Keski-Suomen ruokaverkosto -yhteistyöhanke (KEVE)

Keski-Suomen ruokaverkosto -yhteistyöhanke (KEVE) koordinoi, viestii ja edistää yhteistyötä

Keski-Suomen ruokaverkosto -yhteistyöhankkeen jatkaa pitkäjänteistä Keski-Suomen ruokasektorin kehittämistyötä entistä verkostomaisempana toimintana. Tavoitteena on, että jatkossa “ruokaketju on eri kokoisten toimijoiden ruokaverkosto”. Tämä tarkoittaa sitä, että tunnistetaan ja tehdään monimutkaiset verkostomaiset vaikutussuhteet näkyväksi, sen sijaan että käsitellään pelkästään yksittäisiä ruokaketjuja. Hankkeen tehtävänä on koordinoida ja edistää verkoston toimintaa toimialarajat ylittäen.

Päätavoitteet

Hankkeella on kolme päätavoitetta, jotka pohjautuvat Keski-Suomen ruokaverkoston kehittämiselle strategiakaudelle 2022–2027 valittuihin painopistealueisiin.

Tavoite 1 Verkostomaisen yhteistyön vahvistaminen

  • Tavoitteena on vahvistaa entisestään yhteistyötä, pitää yllä ruokapuhetta ja synnyttää kehittämisaloitteita ruokajärjestelmästä erottamattomana osa yhteiskuntaa, kiihtyvää teknologista kehitystä ja digitalisaatiota. Tavoitteena on myös vahvistaa ja synnyttää soveltuvin osin maakuntarajat ylittävää yhteistyötä.

Tavoite 2 Ruokaverkoston vastuullisen ja kestävän toiminnan edistäminen

  • Tavoitteena on tunnistaa ja sparrata toimintatapoja, joilla edistetään reilun ruokajärjestelmän mallin mukaisesti toimialan vastuullisuutta ja kestävää kehitystä sekä niiden hyödyntämistä lisäarvotekijänä – painotuksen ollessa erityisesti elintarvikejalostustoiminnassa. Samalla nostetaan tarkasteluun ja yhteiseen keskusteluun tunnistettuihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja kannattavuuteen sekä ammattitaitoisen työvoiman ja jatkajien saatavuuteen reagointi ja vastaaminen.

Tavoite 3 Ruokaverkoston vaikuttavuuden vahvistaminen ja viestintä

  • Tavoitteena on koordinoida ja toteuttaa maakunnallisen ruokaverkoston viestintää toimialarajat ylittäen. Hanke koordinoi maakuntatasolla myös valtakunnallisten yhteistyötahojen ja sidosryhmien viestintää.
Vastuullisuus ja kestävyys keskiössä

Hankkeella edistetään, suunnitellaan ja toteutetaan erityisesti lähiruoan tuotannon, jalostuksen ja käytön sekä elintarvikeviennin ja ruokamatkailun kehittämistoimia. Huomiota kiinnitetään varsinkin jalostustoiminnan kestävyyteen ja vastuullisuuteen. Samalla pyritään tunnistamaan maakunnallemme tyypilliset ”omat” ongelmat, niin yritystasolla kuin yleisellä tasolla ja käynnistämään niistä keskustelu sekä ratkaisumallien hakeminen.

Toimialan ääni kuuluviin

Hankkeessa kootaan ja päivitetään maakunnan elintarvikejalostuksen ja ruokamatkailun toimialatietoa jalkautumalla yrityksiin. Tavoitteena on 70 yrityshaastattelua. Tietoja tullaan jakamaan ja käsittelemään hankkeessa koottavassa Keski-Suomen ruokafoorumissa, ja hyödyntämään soveltuvin osin kehittämistoiminnassa.

Avointa, ajantasaista ja vaikuttavaa viestintää

Hanke tarjoaa Keski-Suomen maaseudun yhteisen tiedotus- ja viestintäkanavan ajankohtaiselle tiedolle, uusimmille tutkimustuloksille, hyville käytänteille ja toimintamalleille sekä foorumin kohtaamisille.

 

Kesto

1.4.2022 – 31.1.2024

Hallinnoija ja toteuttajat

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoimaa hanketta toteutetaan yhteistyössä MTK Keski-Suomi ry:n, ProAgria Keski-Suomi ry:n ja Keski-Suomen liiton kanssa.

Rahoittajat

Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sitä rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

 

Tietosuojaseloste

 

Yhteystiedot

Leena Pölkki

Projektipäällikkö
050 401 1894
leena.polkki(at)jamk.fi
www.jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Liiketoimintayksikkö
Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

Viivi Kaartinen

Asiantuntija
050 442 0279
viivi.kaartinen(at)jamk.fi
www.jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Liiketoimintayksikkö
Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

Virpi Ruotsalainen

Projektisihteeri
050 412 2379
virpi.ruotsalainen(at)jamk.fi
www.jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Liiketoimintayksikkö
Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös