Vientivalmiuksien kehittäminen Saksan markkinoille – Internationale Grüne Woche IGW2019

Hankkeessa kehitettiin elintarvike-, ja matkailutoimialan yritysten vientivalmiuksia Saksan markkinoille 1.6.2018-30.9.2019 välisenä aikana.

Internationale Grüne Woche ja Saksan markkinat

Saksa on Suomen tärkein kauppakumppani. Maa sijaitsee lähellä ja toimintaympäristönä se on melko saman tyyppinen kuin Suomi, joten se on hyvä kohdemaa vientitoimintaa aloittavalle yritykselle. Ruoka-, matkailu- ja biotalousyritysten Saksan markkinoille menolle Berliinissä vuosittain tammikuussa järjestettävät maailman suurimmat ruokamessut, Internationale Grüne Woche (IGW2019), ovat hyvä kanava tuoda yritystä esille, solmia kontakteja saksalaisiin alan toimijoihin sekä toteuttaa koemarkkinointia ja tuotetestausta.

Messuilla kymmenen päivän aikana on noin 400 000 kävijää, joista useita kymmeniätuhansia on yritysten sisäänostajia ja muita ruoka- ja muiden messuihin liittyvien alojen ammattilaisia. Tammikuussa 2019 Grüne Woche -messuilla Suomi oli messujen pääyhteistyökumppani, josta seurasi erityishuomio Suomelle ja sen yrityksille.

Meillä on vientiä!- julkaisu

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-535-7

Julkaisun tavoitteena on ollut kerätä arvokasta tietoa pienyritysten verkostoitumisesta, messuosallistumiseen valmistautumisesta, toteutuksesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja rahoituksesta sekä jakaa tämä tieto laajemmalle yleisölle. Julkaisu on suunnattu niin IGW2019-messuille osallistuneille, kuin myös kaikille muille viennistä ja kansainvälisistä markkinoista kiinnostuneille.

Julkaisun artikkeleissa luodaan katsaus pienyrittäjien verkostoitumiseen, kansainvälistymiseen, viennin tilanteeseen ja Internationale Grüne Woche 2019 (IGW2019) -messujen toteutumiseen yrittäjien, hankehallinnoijien, opiskelijoiden, ulkoistetun vientipäällikön ja järjestävän päätahon MTK:n sekä maakuntaosastojen koordinaattoreiden näkökulmista. Artikkelit perustuvat haastatteluihin ja asiantuntijoiden näkemyksiin. Suomen pääkumppanuusmaana oleminen IGW2019-messuilla oli ensikertaisuudessaan merkittävä panostus sekä järjestäjiltä että messuille näytteilleasettajina osallistuneilta yrityksiltä.

Päätoimenpiteet

Aktivointi tapahtui järjestämällä työpajoja teemoilla: vienti- ja myyntiosaaminen, tuotteistus, markkinointiviestintä sekä oman verkoston johtaminen ja verkostoissa toimiminen sekä kokoamalla yritysryhmät (IGW2019 YR1 ja IGW2019 YR2), jotka valmistautuivat ja osallistuivat tammikuussa 2019 Berliinissä järjestettäville Internationale Grüne Woche (IGW2019) -messuille.

Hankkeen vientityöpajoihin osallistui yhteensä 46 henkilöä 31:stä organisaatiosta, joista yrittäjiä tai heidän työntekijöitään oli 28 henkilöä. Kouluttajina toimi 13 kansainvälistymisen asiantuntijaa. Lisäksi hanke sai positiivista julkisuutta eri medioissa ja projektihenkilöstö osallistui valtakunnallisiin tilaisuuksiin myös puhujina yritysryhmähankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyen.

Työpajojen sisällöt syksy 2018 – syksy 2019:

Kesto

Hanke toteutettiin 1.6.2018-30.11.2019.

Toteutus ja yhteistyö

Toteuttajana toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Aktivointihanke toimi yhteistyössä MTK Keski-Suomen, ProAgrian sekä Pirkanmaan ja Hämeen hanketoimijoiden kanssa.

Rahoitus

Hanketta rahoitti Keski-Suomen ELY-keskus maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Hankkeen seurantaryhmässä asiantuntemuksensa hankkeelle antoivat: pj. Anja Kettunen, MTK Keski-Suomi; Eeva-Liisa Kivimäki, Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Keski-Suomi; Päivi Rönni, MTK Häme; Päivi Heikkala, K-S Kauppakamari/Visit Central Finland – Western Lakeland-hanke; Tiina Martelius-Louniala, JAMK; Minna-Maaria Hiekkataipale, JAMK ja Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus.

Yhteystiedot

Sanna Ojala

sanna.ojala@jamk.fi
050 412 0491
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

Suvi-Tuulia Leinonen

suvi-tuulia.leinonen@jamk.fi
040 669 0645
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

Aito maaseutu Keski-Suomessa -verkkolehden uudet artikkelit ovat luettavissa

Verkkolehden toisessa numerossa käsitellään Keski-Suomen luomutuotantoa ja tarkastellaan luomun etuja ja tulevaisuuden näkymiä. Esittelyssä on muun muassa maatilayrittäjiä palveleva Toivo-tiedonvälityshanke.

Vientityöpaja 5: Verkostot vauhdittajana kasvussa ja kansainvälistymisessä

Tervetuloa oppimaan verkostojen merkityksestä liiketoiminnalle ja samalla pohtimaan, ovatko omat verkostosi kattavat tai hyödynnätkö niitä riittävästi liiketoimintasi kasvussa ja kannattavuudessa. Tiedätkö, mitä palveluita Team Finland -verkostosta saat kansainvälistymiseen?

Vientityöpaja 4: Kohderyhmälle suunnattu markkinointiviestintä ja brändin rakentaminen

Tervetuloa perehtymään markkinointiviestintään ja brändin rakentamiseen Jyväskylässä to 21.2.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös