Kestävän riistatalouden arvon tulouttaminen Suomessa (MMM)

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama Kestävän riistatalouden arvon tulouttaminen Suomessa -hanke on jatkoa Maaseuturahaston rahoittamalle Riistatalouden liiketoimintamallien aktivointihankkeelle (päättynyt 31.3.2018). Edellä mainitussa luotiin rakenne riistatalouden ammattimaiselle hyödyntämiselle ja autettiin eri osapuolia hyödyntämään riistan liiketoiminta-arvoa oman toimintansa näkökulmasta. Toiminta painottui aktivointiin, alueelliseen ja valtakunnalliseen viestintään sekä toimijoiden välisten verkostojen ja yhteistyön kehittämiseen.

Kestävän riistatalouden arvon tulouttaminen Suomessa -hanke keskittyy riistasta saatavan taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseen huomioiden eri riistatoimijoiden näkökulmat riistan taloudellisen arvon tulouttamisessa.

Toimenpiteet

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Suomen riistakeskuksen yhteistyössä toteutettavat toimenpiteet keskittyvät riistasta saatavan taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseen huomioiden eri toimijoiden näkökulmat riistan taloudellisen arvon tulouttamisessa. Tämä edellyttää uusien toimintatapojen käyttöönottoa riistan taloudellisessa hyödyntämisessä. Usein mielikuviin perustuvat esteet koetaan todellista suuremmiksi ja jarruttavat yhteistyön rakentumista. Riistatalouden kehittämisessä joudutaan uudistamaan osin vanhoja tuttuja toimintamalleja, mutta suomalaista metsästyskulttuuria kunnioittaen.

Yksi keskeinen tekijä läpinäkyvyyden ja ymmärryksen lisäämiseksi on kohdentaa riistan taloudelliseen hyödyntämiseen liittyviä kustannuksia osana arvonjaon perustaa. Hankkeen yhtenä tavoitteena on tunnistaa edellä mainittuja kustannuksia sekä jäsentää niitä osaksi arvonjakoperiaatetta. Tavoitteena on, että riistan tuloutettu taloudellinen arvo jakautuu maanomistaja-, metsästysseura- ja elinkeinotoimijoiden kesken reilusti ja läpinäkyvästi.

Riistan taloudellisen hyödyntämisen ehdottomana edellytyksenä on, että metsästystä toteutetaan riistakannan kestokyky sekä elinvoimaisuus huomioiden.

Hanke on valtakunnallinen.

Toteuttaja/Valtakunnalliset toimijat

Toteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikkö.

Yhteistyökumppanina Suomen riistakeskus.

Muita sidosryhmiä Luonnonvarakeskus (LUKE), Ruralia-instituutti, Itä-Suomen yliopisto, Maanomistajain liitto ja sen jäsenyritykset, Metsästäjäliitto, yrittäjäjärjestöt, Riista- ja luonnonhoitosäätiö ja mediat.

Toteutusaika

1.2.2020-31.1.2022

Rahoittaja

Maa- ja metsätalousministeriön riistatalouden edistämisen erityisavustus

 

Yhteystiedot

Tommi Häyrynen

Projektipäällikkö

tommi.hayrynen(at)jamk.fi

+358 40 755 8226

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös