Päivä Farmilla

Tavoitteet

Päivä Farmilla- ikäihmisten maatilapäivätoiminnan asiakaskonseptien kehittäminen osaksi vanhuspalveluita -hanke:

  1. Tuotteistaa erilaisia asiakaskonsepteja osaksi jo aiemmassa hankkeessa kehitettyä maatilapäivätoiminnan mallia kunnista, maatiloista ja ikäihmisistä nousevien tarpeiden pohjalta
  2. Testaa kehitettyjä asiakaskonsepteja ja arvioi niiden käytettävyyttä
  3. Kehittää ja lisää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ikäihmisten maatilapäivätoiminnan juurruttamiseksi osaksi maaseudun palveluita
  4. Edistää maaseudun tunnettuutta ja uudenlaisen liiketoiminnan mahdollisuuksia

 

Rahoittaja + hallinnoija

Hanketta rahoittaa Euroopan Maaseuturahasto ja hallinnoi Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter.

 

Hankkeen kesto

Hanke toteutuu ajalla 1.9.2018 – 28.2.2020.

Muuta

Hankkeessa järjestetään maatilapäivätoiminnan testausjaksot vuoden 2019 aikana. Hankkeeseen rekrytoidaan Keski-Suomen alueelta yhteensä 12 maatilaa, joista jokaisella järjestetään 9 viikon mittainen toimintajakso. Toimintajaksoja toteutetaan helmi-maaliskuussa, touko-kesäkuussa sekä elo-syyskuussa, jotta saadaan mahdollisimman kattava kokemuspohja toiminnan toteuttamisesta. Osallistuville ikäihmisille tehdään toimintakykymittaukset ennen ja jälkeen toiminnan, jotta pystytään seuraamaan toiminnan vaikutuksia heidän fyysiseen, psyykkiseen sekä kognitiiviseen toimintakykyynsä.

Toimintajakson aikana maatilan kanssa saman kunnan alueelta kerätty ikäihmisten ryhmä käy maatilalla kerran viikossa, neljä tuntia kerrallaan (klo 12-16 välisenä aikana) yhteensä 9 viikon ajan. Toiminnassa osallistujat pääsevät mukaan maatilan arkeen ja luontolähtöiseen puuhaan mahdollisuuksien ja oman toimintakykynsä sekä kiinnostuksensa puitteissa.

Keski-Suomen Muistiyhdistys on mukana toteuttamassa toimintajaksoja.

Päivä Farmilla -opas ikääntyvien maatilatoiminnan järjestämisen tueksi

Päivä Farmilla -hankkeessa julkaistiin uusi opas ikääntyvien maatilatoiminnan järjestämistä helpottamaan – “Päivä Farmilla -opas ikääntyvien hyvinvoinnin järjestämisen tueksi”. Julkaisu on jälkiperäisteos ja perustuu Hyvinvointia maatilalta -pilottihankkeessa (2016-2018) julkaistuun: Ikääntyvien hyvinvointia tukeva maatilapaivatoiminta -oppaaseen. Päivä Farmilla -opas on sähköisesti ladattavissa maksutta, painettua versiota voi 1.3.2020 alkaen tilata GeroCenter -säätiöltä hintaan 14€. Oppaan yhteydessä on myös markkinointia helpottava esite sekä toiminnan suunnittelua tukeva työkirja.

Päivä Farmilla -hankkeen loppuraportti on myös saatavilla luettavaksi. Siitä löytyy tarkat tiedot hankkeen toteuttamisesta sekä muun muassa toimintaan osallistuneille ikääntyville tehtyjen toimintakykymittausten tulokset.

Yhteystiedot

Taina Poranen-Clark

Projektikoordinaattori
044 979 2381
taina.poranen-clark@gerocenter.fi
https://paivafarmilla.wordpress.com/
www.gerocenter.fi
Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä

Laura Kymäläinen

Projektiasiantuntija
044 799 3986
laura.kymalainen@gerocenter.fi
https://paivafarmilla.wordpress.com/
www.gerocenter.fi
Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös