kv-markkinoille (Saksa, Englanti, Benelux-maat)
 • Alueiden välistä yritysyhteistyötä ja benchmarkingia Turun saaristossa ja Järvi-Suomessa sekä kansainvälisesti
 • Pohjaa alueiden vahvuuksiin/eroavaisuuksiin perustuvien palvelukokonaisuuksien ja reittiehdotusten kehittämiselle
 • Tietoa kansainvälisistä yhteismarkkinointi- ja myyntikanavista, kilpailevasta tarjonnasta sekä asiakassegmenttien toiveista
 • Lähtötilannekartoitus: olemassa olevat suomalaisuuteen liittyvät tuotteet ja palvelut yrityskohtaisesti ja alueittain.
 • Valtakunnallisten ja alueellisten elämäntapaan liittyvien kehittämisteemojen valinta
 • Benchmarking (messumatka ITB Berlin/WTM Lontoo ja yritysvierailut)
 • Teemalliset työpajat alueittain (kumppanuuksien luonti, osaamisen jakaminen, kehittämistoimet)
 • Tuotteiden, prosessien sekä havainnollistavien sisältöjen pilotointi
 • Myynti- ja markkinointikanavien kartoittaminen tulevaa markkinointia ja myyntiä ajatellen
 • Hankkeen tulosten levittäminen valtakunnallisesti
 • Modernin sisältömarkkinoinnin mukaisen materiaalin tuottaminen (esim. videot, kuvamateriaalit, ohjeistukset, reseptiikka)

Kesto

1.1.2016 – 31.3.2018

Kehittämässä mukana mm:

JAMK, Turun AMK, Ruokatietoyhdistys ry., Metla, Luonnonvarakeskus, Suomen kotiseutuliitto, Sauna from Finland ry., Arkipelagiaseura, Culture Finland, Keski-Suomen liitto Visit Turku, Nordic Marketing, Visit Finland.

Yhteystiedot

Sanna Ojala, projektipäällikkö

+358 50 412 0491
sanna.ojala(at)jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

Minna Tunkkari-Eskelinen

+358 407657151
minna.tunkkari-eskelinen(at)jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

Telle Tuominen

+358 49074960
telle.tuominen(at)turkuamk.fi
Turun ammattikorkeakoulu
Lemminkäisenkatu 30, 20520 Turku

Susanna Saari

+358 505985343
susanna.saari(at)turkuamk.fi
Turun ammattikorkeakoulu
Lemminkäisenkatu 30, 20520 Turku

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös