Kuvagalleriaan on kerätty eri hankkeiden eri vuosina teettämiä valokuvia.

Kuva- ja videopankin valokuvia sekä videoita saa käyttää tiedottamisessa, markkinoinnissa ja julkaisutoiminnassa kaikilla julkaisualustoilla sekä digitaalisissa tietoverkoissa ja palveluissa. Valokuvia ja videoita käytettäessä on mainittava valo- ja videokuvaajan nimi.

Valokuvia saa muunnella (esim. rajaukset, värisävyt) siinä määrin, kuin se on tarpeen valokuvan käyttämiseksi edellä määriteltyyn tarkoitukseen loukkaamatta kuitenkaan valokuvaajan moraalisia oikeuksia.

Valokuvien ja videoiden käyttöoikeuden voi kertaluonteisesti luovuttaa edelleen kolmannelle osapuolelle esim. sanomalehdistölle tiedotustarkoituksessa. Jatkuvan käyttöoikeuden luovuttamisesta on sovittava valo- ja videokuvaajan kanssa erikseen. Oikeutta ei kuitenkaan voida luovuttaa kolmannelle laajemmalti kuin tämän kuvapankin mukainen käyttötarkoitus edellyttää.

Kuvia ja videoita pyydetään käyttämään vain markkinoitaessa, tiedottaessa ja / tai kerrottaessa keskisuomalaisesta matkailusta.

Keski-Suomi – Lähelläsi

Keski-Suomi – Lähelläsi ydinviesti on määritelty keskisuomalaiselle maaseutumatkailulle Maalla -hankkeen järjestämissä ydinviestityöpajoissa. Työpajoihin osallistui matkailun seutuvastaavien lisäksi keskisuomalaisia maaseutumatkailuyrittäjiä. Lähelläsi – viestillä halutaan tuoda esille Keski-Suomen keskeinen sijainti, maaseudun lähi- ja luomuruoka, sekä yrittäjien lämmin henkilökohtainen palvelu ja läsnäolo. Ydinviesti näkyy mm. Hanna-Kaisa Hämäläisen kuvissa kosketuksena. Ydinviestiä toivotaan käytettävän apuna keskisuomalaista maaseutumatkailua markkinoitaessa.

Tarvitsetko kuvia käyttöösi? Kysy salasanaa osoitteesta suvi.ahonen@jamk.fi.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös