Unescon Meriem Bouamrane Päijät-Hämeessä: Geopark ja biosfäärialue voivat tukea toisiaan

Unescon Meriem Bouamrane Päijät-Hämeessä: Geopark ja biosfäärialue voivat tukea toisiaan

Unescon kestävän kehityksen mallialue -ohjelman Euroopan alueiden edustaja Meriem Bouamrane vieraili Päijänteen ympäristössä 14.-16.5. Päijänne Brändiksi -hankkeen kutsumana. Vierailujen sarja alkoi Päijät-Hämeen päästä Lahdesta. Päijät-Hämeessä vierailun tavoitteena oli esitellä alueella tapahtuvaa kestävään kehitykseen liittyvää tutkimusta ja koulutusta, keskustella kuntien edustajien kanssa alueen erityiskysymyksistä sekä kuulla ohjelmakoordinaattori Bouamranen näkemyksiä kysymyksiin, joita on noussut esiin mm. hankkeen puitteissa järjestettyjen keskustelutilaisuuksien pohjalta.

Tapaamisia Päijät-Hämeessä oli kaksi: lounas Lahdessa toimivien yliopistojen ja korkeakoulujen yksiköiden edustajien kanssa sekä illallinen Lehmonkärjessä Asikkalassa, johon saapui kuntien edustajia kaikista Päijät-Hämeen kunnista. Korkeakoulutapaamisen yhteydessä Bouamranen kanssa keskusteltiin alueen kestävään kehitykseen liittyvästä tutkimuksesta ja yritysyhteistyöstä mm. Helsingin yliopiston kaupunkiekologian ja Lappeenrannan yliopiston kestävyystieteen näkökulmasta sekä Lahden ammattikorkeakoulun roolista tieteen soveltamisessa esimerkiksi kiertotalouden eri teemojen tiimoilta. Mukana tapaamisessa oli myös Lahden kaupungin edustaja, joka kertoi mitä kaikkea ajankohtaista kestävän kehityksen alueella Lahdessa on käynnissä parhaillaan. Keskustelun kantavaksi teemaksi nousi vesi, ennen kaikkea Vesijärvi ja alueen pohjavedet. Vesijärvisäätiön edustajan kuvaus Vesijärven pitkäjänteisestä ja tuloksekkaasta kunnostustoiminnasta Vesijärven alueella innoitti Bouamranen ehdottamaan, että tällaisesta tarinasta kannattaisi kertoa myös kansainvälisesti ja että Vesijärvi-Päijänteen alue olisi hyvä esimerkki myös muille. Myös pohjavesien suojelu nousi tärkeäksi teemaksi – ollaanhan pohjaveden muodostumisalueella – sekä se, miten Päijänteestä viedään juomavettä myös pääkaupunkiseudulle. Puhdas vesi ja siihen liittyvä osaaminen kannattaisi Bouamranen mielestä nostaa kantavaksi teemaksi myös, jos alue haluaa panostaa kestävään kehitykseen liittyvään yhteistyöhön alan eri toimijoiden kesken, ja myös jos Päijänteen alue haluaa hakea esimerkiksi Unescon hallinnoimaa biosfäärialueen statusta.

Kuntien edustajien tapaamisessa keskeinen aihe oli biosfäärialueiden lisäksi myös Geoparkit sekä Geoparkien ja biosfäärialueiden välinen suhde. Päijät-Hämeessä on nimittäin parhaillaan käynnissä hakuprosessi Geopark-statuksen saamiseksi, mihin sitoutuu paljon myös kuntien resursseja. Bouamranen viesti lyhykäisyydessään oli, että sekä biosfäärialueilla että Geoparkeilla on yhteinen arvopohja ja että ne eivät ole millään tavalla ristiriidassa keskenään. Suurin ero näiden kahden välillä on mm. se, että Geopark-statuksen voi saada vain alueelle, jossa on jokin kansainvälisesti huomattava geologinen kohde, kun taas biosfääri-ohjelman ytimessä on kestävän kehityksen edistämiseen tähtäävä yhteistyö ja toiminta alueen eri toimijoiden kesken. Geopark-ohjelma on ollut olemassa vasta muutaman vuoden, kun taas biosfäärialueita on jo lähes 700 120 maassa, joten tähän asti aina, jos Geopark ja biosfäärialue sijaitsevat samalla alueella, biosfäärialueen status on saatu ensin. Päijänteen alue olisi ensimmäinen alue, jossa voisi tapahtua päinvastoin. Yhteisen arvopohjan vuoksi Bouamranen mielestä alueet ja statukset voisivat myös tukea toinen toistaan. Kaiken kaikkiaan hän oli varsin vaikuttunut Päijät-Hämeen alueella tehdystä työstä kestävän kehityksen edistämiseksi, ja hän kannusti hakemaan mukaan lisää ihmisiä, lisää toimijoita ja tahoja tekemään yhteistyötä ja rakentamaan alueelle yhteinen näkemys miten kestävää ja vastuullista toimintaa kehitetään edelleen. Lisäksi, jos alueen toimijat yhdessä näin haluavat, yhteistyön toiminta-alustaksi voidaan Päijänteen alueelle hakea myös biosfäärialueen status.

Kirjoittaja:
Anna Pajari, Lahden ammattikorkeakoulu

Lue myös:
Unescon Meriem Bouamrane: Päijänteen alueella on hieno tarina kansainvälisestikin

Päijänne brändiksi -hankkeella edistetään Päijänteen alueen kestävää ja vastuullista toimintaa ja selvitetään edellytyksiä hakea Unescon biosfääristatusta. Seuraavan kerran kohtautamme toimijat ja asukkaat keskustelemaan aiheesta Päijänne-seminaarissa Jyväskylässä lokakuun ensimmäisellä viikolla. Tervetuloa seuraamaan kuulumisia myös verkosta: www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/paijannebrandiksi

Hanke saa rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskukselta ja Hämeen ELY-keskukselta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Logokollaasi EU, ELY, LAMK ja JAMK

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös