Yritysryhmähanke auttaa kehittämään liiketoimintaa yhdessä muiden yrittäjien kanssa

Yritysryhmähanke auttaa kehittämään liiketoimintaa yhdessä muiden yrittäjien kanssa

Talli tiimiksi -yritysryhmähankkeessa edistettiin hevostalouden uusia mahdollisuuksia ja rakennettiin yhteiskehittämisen avulla kannattavampaa liiketoimintaa. Hanke toteutettiin 1.2.2020 – 30.4.2021. Lue alta Ruskan Riemut Oy:n Katri Lindströmin kokemuksia hankkeessa mukana olosta:

Yritykseni Ruskan Riemut Oy oli mukana Tallit tiimiksi -yritysryhmähankkeessa vuonna 2020. Hankkeeseen osallistui kuusi hevosavusteisia palveluita tarjoavaa yritystä Jyvässeudulta. Hankkeen tarkoituksena oli lisätä yhteistyötä yritysten välillä ja avata hevosavusteisia palveluita laajempaan tietoisuuteen sekä kehittää yritysten liiketoimintaa.

Ruskan Riemut on toiminut yhden naisen ja muutaman hevosen sekä koiran voimin vuodesta 2011, jota edeltää muiden töiden ohella tehty eläinavusteinen työ aina vuodesta 2000 alkaen. Tarjoamme sosiaalipedagogista hevostoimintaa monelle eri kohderyhmälle ja eläinavusteista työyhteisöjen kehittämistä sekä työnohjausta.

Nämä vuodet ovat tuoneet mukanaan paljon ja sinnikkyyttä on testattu – alkutaipaleella yrittäjältä (kamelilta) katkesi selkä konkreettisesti, kun jäin sortuneen maneesin alle keväällä 2013. Usko omaan ammattitaitoon ei- kuitenkaan loppunut, opettelin kävelemään hevoset tukenani, jatkoin työtekoa vammoineni ja nyt elämme unelmaa kauniissa maisemassa omalla ranchilla Laukaassa. Tukea ja apua on toki saatu monesta suunnasta, ja olen huomannut myös sen, etteivät vakuutusyhtiöt ole se taho, joka tuhon keskellä pelastaa. Se on verkosto ja suurisydämiset ihmiset ympärillä, joka auttavat ottamaan askelia eteenpäin.

Onnettomuudesta on aikaa, mutta juuri tämä Tallit tiimiksi -hanke oli Ruskan Riemuille hyvin merkityksellinen ja oikea-aikainen ponnistus! Olemme kuluneiden vuosien aikana olleet mukana monessa, mutta silti yrittäjän arki on ollut toisinaan kovin yksinäistä. Uuden ideointi yksin on hankalaa ja voimien riittämättömyys perustyön lisäksi saa hyvätkin ideat jäämään taka-alalle hautumaan.

Tämä tallit tiimiksi -hanke on tuonut aidosti tilaa jakaa luottamuksellisessa ilmapiirissä hyviä ja huonojakin arjen hetkiä, mutta ennen kaikkea kehitellä uutta sekä innostua ja ponnistella kannustavassa ilmapiirissä. Koen nyt suorastaan olevani vallan uuden äärellä! Liiketoiminta on kehittynyt vuonna 2020 koronasta huolimatta merkittävästi erilaisten kouluttautumisten myötä, ja yrityksen näkyvyys parantunut huomattavasti – esimerkkinä uudet, ajantasaiset nettisivut ja somenäkyvyyden lisääntyminen. Kehittyminen on avannut uskallusta kehittää toimintaa edelleen ja tehdä isoja investointeja katse tulevaisuuteen suunnaten.

Merkityksellistä hankkeen yritysten tiimiytymisessä oli eri ulkopuolisten ammattilaisten tarjoama tieto, mutta erityisen huikea matka itseen oli Soul Teamin Seal-koulutus. Sen myötä me yrittäjät opimme paljon itsestämme ja toisistamme, oivalsimme uutta. Nyt olemme entistäkin taitavampia vuorovaikutustaidoissamme ja asiakkaittemme kohtaamisessa. Lisäksi opimme olemaan todellinen Tallit tiimiksi -tiimi. Hankkeen jälkeen olemme saaneet polkaistua käyntiin uutta yhteistyötä kolmen yrittäjän voimia ja osaamista yhdistellen. Sen lisäksi koen suurta voimaantumista Ruskan Riemuja kehittymisestä, kasvamisesta ja entistäkin paremmasta voinnista. Ja sitä myöden oma elämäntyöni voi paremmin, mistä olen kovin ylpeä.

Uhkun intoa ja itsevarmuutta Ruskan Riemujen lauman kanssa, ja toivotamme iloisina yrityskumppanit meille. Kiitos Tallit tiimiksi -hanke, sen mahdollistaneet tahot ja erityiskiitos meidän pomolle Peuhan Kaisalle. Lempeä ja sitkeä unohtelevien yrittäjien muistuttelija ja tsemppaaja. Ilman ammattitaitoasi ei olisi tätä fiilistä nyt.

Yhteistyössä on todellakin voimaa!

 

Yritysryhmähankkeessa ryhmä yrityksiä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yrityskohtaisesti. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai tuoteperheen suunnittelu. Yhteistyötä voidaan yritysryhmähankkeessa rakentaa niin, että lopputuloksena voisi olla vaikkapa yrityksiä palvelevan osuuskunnan perustaminen taikka matkailuyritysten vientirenkaan käynnistäminen. Yritysryhmähanke on yhdistelmä hanketukea ja yritystukea. Tuen hakijaksi eli hankkeen hallinnoijaksi sopii jokin kehittämisorganisaatio: neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu vastaava julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö. Hallinnoija kokoaa sopivan joukon maaseudulla toimivia mikro- ja pienyrityksiä ryhmäksi. Se suunnittelee yhdessä osallistujayritysten kanssa kaikille yrityksille yhteisen kehittämisosion ja jokaiselle osallistujayrityksen yrityskohtaisen kehittämispaketin sekä laatii näille kustannusarvion. Lähde: Ruokavirasto.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös