Julkaisut, selvitykset, tutkimukset

Julkaisut, selvitykset, tutkimukset

Ruokamatkailustrategia

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu/RUOKA & MATKAILU -hanke, Maa-ja metsätalousministeriö ja Visit Finland ovat tuottaneet Suomen ensimmäisen ruokamatkailistrategian vuosille 2015-2020. Strategian tavoitteena oli määrittää suunta, roolitus ja toimenpiteet ruokamatkailun kehittämiselle. Hungry for Finland eli visio vuodelle 2020 pyrki tulevaisuuden kuvaan, jossa  ruoka koetaan tärkeäksi ja elämykselliseksi osaksi Suomen matkailua.

Lue lisää!

Ruokamatkailun tuotesuositukset 2020

Visit Finland on tuottanut ruokamatkailupalvelujen toteuttajien avuksi tuotesuositukset 2020, tarjoten työvälineen laadukkaan, elämyksellisen, ostettavan ja kannattavan ruokamatkailukokemuksen tuottamiseen.

Tutustu tuotesuosituksiin!

Lisätietoa ruokamatkailusta

Verkkosivustoja:

Lomalaidun
Matka maalle
Visit Finland

Esityksiä/ tiedotteita:

Ruokamatkailu brändin rakentajana; Moilanen; 2019
Hungry for Finland – Finnish food experiences, naturally; Hook
Ruokamatkailun asiakkaat; Haaga-Helia

Opinnäytetöitä:

Suunmukainen Jyvääskylä: Muotoiluajattelun hyödyntäminen ruokamatkailussa; Marstio, Savolainen; 2019
Maaseudun makuja Keski-Suomesta: Asiakaskohderyhmämä kotimaan matkaajat; Parkola, Rinkinen; 2019
Makumatkalle  Keski-Suomeen: Paikallisten matkailu- ja ravitsemispalveluyrittäjien näkemyksiä alueesta ruokamatkailukohteena; Kuukkanen; 2014

 

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös