Sydämen asialla

Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä maaseudun asukkaille

Sydämen asialla -hankkeessa vahvistetaan maaseudun asukkaiden valmiuksia huolehtia omasta terveydestään terveysneuvonnan ja -mittausten avulla. Kyliä tuetaan löytämään uusia ratkaisuja kehittää kylien terveyttä edistävää toimintaa. Hanke mahdollistaa kyläläisten kohtaamisia tapahtumien, Sydänkahviloiksi nimettyjen kyläkerhojen ja keskustelufoorumeiden yhteydessä.

Hanketyöntekijät tuovat mielellään terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää sisältöä Keski-Suomen maaseudulla toteuttaviin tapahtumiin, pyydä meitä rohkeasti mukaan!

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on edistää Keski-Suomen maaseudun asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua. Tavoitteena on myös edistää Keski-Suomen maaseudun elinvoimaisuutta kannustamalla kyliä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä lisäävän kylätoiminnan kehittämiseen.

Mitä hanke tekee?

  • Maksuttomat terveysmittaukset tapahtumien yhteydessä
  • Terveyden lukutaidon vahvistaminen: Terveysneuvonta, erilaiset toiminnalliset harjoitukset, yleisöluennot/webinaarit, vertaistuki ja digipalveluiden käytön ohjaus
  • Keskustelufoorumit, joissa kyläläisillä on mahdollisuus ideoida kylänsä terveyttä edistävää toimintaa ja tarpeita
  • Digitaalisten kyläkerhojen, ”Sydänkahviloiden”, käynnistäminen muutamalla kylällä
  • Verkkopuntari -ryhmävalmennus työkalun kokeileminen

Hankkeen aikana kerätään tutkimusaineistoa maaseutualueilla asuvien ihmisten sydänterveyden nykytilasta ja terveyden lukutaidosta sekä näiden suhteesta toisiinsa. Aineistosta tehdään yhteenveto hyödynnettäväksi maakunnallisessa terveyden edistämistyössä.

Hankkeen hallinnointi

Hanketta hallinnoi Keski-Suomen Sydänpiiri ry ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu toimii osatoteuttajana.

Rahoittaja

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus maaseuturahastosta.

Toiminta-aika

Hankkeen toiminta-aika jatkuu 30.09.2022 asti.

Yhteystiedot

Tuija Kontinen, projektipäällikkö

Keski-Suomen Sydänpiiri
Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä
tuija.kontinen@sydan.fi
p. 045 1955858

Saija Ylönen, projektikoordinaattori

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
saija.ylonen@jamk.fi
p. 050 3504081

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös