Tilan yhteistyöverkosto

1. Kiireelliselle ja pitkien matkojen ihmisille paras verkostoituminen on sosiaalinen media. Sen kautta säästät aikaa ja rahaa ja voit sovittaa työsi oman aikataulusi mukaan.

2. Teemme yhteistyötä kahden muun nautakarjatilan kanssa, jotka sijaitsevat viiden kilometrin säteellä meistä. Kyse on siis lähitilojen yhteistyöverkostosta. Teemme yhteistyötä nurmiketjussa. Urakoimme toisillemme erilaisia työvaiheita, kuten lannanlevitys, nurmen niitto, heinänkylvö, paalaus ja tuubitus. Suunnittelemme yhdessä konehankintoja ja pyrimme toteuttamaan ne niin, että jokainen tila pystyy niistä hyötymään. Käytäntö on osoittanut toimivuutensa arjessa. Sen avulla pystytään tehostamaan tuotantoa, säästämään aikaa ja pienentämään kustannuksia (esim. polttoaine-, kone- ja huolto-). Lisäksi yhteistyössä mukana olevat tilat ovat voineet hankkia tehokkaampia koneita, joka on eduksi ympäristölle ja peltoekosysteemille, kun esimerkiksi ajokerrat pellolla vähenevät.
Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä etuna on syytä mainita, että kyseinen yhteistyöverkosto lisää viljelijöiden keskinäistä kanssakäymistä. Tämä on tärkeää viljelijöiden jaksamiselle ja henkiselle hyvinvoinnille.

3. Koskenkylän Pvy hallinnoi Saarijärven seutukunnalla toimivaa 120 maatilan yhteishankintarengasta, jonka kautta tehdään vuosittain tuotantopanosten hankintoja n. 2 miljoonalla eurolla. Nykyisin on käytössä sähköinen hankinta- ja viestintäjärjestelmä PvyHaNetti, jonka kautta toteutetaan kauppaliikkeiden kilpailuttaminen ja sen jälkeen voittaneen kauppaliikkeen tarjous viedään järjestelmään. Maatilayrittäjille tiedotetaan avoinna olevista tilauksista sähköpostilla ja tekstiviestillä. Yrittäjät pääsevät järjestelmään omilla tunnuksilla, jonka jälkeen heillä on mahdollisuus tehdä tilaukset samalla tavalla kuin verkkokaupassa. Kun tilaus sulkeutuu, järjestelmästä saadaan taulukkomuodossa yrittäjien tilaukset yhteystietoineen ja tilausmäärineen. Valmis tilaus välitetään edelleen tarjouksen voittaneelle kauppaliikkeelle. Tuotantopanosten toimitukset tulevat joko suoraan tilalle tai sitten noutona alueen kauppaliikkeistä. Lisäksi joissakin tuotantopanoksissa hyödynnetään yhteispudotuspaikkoja, jotta rahti saadaan mahdollisimman alhaiseksi. Laskutus tapahtuu aina suoraan yrittäjän ja kaupan välillä. Yhteishankintarenkaan kautta on saavutettu merkittäviä tilakohtaisia säästöjä, lisäksi yrittäjät saavat ajankohtaista tietoa uusista tuotantopanoksista, hankintarenkaan voima on vahva reklamaatioissa sekä yrittäjien yhteenkuuluvuuden tunne ja kokemusten vaihtamisen mahdollisuus on lisääntynyt. Jo toistakymmnetä vuotta hankintarenkaan jäsenet ovat kokoontuneet kesäiltana korsusaunalle vaihtamaan kuulumisia. Katso KUVA.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös