Ajankohtaista

Keskisuomalaisia luontopalveluita tuotu yhteen ja näkyväksi vuoden 2021 aikana!

Verkostomainen työote on yksi tämän ajan piirteistä, ja verkostot tarjoavat jäsenilleen monenlaista hyötyä kuten mahdollisuuksia oman ja yhteisen toiminnan kehittämiseen, parempaa tiedonkulkua, vuorovaikutusta sekä oman asiantuntijuuden syventämistä. LuontoVoimaa ja LuontoHoivaa Keski-Suomesta: Green Care -verkostosta virtaa luontopalveluihin -aktivointihankkeen tavoitteena oli rakentaa koko Keski-Suomen maakunnan Green Care – ja luontoperustaisia hyvinvointipalveluita tuottavien sekä niistä kiinnostuneiden toimijoiden yhtenäinen ammattiverkosto, jonka avulla voidaan luoda yhtenäistä, alueellista asiantuntijaprofiilia – laadukkaista luontoperustaisista palveluista tunnettua Keski-Suomea. Tavoitteena oli lisäksi lisätä alueen luontopalveluiden näkyvyyttä.

Hankkeen kautta tuotiin yhteen yli 100 keskisuomalaista luontoperustaisia palveluita tuottavaa tai niistä kiinnostunutta toimijaa. Suurin osa mukana olleista oli yrittäjiä, mutta mukana oli myös yrittäjäksi aikovia, opiskelijoita, kolmannen sektorin toimijoita sekä oppilaitosten edustajia. Toimijat tuotiin yhteen yhteisen verkostoitumisen ja kehittämisen äärelle muun muassa etäkahvihetkien, etätyöpajojen, livetapaamisten, webinaarien sekä verkoston keskinäisen Facebook -ryhmän keskusteluiden kautta. Yleisesti alueen luontoperustaisten palveluiden näkyvyyttä sekä toimijoiden toistensa löytämistä edistettiin kahdella mainosvideolla, jotka tuotettiin yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa sekä sähköisen palvelukartan avulla, jolla alueen luontopalvelut tuotiin ensimmäistä kertaa ”saman katon alle”. Hankkeessa tehtiin näkyvyyden ja luontoperustaisen toiminnan tietoisuuden edistämiseksi myös paljon sosiaalisen median viestintää ja verkoston jäsenet ottivatkin käyttöön muun muassa uuden, #keskisuomenluontopalvelut aihetunnisteen.

Hankkeen kautta tietoisuus Keski-Suomen luontopalveluista on lisääntynyt niin kuluttajien, erilaisten organisaatioiden kuin yrittäjienkin keskuudessa. Hanke on edistänyt alueen luontoperustaisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkottumista sekä heidän verkosto-osaamistaan. Hankkeen aikana perustettiin muutamia uusia yrityksiä, solmittiin yhteistyökumppanuuksia sekä tuotteistettiin useita uusia luontoperustaisia tuotteita. Yhteistyön edelleen kehittymiselle ja verkostoitumisen jatkumiselle löydettiin yhteisiä keinoja, joiden hyödyntäminen on jatkossa täysin toimijoiden omissa käsissä. Tukea erityisesti verkosto- ja liiketoimintaosaamiseen tarvitaan jatkossa lisää. Luontoon perustuvat palvelut ovat tulevaisuuden kasvava toimiala ja niiden edelleen kehittäminen kannattaa.

Hankkeen hallinnoijana toimi Kehittämisyhtiö Witas Oy, osatoteuttajana ProAgria Keski-Suomi / Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ja rahoittajana Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta. Hankkeen toiminta-aika oli 1.1.-31.12.2021 ja toiminta-alue koko Keski-Suomi. Lisätietoa hankkeesta: www.witas.fi

Hankkeessa luodun sähköisen palvelukartan löydät täältä: https://bit.ly/keskisuomenluontopalvelut_kartta

Hankkeen Facebook -kanavalle jää paljon materiaalia näkyväksi, löydät kanavan täältä: https://www.facebook.com/LuontoVoimaaLuontoHoivaaKS

Hankkeen Youtube -kanavan mainosvideoineen, haastatteluvideoideen sekä hankkeen päätöstallenteineen löydät täältä: https://www.youtube.com/channel/UCueoKhFPPfo5hp0ClGan6dw

Ota myös seurantaan Green Care Keski-Suomi -somesivut niin pysyt jatkossakin keskisuomalaisen luontoon perustuvan toiminnan mukana: Facebook: https://www.facebook.com/GreenCareKeskiSuomi, Instagram: @greencare_ks

Sadonkorjuun aika – maaseuturahoituksen tuloksia Keski-Suomessa kaudelta 2014-2020

Maaseutuohjelman rahoituksen avulla Keski-Suomessa on mm. monipuolistettu ja uudistettu yritystoimintaa, lisätty innovaatioita sekä kehitetty palveluita. Rahoituksen avulla on parannettu osaamista sekä panostettu ympäristöasioihin ja hyvinvointiin. Lisäksi maaseudun asukkaiden osallistumista ja yhteisöllisyyttä on vahvistettu.

Keski-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät ovat tuottaneet yhteistä materiaalia summaten päättynyttä maaseudun rahoituskautta 2014-20 Keski-Suomessa.

Webinaarissa 10.11.2021 käytiin läpi yhteenvetoa maaseuturahoituksen tuloksia Keski-Suomessa. Tallenne löytyy Youtubesta.

Sadonkorjuun aika – julkaisuun on koottu faktoja ja alustavia arvioita maaseuturahoituksen vaikuttavuudesta. Julkaisun tiedot perustuvat maaseuturahoitusta myöntävien Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Keski-Suomen Leader-ryhmien tilastoihin. Julkaisun löydät Keski-Suomen maaseudun nettisivuilta.

Lisäksi osana tulosviestintää tuotettiin videosarja, jossa maakunnan yrittäjät ja hanketoteuttajat kertoivat tekemästään työstä sekä rahoituksen vaikutuksista toimintaansa. Videot löytyvät Keski-Suomen maaseudun Youtube-kanavalta.

Kannattaa tutustua materiaaleihin!
Lisätietoa: www.keskisuomenmaaseutu.fi/sadonkorjuunaika

Aineisto on koottu Sykettä2-viestintähankkeessa. 

 

Keski-Suomen Leader-ryhmien uutiskirje kansainvälisyydestä

Keski-Suomen Leader-ryhmiltä saa rahoitusta ja neuvontaa kansainvälisiin hankkeisiin. Lisätietoa uutiskirjeestä!

Maaseuturahoituksen avulla on mahdollista toteuttaa kansainvälisiä hankkeita. Kansainvälisten hankkeiden tavoitteena on, että toimijat eri maista oppivat toisiltaan. Toisilta opittuja käytäntöjä tuodaan osaksi omaa toimintaa – ja päinvastoin.

Keski-Suomen Leader-ryhmät järjestivät 27.10. webinaarin kansainvälisestä yhteistyöstä. Webinaarissa oli tarjolla tietoa ja esimerkkejä kansainvälisistä maaseudun kehittämishankkeista.

Lokakuussa julkaistiin myös käsikirja kansainvälisten hankkeiden valmistelusta ja toteuttamisesta. Se löytyy osoitteesta www.keskisuomenmaaseutu.fi.

Muita uutiskirjeen aiheita:
– Eurooppalaisen maaseutuverkoston kumppaninhakusivusto hyödyksi
– ReWi Visions – kiertotaloutta ja nuorten yrittäjyyttä
– Future Skills – tulevaisuuden teknologiat
– Maakunnasta maailmalle – ELY-keskukset tukevat yrityksiä kansainvälistymisessä
– Hyödynnä Erasmus+ -rahoitusta & ErasmusDays 14.-16.10.2021
– Luova Eurooppa -ohjelma 2021-2027
– EU:n maaseudun visio: vahvoja, verkottuneita, selviytymiskykyisiä ja vauraita maaseutualueita
– European Week of Regions and Cities -tapahtuma lokakuussa

Lue syyskuun uutiskirje

Keski-Suomen Leader-ryhmien elokuun 2021 uutiskirje

Mukavaa elokuuta! Syksystä on tulossa kiireinen ja tapahtumantäyteinen Keski-Suomen Leader-ryhmille. Elokuun uutiskirjeessä tarjolla on runsaasti kesän aikana tehtyä hanketarinoita- ja videoita eri puolilta Keski-Suomea. Lisäksi syksyllä on luvassa monia mielenkiintoisia tapahtumia. Kerromme niistäkin uutiskirjeessä. Lukuiloa!

Kirjeessä myös rahoitusuutisia. Leader-ryhmät viimeistelevät syksyn aikana uuteen rahoituskauteen liittyviä strategioitaan ja käsittelevät jatkuvasti hankehakemuksia, joita onkin riittänyt tasaiseen tahtiin.

Uutiskirjeen sisällöt:

  • Teollisuuteen investointirahaa ja hankkeilla kohti ajankohtaisia haasteita
  • Maaseudun laajakaistainvestointien haku on käynnissä
  • Mitä teille kuuluu nyt? -juttusarja

– Rakkaudesta hevosiin – Hankasalmen ravirata
– Innolassa ei tunneta sanaa ei – siivet nuorten unelmille!
– Uudet liikuntapaikat lisäsivät yhteisöllisyyttä Haukkasalossa
– Venekosken nuorisoseura – kesäteatteria jo vuodesta 1955
– Siitä se ajatus sitten lähti – Riihon kylän näkötorni, kahvio ja kota
– Perinteiden vaalija – Konneveden kotiseutuyhdistys

  • Vau, miten vaikuttavia hankkeita! – JyväsRiihen juttusarja
  • Maaseudun talkootyöt -juttusarja

– Yhdessä, ei yksin! – Löytänän kylätalon remontti
– Mäkitupalaisten elämää Peltolassa – aikamatka menneisyyteen

TAPAHTUMIA 
– Tämänkin kaiken EU mahdollistaa -roadshow
– Aarteita somesta – some-työpaja 7.9.2021
– Osta tilalta – Lähiruokapäivä 11.9.2021
– Keski-Suomen reitistöviikko 15.-21.9.2021
– Maaseutuparlamentti 28.-30.9.2021
– Meidän yhdistyksestäkö hankehakija? -koulutusilta 5.10.2021
– Kansainvälisyyswebinaari 27.10.2021 – maaseudun kehittäminen meillä ja muualla
– Sadonkorjuun aika – tuloswebinaari ohjelmakaudesta 2014-2020 keskiviikkona 1..11.2021
– Virtuaalinen pikkujoulumatka maalle joulukuussa 2021

Ja muita yhteistyökumppaneiden tapahtumia!

Lue elokuun uutiskirje

Rahoitustiedote: Teollisuuteen investointirahaa ja hankkeilla kohti ajankohtaisia haasteita

Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien huhti-kesäkuun rahoitustiedote kertoo, että maaseuturahaston yritysrahoituksen kysyntä jatkuu hyvänä. Eri teollisuudenaloilla kasvatetaan toimintaa laajentamalla toimitiloja ja ottamalla käyttöön uutta kalustoa ja laitteita. Siirtymäkauden rahoitus mahdollistaa myös lukuisat uudet yleishyödylliset kehittämishankkeet, joissa näkyvät ajankohtaiset teemat ilmastokysymyksistä turvetuotannon tulevaisuuteen ja lähiliikuntaan.

Keuruulainen kaalituotteista tunnettu Vaissi Oy tekee yli miljoonan euron investoinnin uusiin toimitiloihin. Uusilla valmisruoka- ja kimchituotteilla vahvistetaan erityisesti vähittäiskauppojen valikoimaa. Lannoitevalmistaja Tikalan Oy Saarijärveltä niin ikään tehostaa tuotantoaan yli miljoonan euron investoinnilla, jossa tuotantotilat muutetaan toimivammiksi ja kasvatetaan volyymejä. Kasvuinvestointeja tehdään myös Uuraisilla Metallisorvaamo Pitkänen Oy:ssä ja Säilyke Herttua Oy:ssä. Yhteensä ELY-keskus rahoittaa yrityksiä noin 900 000 eurolla, mikä tarkoittaa 3,4 miljoonan euron kokonaisinvestointeja.

ELY-keskus myönsi lisäksi yhdeksälle keskisuomalaiselle kehittämishankkeelle yhteensä 1,2 miljoonan euron rahoituksen. Ajankohtaisina teemoina hankkeissa keskitytään ilmastonmuutokseen sopeutumiseen niin metsissä, pelloilla kuin ihmisten arjessa. Lisäksi parannetaan vesihuollon huoltovarmuutta ja suuren muutoksen kokeneen turvetuotantoalan sopeuttamista nykytilanteeseen. Myös matkailun toimialan kehittäminen näkyy vahvasti uusissa hankkeissa.

Leader-ryhmiltä reilu 500 000 euroa maaseudun kehittämiseen

Keski-Suomen Leader-ryhmät rahoittivat samalla vuosineljänneksellä maaseudun yrityksiä ja yleishyödyllisiä yhteisöjä yhteensä 544 600 eurolla, josta yrityksille myönnettiin noin 16 300 euroa ja yhteisöille noin 528 300 euroa. Yritystukea myönnettiin Aalto Panimo Oy:lle, joka aloittaa Säynätsalossa panimotuotannon sekä Kyyjärvelle Veljekset Parkkosen koneinvestointiin.

Yleishyödyllisissä hankkeissa parannetaan maaseudun asukkaiden liikuntamahdollisuuksia muun muassa edistämällä pyöräillen tapahtuvaa lähimatkailua. Jämsän Sorvajärven alueella rakennetaan kolmen kilometrin mittainen luontoliikuntapolku ja Lievestuoreelle tehdään kuntoportaat.

Äänekosken alueelle etsitään uusia tapoja lisätä hiilinieluja maatalouskäytöstä poistuneille peltoalueille. Saarijärvellä kehitellään paikkakunnalle omaa Saarijärvi-menua ja Jämsässä tuotetaan liikkuvia taidetyöpajoja. Muissa hankkeissa kunnostetaan kylien yhteisiä tiloja, niin kylätaloja kuin leikkipaikkoja.

Lisäksi sekä JyväsRiihi että Viisari toteuttavat alueillaan teemahankkeet, joissa alueen yhdistykset tekevät rahoituksen avulla pieniä yhteisöjen toiminnallisuutta tai viihtyisyyttä edistäviä investointeja. Alahankkeet sisältävät kone- ja laitehankintoja ja pieniä rakentamistoimenpiteitä yhteisillä kokoontumis- ja harrastuspaikoilla.

Koko tiedote liitteineen osoitteessa:
www.keskisuomenmaaseutu.fi/ajankohtaista/teollisuuteen_investointirahaa_ja_hankkeilla_kohti_ajankohtaisia_haasteita.7838.news

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös