Julkaisut, selvitykset, tutkimukset

Suomen ruokamatkailustrategia 2020 – 2028

Suomen ruokamatkailustrategia 2015 – 2020 on päivitetty. Uusi strategia on tarkoitettu vuosille 2020 – 2018 ja sen sisältämät toimenpiteet vuosille 2020 – 2023.  Uudessa strategiassa otetaan huomioon ruokamatkailun merkitys kaikessa matkailussa, ja se on tarkoitettu työkaluksi ruokamatkailun yrittäjille ja kehittäjille. Strategian tavoitteena on kehittää Suomen ruokamatkailua, sen laatua, imagoa, kilpailukykyä ja verkostoja. Ruokamatkailustrategia on laadittu osana Hungry for Finland -ruokamatkailuhanketta, jonka rahoittajana toimii EU:n maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja koordinoijana Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Tutustu uuteen ruokamatkailustrategiaan!

Keski-Suomen matkailustrategia 2021-2025

“Laajasti maakunnan matkailutoimijoita osallistaneesta strategiatyöprosessista vastasivat Visit Jyväskylä Region yhteistyössä Keski-Suomen liiton kanssa. Nyt valmistunut Keski-Suomen matkailustrategia pohjautuu sekä Suomen matkailustrategiaan että Visit Finlandin Lakeland-suuraluestrategiaan ja tarkentaa Keski-Suomen omia matkailullisia vahvuuksia ja tavoitteita. Tavoitteena oli rakentaa mahdollisimman yhtenäinen ja samalla koko laajaa toimijajoukkoa koskettava strategia, jossa roolit ja toiminnan kärjet on selkeytetty.
Keski-Suomen matkailustrategian visiona on olla ’esimerkillisen vastuullinen ja kansainvälisesti menestyvä Järvi-Suomen luonto-, elämys- ja kulttuurimatkailualue, joka tunnetaan hyvästä saavutettavuudesta ja aktiivisesta yhteistyöstään’.”

Lähde ja lisätietoa: Keski-Suomen matakailustrategia- tiedote

Tutustu Keski-Suomen matkailustrategiaan 2021-2025

Ruokamatkailun tuotesuositukset 2020

Ruokamatkailun tuotesuositukset 2020 on tarkoitettu matkailualan yrityksille ja kehittäjille. Tuotesuositukset toimivat työvälineenä laadukkaan, elämyksellisen, ostettavan ja kannattavan ruokamatkailukokemuksen tuottamiseksi.  Suositukset ovat laatineet Hungry for Finland -ruokamatkailuhanke (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu) ja Visit Finland.

Tutustu tuotesuosituksiin!

Lisätietoa ruokamatkailusta

Verkkosivustoja:

Lomalaidun

Matka maalle

Visit Finland

Esityksiä ja tiedotteita:

Kohti hyviä ruokamatkailukokemuksia tuotesuositusten avulla -webinaari;Hook &  Adamsson; 2020

Ruokamatkailu brändin rakentajana; Moilanen; 2019

Hungry for Finland – Finnish food experiences, naturally; Hook

Ruokamatkailun asiakkaat; Haaga-Helia

Opinnäytetöitä:

Suunmukainen Jyvääskylä: Muotoiluajattelun hyödyntäminen ruokamatkailussa; Marstio, Savolainen; 2019

Maaseudun makuja Keski-Suomesta: Asiakaskohderyhmämä kotimaan matkaajat; Parkola, Rinkinen; 2019

Makumatkalle  Keski-Suomeen: Paikallisten matkailu- ja ravitsemispalveluyrittäjien näkemyksiä alueesta ruokamatkailukohteena; Kuukkanen; 2014

 

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös