Maatalousyrittäjien suhtautuminen työhyvinvointiin tutkimuksen kohteena, vastaa 31.10.2016 mennessä!

Maatalousyrittäjien suhtautuminen työhyvinvointiin tutkimuksen kohteena, vastaa 31.10.2016 mennessä!

Agrologi (YAMK) -ohjelmassa opiskeleva Tiina Savolainen tekee opinnäytetyötä keskisuomalaisten maatalousyrittäjien työhyvinvointiin liittyvistä arvoista ja asenteista.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko maatalousyrittäjillä erilaisia arvoja ja asenteita omaan työhyvinvointiinsa liittyen ja miten ne poikkeavat toisistaan eri-ikäisillä yrittäjillä. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on selvittää yrittäjien motivaatiota satsata omaan työhyvinvointiinsa kehittämällä omaa osaamistaan.

Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 10-15 minuuttia. Kysely toteutetaan luottamuksellisesti ja anonyymisti, joten vastauksenne pysyy nimettömänä ja tunnistamattomana. Tutkimusaineisto kerätään ainoastaan tähän tutkimukseen, johon tämä saatekirje liittyy. Opinnäytetyö valmistuu loppukeväästä 2017 ja valmis opinnäytetyö löytyy Jyväskylän ammattikorkeakoulun Theseus-tietokannasta internetistä. Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan ”Eaglehawk sport” –prismakiikarit suojalaukulla. Arvontaa varten voitte halutessanne jättää yhteystietonne kyselylomakkeen loppuun.

Kysely on avoinna internetissä syyskuusta lokakuun loppuun (9.9.-31.10.2016). Lisätietoja kyselyyn liittyen voi saada sähköpostitse: tiina_savolainen@outlook.com 

Kiitokset vastauksestanne! Linkki kyselyyn:

https://www.webropolsurveys.com/S/BCFB1E515791BA13.par

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös