Keski-Suomen Leader-ryhmillä 4,5 miljoonaa euroa käytettävissä paikalliseen maaseudun kehittämiseen vuosina 2021-22

Keski-Suomen Leader-ryhmillä 4,5 miljoonaa euroa käytettävissä paikalliseen maaseudun kehittämiseen vuosina 2021-22

Maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut 83 miljoonaa euroa rahoitusta Suomen Leader-ryhmille vuosille 2021-2022. Paikalliset kehittämisyhdistykset eli Leader-ryhmät jatkavat totuttuun tapaan toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta. Yhteensä Keski-Suomen Leader-ryhmillä on käytettävissä 4,5 miljoonaa euroa alueidensa kehittämiseen vuosina 2021-2022.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 toimeenpanoa jatketaan kahden vuoden siirtymäkauden ajan vuoden 2022 loppuun saakka. Leader-ryhmät jatkavat toimintaansa rahoittamalla yrityksiä ja yhteisöjä olemassa olevilla maaseutuohjelman toimenpiteillä ja säännöillä, mutta uusilla siirtymäkauden rahoilla.

Maaseudun yritykset ja yhdistykset voivat hakea Leader-rahoitusta yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen, yrityksen kehittämiseen ja investointeihin sekä yritysten yhteistyöhön. Keski-Suomen neljä Leader-ryhmää JyväsRiihi, Maaseutukehitys, Vesuri-ryhmä ja Viisari toteuttavat paikallisia kehittämisstrategioitaan rahoittamalla monipuolisesti elinkeinojen, palvelujen ja kylien kehittämistä omilla alueillaan.

Keski-Suomen Leader-ryhmien yritys- ja hankerahoitus vuosille 2021-22
JyväsRiihi 1 400 000 €
Maaseutukehitys 940 000 €
Vesuri 1 125 000 €
Viisari 1 105 000 €

Leader-toiminnan edellytyksenä on, että toiminta-alueen kunnat sitoutuvat kattamaan julkisesta rahoituksesta 20 prosenttia, ja keskisuomalaiset kunnat ovatkin erinomaisesti mukana Leader-työssä. Leader-ryhmien rahoittamat hankkeet ja yritystuet keräävät myös merkittävän määrän yksityistä rahoitusta ja talkootyötä.

Keski-Suomen neljässä Leader-ryhmässä ollaan tyytyväisiä siirtymäkauden rahoituspäätökseen.
– Kaikki ryhmät saivat täysimääräisinä sen rahoituksen, mitä hakivatkin. Rahoituksen avulla Keski-Suomessa vahvistetaan elinkeinoja ja luodaan uusia palveluita maaseudulle. Kylissä voidaan kehittää uudenlaisia älykkäitä ratkaisuja esimerkiksi digitalisaatioon, ympäristöön ja yhteisöllisyyteen liittyen, iloitsee JyväsRiihen toiminnanjohtaja Leena Karjalainen.

Tulevan ra­hoi­tus­kau­den CAP27-val­mis­te­lu jatkuu – ryhmät kokoavat paikallisia strategioita

Parhaillaan on käynnissä tulevan EU:n rahoituskauden ja kansallisen CAP-suunnitelman valmistelu vuosille 2023-2027. Osana tätä kokonaisuutta valmistellaan myös Leader-toiminnan tulevaisuutta. Keski-Suomen Leader-ryhmät ovat keränneet alueidensa rahoitustarpeita ja -toiveita avoimilla kyselyillä. Strategiatyö jatkuu vielä siirtymäkauden ajan.

Lisätietoa:
Leader-ryhmien yhteystiedot: www.keskisuomenmaaseutu.fi/yhteystiedot
Maaseuturahoitus Keski-Suomessa: www.keskisuomenmaaseutu.fi/maaseuturahoitus

Lue uutinen:
www.keskisuomenmaaseutu.fi/ajankohtaista/keski-suomen_leader-ryhmilla_4_5_miljoonaa_euroa_kaytettavissa_paikalliseen_maaseudun_kehittamiseen_vuosina_2021-22.7552.news

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös