Lähiruokaterminaali

Lähiruokaterminaali Pihtiputaalle - esiselvitys

 

Hankkeen tavoitteena on selvittää, mitkä edellytykset Pihtiputaalle olisi toteuttaa yrittäjävetoinen lähiruokaterminaali, joka toimisi lähiseudulla tuotetun ruoan raaka-aineiden jatkojalostus-, pakkaus- ja varastointitiloina lähinnä ammattikeittiöiden tarpeisiin vastaten. Kuluttajille suunnattuja myymälä- ja muita oheispalveluja on myös kaavailtu terminaalin yhteyteen tai sen ympäristöön.

Tavoitteet

Hankkeen aikana pyritään lisäämään lähiruoan tuottajien, poimijoiden, kalastajien ja metsästäjien  vuoropuhelua ammattikeittiöiden kanssa  ja kartoitetaan terminaalitoimintaan tarvittavat resurssit.

Toimenpiteet ja kesto

Alueen toimijoita haastatellaan ja kiinnostus toimintaan kartoitetaan niin raaka-aineiden toimittajien kuin asiakaskunnan puolelta. Terminaalin ja sen oheistoimintojen vetovastuuseen etsitään yrittäjiä ja tilat. Työpajoissa kuunnellaan asiantuntijapuheenvuoroja lähiruokateemaan liittyen ja samalla ne toimivat kontaktoitujen tahojen törmäytysalustana. Esiselvitys toteutetaan ajalla 1.10.2017- 31.3.2018.

Hallinnointi/toteuttajat

Hankkeen hallinnoinnista vastaa Kehittämisyhtiö Witas Oy:n valtuuttama projektipäällikkö. Selvityksen toteutuksesta vastaavat projektipäällikön kanssa Jyväskylän Ammattikorkeakoulun lähiruoka- ja logistiikka-asiantuntijat.

Rahoittaja

Hankkeen kokonaiskustannuksista 90% tulee Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, Keski-Suomen ELY- keskukselta.

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

Eija Partanen

Projektipäällikkö
044 5776222
eija.partanen(at)witas.fi
Kehittämisyhtiö Witas Oy
Keskustie 9
44800 Pihtipudas

Riikka Soikkala

Projetktiasiantuntija, lähiruoka
+35840 4871869
riikka.soikkala@jamk.fi
Jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
JAMK University of Applied Sciences
Liiketoimintayksikkö
School of Business
Rajakatu 35
FI-40200 Jyväskylä, Finland

Hannu Lähdevaara

Projektiasiantuntija, logistiikka
hannu.lahdevaara@jamk.fi

Lähiruokaterminaali kiinnostaa

Pohjoisessa Keski-Suomessa on tosissaan lähdetty pohtimaan, miten lähiruoka saataisiin paremmin koottua, jalostettua ja toimitettua eteenpäin yhdestä paikasta. Maanantaina 15.

Lähiruokaterminaali

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös