Sähköinen markkinointi ja myynti

Sähköinen markkinointi ja myynti

 

Vietimme 17.11.2016 aktiivisen päivän sähköisen markkinoinnin ja myynnin parissa.

Tässä linkit päivän asiantuntijoiden materiaaleihin.

Kuluttajien muuttunut ostokäyttäytyminen, JYU Janne Hepola

Asikaskokemuksen merkitys, FlowHouse Marko Filenius

Yritysryhmän esittely – Sähköisestä markkinoinnista myyntiä!

 

Visit Finland kansainvälistymiskoulutuksessa käsiteltiin sähköisiä myynti- ja markkinointikanavia 25.10.2016

Jakelutiet ja markkinointiviestintä, Marjo Ranta-Irwin

 

17.5.2016 ja 1.9.2016 järjestimme myös tapahtumapäivät, jossa kerrottiin Visit Finlandin My Stay-porttaalin hyödyntämisestä sekä asiakaslähtöisyyden merkityksestä.

My Stay portaali_tuotekuvaukset_Visit Finland_01092016

Asiakaslähtöisyys matkailuvalttina_Salo-Lee_2016

 

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu 11/2015

“Osana Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartan 2015–2025 toimeenpanoa käynnistettiin selvitys digitaalisesta matkailumarkkinoinnista ja -myynnistä. Tavoitteena oli selvittää ne syyt/pullonkaulat, miksi matkailuyritykset eivät hyödynnä digitaalisuuden mahdollisuuksia nykyistä enemmän. Lisäksi tavoitteena oli löytää kilpailukeinot, joilla erottautua kilpailijoista positiivisesti sekä menetelmät, jotka johtavat  selkeästi keskimääräistä korkeampaan kasvuun ja kannattavuuteen.

Yrityksille ja matkailuorganisaatiolle toteutetun sähköisen kyselyn ja teemahaastattelujen vastausten perusteella digitaalisessa kanavassa tehdään paljon, mutta tulokset ovat vielä heikkoja. Markkinointi ei ole kohdennettua, se on lyhytjänteistä ja se ei ota huomioon asiakkaan tarpeita. Teoriassa tiedetään mitä pitää tehdä, mutta ei ole riittävästi resursseja eikä osaamista tehdä markkinointia oikein.”

Lue tulokset Digitaalisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin haasteet ja ratkaisuehdotukset

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös