Päijänne Brändiksi

Päijänne Brändiksi -hankkeella vahvistetaan ja edistetään Päijänteen alueen kestävää ja vastuullista toimintaa ja selvitetään edellytyksiä hakea Unescon biosfääristatusta.

Tällä sivulla kerromme Päijänne Brändiksi -hankkeen kuulumisia ja kutsumme mukaan tilaisuuksiin, vastaamaan kyselyyn, vaikuttamaan verkostossa sekä hakemaan ajankohtaista tietoa ja kontakteja syksyn Päijänne-seminaarista. Tervetuloa seuraamaan ja osallistumaan!

* * * * *

Tule innostumaan ja  vaikuttamaan – Ilmoittaudu Päijänne-seminaariin 25.9. mennessä!

Seminaarissa kuullaan ja keskustellaan aluebrändäämisen, yhteistyön, kestävyyden ja vastuullisuuden teemoista sekä tutustutaan Unescon kestävän kehityksen mallialueisiin eli biosfääritoimintaan. Iltapäivän työpajoissa selvitetään, mitä Päijänteen alueella jo tehdään kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyen, ideoidaan ja verkostoidutaan, rakennetaan visio ja päätetään seuraavista yhteisistä askeleista. Toimijatorilla esittäytyvät kestävyyden ja vastuullisuuden suunnannäyttäjät.

Avoin, maksuton seminaari järjestetään Korpilahdella Alkio-opistolla kauniissa Päijänteen rantamaisemissa. Se on suunnattu kunnille, yrityksille, koulutus- ja tutkimusorganisaatioille, järjestöille, yhdistyksille, alueen asukkaille ja kaikille kiinnostuneille. Seminaari sisältää kahvitarjoilun. Lahden ja Jyväskylän keskustasta järjestetään maksuttomat yhteiskuljetukset tapahtumaan.

Tutustu Päijänne-seminaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu  mukaan. Tervetuloa!

* * * * *

Mitä ajattelet kestävästä ja vastuullisesta toiminnasta? Vastaa kyselyyn ja vaikuta!

Päijänteen alueen toimija, asukas ja vapaa-ajanasukas, kerro näkemyksesi kestävästä ja vastuullisesta toiminnasta sekä Unescon kestävän kehityksen mallialueesta eli biosfääritoiminnasta. Osallistumalla kyselyyn olet mukana vaikuttamassa Päijänteen alueen kehittämiseen, jotta alue olisi elinvoimainen ja vesi juotavan puhdasta jatkossakin.

Kysely on kaikille avoin vaikuttamisen paikka, joten aktivoithan myös verkostojasi mukaan! Kyselyn linkki  https://bit.ly/2M9BOYH on vapaasti jaettavissa omissa verkostoissasi, verkkosivustolla ja some-kanavissa. Kyselyn vastaamiseen menee noin 5-10 minuuttia.

Kiitos osallistumisestasi!

* * * * *

Unescon Meriem Bouamrane: Päijänteen alueella on hieno tarina kansainvälisestikin

Unescon kestävän kehityksen mallialue -ohjelman Euroopan alueiden edustaja Meriem Bouamrane vieraili Päijänteen ympäristössä 14.-16.5. Päijänne Brändiksi -hankkeen kutsumana. Tapasimme vierailun aikana yhteensä n. 50 toimijaa eri yhteisöistä ja kävimme antoisaa keskustelua alueen kestävästä toiminnasta ja toiveista sen kehittämiselle. Kiitokset kaikille mukana olleille!

Vierailija nosti juomakelpoisen veden ja elinvoimaiset vesistöalueet tulevaisuuden elinehdoksi ja näki Päijänteen alueessa suuren potentiaalin. Saimme häneltä kiitosta jo tehdystä työstä ja kannustusta edelleen lisätä avointa, toimialarajat ylittävää yhteistyötä ja rakentaa alueelle visio ohjaamaan kestävän ja vastuullisen toiminnan kehittämistä.

Lue lisää Unescon edustajan kannustavista terveisistä alueen toimijoille sekä ajatuksista Päijät-Hämeessä samaan aikaan selvitettävistä Unescon Geopark- ja biosfäärialue-statuksista.

Vierailu näkyi myös Yle Jyväskylän toimittamana juttuna Keski-Suomen alueuutisissa 16.5. (Yle Areena: https://areena.yle.fi/1-4437309, katsottavissa 14.6. saakka).

* * * * *

Vilkasta mielipiteiden vaihtoa huhtikuun tilaisuuksissa – Kiitos aktiivisille osallistujille!

Huhtikuun keskustelutilaisuudet Jämsässä, Vääksyssä, Luhangassa ja Lahdessa sekä keskustelutilaisuus ja työpaja Jyväskylässä sujuivat aktiivisesti mielipiteitä vaihtaen ja eri teemojen alustuksista uusia näkökulmia ammentaen.

Yhteistyön tiivistämiseen sekä kestävän ja vastuullisen toiminnan kehittämiseen Päijänteen alueella löytyi runsaasti kiinnostusta. Tärkeiksi teemoiksi nostettiin mm. Päijänteen vesistön elinvoimaisuuden säilyttäminen ja monipuoliseksi matkailuvaltiksi nostaminen, biotalouden innovaatiot, paikallinen ruoka sekä kestävien toimintatapojen arkipäiväistäminen kaikkien alueella toimivien yhteiseksi asiaksi.

Myös Unescon biosfäärialue-toimintamalli puhutti. Biosfäärialueiden kansainväliseen verkostoon kuuluminen nähtiin yhtäältä mahdollisuutena tehdä määrätietoista, monialaista kestävyyttä edistävää yhteistyötä ja saada hyötyä kansainvälisestä brändistä, mm. matkailutoimialalle. Toisaalta biosfääriä pidettiin melko tuntemattomana, laajoine raameineen hieman vaikeasti hahmotettavana konseptina, jonka mahdollisista riskeistä ja hyödyistä kaivataan lisätietoa.

Tilaisuuksien antia hyödynnetään tulevien toimenpiteiden suunnittelussa, mm. taustaselvityksissä, Päijänne-seminaarin suunnittelussa sekä asukas- ja toimijakyselyn laatimisessa.

* * * * *

Päijänne Brändiksi -hankkeessa toteutetaan selvityksiä, joilla kartoitetaan olemassa olevilla Unescon biosfäärialueilla tunnistettuja mahdollisuuksia, etuja ja hyviä käytäntöjä sekä mahdollisia riskejä, ristiriitatilanteita ja niiden ratkaisuja.

Päijänteen alueen toimijoiden ja asukkaiden näkemystä biosfääristä ja kiinnostusta kestävän toiminnan edistämiseen selvitetään kyselyllä sekä keskustelutilaisuuksissa ja työpajoissa avoimesti keskustellen.

Selvitysten tuloksia summataan Päijänne-seminaarissa ja päätöstyöpajassa. Lisäksi hanke koordinoi toukokuussa Unesco-edustajan vierailun alueella.

Tarkoituksena on laajasti osallistaa alueen toimijat tutustumaan Unescon biosfäärialue -toimintamalliin ja keskustelemaan kestävän ja vastuullisen toiminnan kehittämisestä Päijänteen alueella. Hankkeessa tuotetaan luonnos biosfäärialueen toiminta-aluekuvauksesta.

* * * * *

Kuva: Mirva Leppälä

Tavoitteet

  • Alueen keskeistet toimijat osallistuvat keskusteluun ja tutustuvat yhdessä Päijänteen ja Unescon kestävän ja vastuullisen toiminnan elementteihin.
  • Alueen keskeiset toimijat kiinnostuvat kestävästä ja vastuullisesta toiminnasta ja sen kehittämisestä Päijänteen alueella.

Kesto

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.–31.12.2018.

Toteuttajat

Hanketta hallinnoi JAMK Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajana on LAMK Lahden ammattikorkeakoulu.

Rahoittaja

Hanke on alueiden välinen (Keski-Suomi, Häme). Se saa rahoitusta Keski-Suomen ja Hämeen ELY-keskukselta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Yhteystiedot

Niina Rantakari

Projektipäällikkö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Liiketoimintayksikkö
niina.rantakari@jamk.fi
p. 040 621 3186

Anna Pajari

Projektipäällikkö
Lahden ammattikorkeakoulu
Liiketalouden ja matkailun ala
anna.pajari@lamk.fi
p. 044 708 1109

Minna Tunkkari-Eskelinen

Asiantuntija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Liiketoimintayksikkö
minna.tunkkari-eskelinen@jamk.fi
p. 040 765 7151

Mirva Leppälä

Asiantuntija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Liiketoimintayksikkö
mirva.leppala@jamk.fi
p. 050 431 7574

Joanna Vihtonen

Asiantuntija
Lahden ammattikorkeakoulu
Liiketalouden ja matkailun ala
joanna.vihtonen@lamk.fi
p. 044 708 1456

Susanna Lahnamäki-Kivelä

Asiantuntija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Biotalousinstituutti
susanna.lahnamaki-kivela@jamk.fi
p. 040 725 6603

Kirsi Knuuttila

Asiantuntija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Biotalousinstituutti
kirsi.knuuttila@jamk.fi
p. 040 776 8880

Eija Viitanen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Biotalousinstituutti
(1.2.-30.6.2018)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös