Vaikuta päätöksentekoon! Kysely elintarvikealan yrityksille maksuajoista, deadline 15.6.

Vaikuta päätöksentekoon! Kysely elintarvikealan yrityksille maksuajoista, deadline 15.6.

Hyvä elintarvikealan yrittäjä!

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee hallituksen esitystä elintarvikemarkkinalain muuttamiseksi UTP-direktiivin (direktiivi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa) vaatimusten mukaiseksi. Lainsäädännöllä halutaan parantaa yrittäjien asemaa ruokaketjussa ja epäreilussa kaupan markkinatilanteessa. Direktiivin mukaisesti enimmäismaksuajat olisivat 30 pv pilaantuville tuotteille ja 60 pv ei-pilaantuville tuotteille. HE:ssä esitämme, että 30 pv sääntö koskisi kaikkia tuotteita. Lausuntokierroksella tiukempi maksuaika -esitys sai osakseen kritiikkiä, mutta myös kiitosta. Haluaisimme nyt pikaisesti selvittää, mitä maksuaikakäytäntöjä teillä on tällä hetkellä eri ostajaryhmien kanssa. Ja voisiko esim 30pv maksuaika ei-pilaantuvissa tuotteissa estää lähiruokatuotteiden pääsyn kaupan hyllylle? Vai kohtelisiko se päinvastoin yrityksiä paremmin? Olen kiitollinen, jos ehtisit vastaamaan alla oleviin kysymyksiin, jotta saisimme arvokasta käytännön tietoa ja kokemuksia suoraan yrityksiltä.

Kiitos, jos vastaat minulle sähköpostilla kirsi.viljanen@mmm.fi 15.6.2020 mennessä, pahoittelen pikaista aikataulua. Vastaukset käsittelen luottamuksellisesti, ja kokoan ne yhteen siten, että yksittäistä vastaajaa ei pysty tunnistamaan.

Miten pitkä maksuaika (pv) yrityksellänne on ollut käytössä myytäessä pilaantuvia tuotteita (tuoretuotteita)
a. lähikauppoihin
b. keskusliikkeisiin/tukkuliikeisiin
c. elintarviketeollisuusyrityksille
d. ravintoloihin
e. suurkeittiöille
f. viennissä (myynti Suomen ulkopuolelle)

Miten pitkä maksuaika (pv) yrityksellänne on ollut käytössä myytäessä ei-pilaantuvia tuotteita
a. lähikauppoihin
b. keskusliikkeisiin/tukkuliikkeisiin
c. elintarviketeollisuusyrityksille
d. ravintoloihin
e. suurkeittiöille
f. viennissä (myynti Suomen ulkopuolelle)

Muita huomioita tai toiveita.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös