Keskisuomalaisia luontopalveluita tuotu yhteen ja näkyväksi vuoden 2021 aikana!

Keskisuomalaisia luontopalveluita tuotu yhteen ja näkyväksi vuoden 2021 aikana!

Verkostomainen työote on yksi tämän ajan piirteistä, ja verkostot tarjoavat jäsenilleen monenlaista hyötyä kuten mahdollisuuksia oman ja yhteisen toiminnan kehittämiseen, parempaa tiedonkulkua, vuorovaikutusta sekä oman asiantuntijuuden syventämistä. LuontoVoimaa ja LuontoHoivaa Keski-Suomesta: Green Care -verkostosta virtaa luontopalveluihin -aktivointihankkeen tavoitteena oli rakentaa koko Keski-Suomen maakunnan Green Care – ja luontoperustaisia hyvinvointipalveluita tuottavien sekä niistä kiinnostuneiden toimijoiden yhtenäinen ammattiverkosto, jonka avulla voidaan luoda yhtenäistä, alueellista asiantuntijaprofiilia – laadukkaista luontoperustaisista palveluista tunnettua Keski-Suomea. Tavoitteena oli lisäksi lisätä alueen luontopalveluiden näkyvyyttä.

Hankkeen kautta tuotiin yhteen yli 100 keskisuomalaista luontoperustaisia palveluita tuottavaa tai niistä kiinnostunutta toimijaa. Suurin osa mukana olleista oli yrittäjiä, mutta mukana oli myös yrittäjäksi aikovia, opiskelijoita, kolmannen sektorin toimijoita sekä oppilaitosten edustajia. Toimijat tuotiin yhteen yhteisen verkostoitumisen ja kehittämisen äärelle muun muassa etäkahvihetkien, etätyöpajojen, livetapaamisten, webinaarien sekä verkoston keskinäisen Facebook -ryhmän keskusteluiden kautta. Yleisesti alueen luontoperustaisten palveluiden näkyvyyttä sekä toimijoiden toistensa löytämistä edistettiin kahdella mainosvideolla, jotka tuotettiin yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa sekä sähköisen palvelukartan avulla, jolla alueen luontopalvelut tuotiin ensimmäistä kertaa ”saman katon alle”. Hankkeessa tehtiin näkyvyyden ja luontoperustaisen toiminnan tietoisuuden edistämiseksi myös paljon sosiaalisen median viestintää ja verkoston jäsenet ottivatkin käyttöön muun muassa uuden, #keskisuomenluontopalvelut aihetunnisteen.

Hankkeen kautta tietoisuus Keski-Suomen luontopalveluista on lisääntynyt niin kuluttajien, erilaisten organisaatioiden kuin yrittäjienkin keskuudessa. Hanke on edistänyt alueen luontoperustaisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkottumista sekä heidän verkosto-osaamistaan. Hankkeen aikana perustettiin muutamia uusia yrityksiä, solmittiin yhteistyökumppanuuksia sekä tuotteistettiin useita uusia luontoperustaisia tuotteita. Yhteistyön edelleen kehittymiselle ja verkostoitumisen jatkumiselle löydettiin yhteisiä keinoja, joiden hyödyntäminen on jatkossa täysin toimijoiden omissa käsissä. Tukea erityisesti verkosto- ja liiketoimintaosaamiseen tarvitaan jatkossa lisää. Luontoon perustuvat palvelut ovat tulevaisuuden kasvava toimiala ja niiden edelleen kehittäminen kannattaa.

Hankkeen hallinnoijana toimi Kehittämisyhtiö Witas Oy, osatoteuttajana ProAgria Keski-Suomi / Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ja rahoittajana Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta. Hankkeen toiminta-aika oli 1.1.-31.12.2021 ja toiminta-alue koko Keski-Suomi. Lisätietoa hankkeesta: www.witas.fi

Hankkeessa luodun sähköisen palvelukartan löydät täältä: https://bit.ly/keskisuomenluontopalvelut_kartta

Hankkeen Facebook -kanavalle jää paljon materiaalia näkyväksi, löydät kanavan täältä: https://www.facebook.com/LuontoVoimaaLuontoHoivaaKS

Hankkeen Youtube -kanavan mainosvideoineen, haastatteluvideoideen sekä hankkeen päätöstallenteineen löydät täältä: https://www.youtube.com/channel/UCueoKhFPPfo5hp0ClGan6dw

Ota myös seurantaan Green Care Keski-Suomi -somesivut niin pysyt jatkossakin keskisuomalaisen luontoon perustuvan toiminnan mukana: Facebook: https://www.facebook.com/GreenCareKeskiSuomi, Instagram: @greencare_ks

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös