Villa tuotteiksi -yritysryhmähanke

Ajankohtaista

Hanke on päättynyt.

Tämän Aitomaaseutu-sivuston päivitys on loppunut ja sivusto häviää kokonaan 1.1.2025.

Hankkeen tiedot löytyvät hallinnoijan sivuilta.

 

 

Kotimaisen villan hyödyntäminen kasvuun: Villa tuotteiksi

Kotimaisen villantuotannon suurimpia haasteita on villantuottajille raakavillasta maksettava heikko hinta, joka ei kata edes tuotannon kustannuksia. Tavallisesti tuottajat maksavat itse myös villan kuljetuskustannukset kehräämölle, mikä vaikuttaa kotimaisen villan saatavuuteen ja villaa tuodaan teollisuuden tarpeisiin paljon ulkomailta.

Valtava määrä kotimaista villaa päätyy vuosittain hävitykseen jätteenä, koska villaa ei ole
taloudellisesti järkevää jatkojalostaa. Villantuotannon kannattavuutta voitaisiin parantaa
tehostamalla villan lajittelua, keräilyä ja kuljetusta sekä kiinnittämällä huomiota villan laatuun mm. eläinten jalostuksessa ja hoitokäytännöissä sekä lisäämällä kotimaisten kuluttajien tietoisuutta kotimaisen villan ja villantuotannon hyvistä ominaisuuksista.

Villa tuotteiksi ‐yritysryhmähanke on aloittanut toimintansa syyskuun 2020 alussa. Hankkeella pyritään edistämään kotimaisen villan hyödyntämistä ja rakentamaan taloudellisesti kannattavaa villan tuotantoketjua yhteiskehittämisen avulla. Hankkeella edistetään myös villan tuottajien ja käyttäjien ammatillista osaamista, yhteistyötä ja yhteistyömalleja.

Reilun vuoden kestävässä projektissa on mukana kymmenen villa‐alan yritystä, joiden
liiketoimintaan kuuluvat erilaiset lammas‐ tai alpakkatalouden sekä käsityöalan tuotteet ja palvelut. Tavoitteena on edistää näiden yritysten liiketoimintaa, ansaintamahdollisuuksia ja ammatillista kehittymistä verkostoitumisen ja yhteistoiminnan kautta.

Villa tuotteiksi on Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoima yritysryhmähanke. Hanketta rahoittaa Keski‐Suomen ELY‐keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hanke toimii ajalla 1.9.2020‐31.12.2022.

Lisätietoja: projektipäällikkö Marianne Reinikka, marianne.reinikka(at)jamk.fi tai 040 183 7085

 

Hankkeen tavoitteet

Yritysryhmähankkeen tavoitteena on lisätä siihen osallistuvien yrittäjien ammatillista osaamista ja sitä kautta ansaintamahdollisuuksia maaseudulla. Tavoitteena on kouluttautua villan laatuun ja käsittelyyn liittyvissä asioissa sekä luoda yhteistoimintaa villaketjun eri toimenpiteisiin liittyen. Yritysryhmähankkeen tarkoituksena on myös tiedottaa suurelle yleisölle kotimaisen ja ekologisen villan ominaisuuksista ja mahdollisista käyttökohteista.

Toimenpiteet

Yritysryhmähankkeen toimenpiteinä järjestetään koulutuksia, työpajoja ja opintomatka villan käsittelyyn, tuotteistamiseen, markkinointiin ja hinnoitteluun liittyen.

Kesto

Hanke toimii ajalla 1.9.2020-31.12.2022

Toteuttaja

Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti.

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Yhteystiedot

Marianne Reinikka

Projektipäällikkö
040 183 7085
marianne.reinikka(at)jamk.fi
www.jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Biotalousinstituutti
Tuumalantie 17, 43130 Tarvaala

Villa tuotteiksi -yritysryhmähanke

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös