Päijänne Brändiksi

Jyväskylän ja Lahden ammattikorkeakoulujen vuonna 2018 toteuttamassa Päijänne Brändiksi -hankkeessa edistettiin Päijänteen alueen kestävän ja vastuullisen toiminnan yhteistyötä sekä selvitettiin alueen toimijoiden kiinnostusta hakea Unescon biosfäärialuestatusta.
Hanke on päättynyt. Lämmin kiitos kaikille toimintaan osallistuneille!

Hankkeen päätulokseksi saatiin, että alueen toimijoilla on halu ja tarve tiivistää kestävän ja vastuullisen toiminnan yhteistyötä. Sen sijaan Unescon biosfäärialuestatuksen hakemisesta alueen toimijoilla ei ole yhteistä näkemystä.

Jatkoehdotuksena esitettiin, että Päijänteen alueelle muodostetaan monialainen yhteistyöverkosto kestävän ja vastuullisen toiminnan edistämiseen. Verkosto mahdollistaisi eri toimijoiden verkostoitumisen, tiedonvaihdon ja yhteisen innovoinnin. Se toimisi myös kestävyyteen ja vastuullisuuteen kytkeytyvien teemahankkeiden ja -yhteistyöryhmien kohtaamisfoorumina. Selkeistä näkemyseroista johtuen Päijänteen alueen kestävän ja vastuullisen toiminnan edistämisen seuraavana askeleena ei esitetty Unescon biosfäärialuestatuksen hakemista.

* * * * *

Tutustu yhteenvetoihin, raportteihin ja tilaisuuksien materiaaleihin täältä ja täältä

Päijänne Brändiksi -hankkeessa on vuoden 2018 aikana kohdattu, keskusteltu ja ideoitu yhteistyötä Päijänteen alueen kestävän ja vastuullisen toiminnan edistämiseksi mm. yhdeksässä hankkeen toteuttamassa tilaisuudessa. Unescon biosfäärialue -toimintamallin soveltuvuus Päijänteen alueelle on puhuttanut runsaasti ja erilaisia näkemyksiä – puolesta ja vastaan – on tuotu esille niin tilaisuuksissa kuin verkkokyselyssä.

Unescon biosfääritoiminnan vaikutuksia on kartoitettu myös hankkeen taustaselvityksissä, joita ohjasivat alueen toimijoiden kysymykset biosfäärialueen mahdollisista hyödyistä, mahdollisuuksista, riskeistä, haitoista sekä hallinnon ja rahoituksen järjestämisestä.

Tilaisuuksien, työpajojen, kyselyn ja taustaselvityksen materiaalit, yhteenvedot ja raportit löytyvät verkosta. Hyödynnä aineisto – ja kertaa kuultua tai tutustu uuteen tietoon, ole hyvä!

Päijänne Brändiksi -hankkeen tilaisuuksien materiaalit

Päijänne Brändiksi -hankkeen tuloksia: koosteet ja raportit

* * * * *

Suuri kiitos!  Yli 330 vastasi kyselyyn kestävästä toiminnasta ja biosfäärialueesta

Päijänne Brändiksi -hankkeen avoimella verkkokyselyllä kartoitettiin Päijänteen alueen toimijoiden, asukkaiden ja vapaa-ajanasukkaiden näkemystä kestävästä ja vastuullisesta toiminnasta sekä Unescon kestävän kehityksen mallialueesta eli biosfääritoiminnasta. Kiitos kaikille osallistuneille ja kyselyä eteenpäin verkostoissaan jakaneille!

* * * * *

Tutustu Päijänne-seminaarin esityksiin ja teematarinoihin

Alkio-opistolla Korpilahdella 3.10. järjestetyssä Päijänne-seminaarissa innostuttiin kestävän ja vastuullisen toiminnan kehittämisestä ja tutustuttiin Unescon biosfäärialuetoimintaan. Seminaarin esitykset on koottu Päijänne Brändiksi -hankkeen tilaisuuksien materiaalipankkiin. Täydennämme materiaalia sitä mukaan, kun saamme esityksiin julkaisuluvat. Seminaarin työpajojen yhteenveto julkaistaan samalla sivulla myöhemmin.

Lue myös seminaarin työpajojen inspiraatiojutut: kestävän matkailun Nukula, Vesijärven kunnostus ja Sysmän Kammiovuoren reitistön kunnostushanke.

* * * * *

Unescon Meriem Bouamrane: Päijänteen alueella on hieno tarina kansainvälisestikin

Unescon kestävän kehityksen mallialue -ohjelman Euroopan alueiden edustaja Meriem Bouamrane vieraili Päijänteen ympäristössä 14.-16.5. Päijänne Brändiksi -hankkeen kutsumana. Tapasimme vierailun aikana yhteensä n. 50 toimijaa eri yhteisöistä ja kävimme antoisaa keskustelua alueen kestävästä toiminnasta ja toiveista sen kehittämiselle. Kiitokset kaikille mukana olleille!

Vierailija nosti juomakelpoisen veden ja elinvoimaiset vesistöalueet tulevaisuuden elinehdoksi ja näki Päijänteen alueessa suuren potentiaalin. Saimme häneltä kiitosta jo tehdystä työstä ja kannustusta edelleen lisätä avointa, toimialarajat ylittävää yhteistyötä ja rakentaa alueelle visio ohjaamaan kestävän ja vastuullisen toiminnan kehittämistä.

Lue lisää Unescon edustajan kannustavista terveisistä alueen toimijoille sekä ajatuksista Päijät-Hämeessä samaan aikaan selvitettävistä Unescon Geopark- ja biosfäärialue-statuksista.

Vierailu näkyi myös Yle Jyväskylän toimittamana juttuna Keski-Suomen alueuutisissa 16.5. (Yle Areena: https://areena.yle.fi/1-4437309, katsottavissa 14.6. saakka).

* * * * *

Vilkasta mielipiteiden vaihtoa huhtikuun tilaisuuksissa – Kiitos aktiivisille osallistujille!

Huhtikuun keskustelutilaisuudet Jämsässä, Vääksyssä, Luhangassa ja Lahdessa sekä keskustelutilaisuus ja työpaja Jyväskylässä sujuivat aktiivisesti mielipiteitä vaihtaen ja eri teemojen alustuksista uusia näkökulmia ammentaen.

Yhteistyön tiivistämiseen sekä kestävän ja vastuullisen toiminnan kehittämiseen Päijänteen alueella löytyi runsaasti kiinnostusta. Tärkeiksi teemoiksi nostettiin mm. Päijänteen vesistön elinvoimaisuuden säilyttäminen ja monipuoliseksi matkailuvaltiksi nostaminen, biotalouden innovaatiot, paikallinen ruoka sekä kestävien toimintatapojen arkipäiväistäminen kaikkien alueella toimivien yhteiseksi asiaksi.

Myös Unescon biosfäärialue-toimintamalli puhutti. Biosfäärialueiden kansainväliseen verkostoon kuuluminen nähtiin yhtäältä mahdollisuutena tehdä määrätietoista, monialaista kestävyyttä edistävää yhteistyötä ja saada hyötyä kansainvälisestä brändistä, mm. matkailutoimialalle. Toisaalta biosfääriä pidettiin melko tuntemattomana, laajoine raameineen hieman vaikeasti hahmotettavana konseptina, jonka mahdollisista riskeistä ja hyödyistä kaivataan lisätietoa.

Tilaisuuksien antia hyödynnetään tulevien toimenpiteiden suunnittelussa, mm. taustaselvityksissä, Päijänne-seminaarin suunnittelussa sekä asukas- ja toimijakyselyn laatimisessa.

* * * * *

Päijänne Brändiksi -hankkeessa toteutetaan selvityksiä, joilla kartoitetaan olemassa olevilla Unescon biosfäärialueilla tunnistettuja mahdollisuuksia, etuja ja hyviä käytäntöjä sekä mahdollisia riskejä, ristiriitatilanteita ja niiden ratkaisuja.

Päijänteen alueen toimijoiden ja asukkaiden näkemystä biosfääristä ja kiinnostusta kestävän toiminnan edistämiseen selvitetään kyselyllä sekä keskustelutilaisuuksissa ja työpajoissa avoimesti keskustellen.

Selvitysten tuloksia summataan Päijänne-seminaarissa ja päätöstyöpajassa. Lisäksi hanke koordinoi toukokuussa Unesco-edustajan vierailun alueella.

Tarkoituksena on laajasti osallistaa alueen toimijat tutustumaan Unescon biosfäärialue -toimintamalliin ja keskustelemaan kestävän ja vastuullisen toiminnan kehittämisestä Päijänteen alueella.

* * * * *

Kuva: Mirva Leppälä

Tavoitteet

  • Alueen keskeistet toimijat osallistuvat keskusteluun ja tutustuvat yhdessä Päijänteen ja Unescon kestävän ja vastuullisen toiminnan elementteihin.
  • Alueen keskeiset toimijat kiinnostuvat kestävästä ja vastuullisesta toiminnasta ja sen kehittämisestä Päijänteen alueella.

Kesto

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.–31.12.2018.

Toteuttajat

Hanketta hallinnoi JAMK Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajana on LAMK Lahden ammattikorkeakoulu.

Rahoittaja

Hanke on alueiden välinen (Keski-Suomi, Päijät-Häme). Se saa rahoitusta Keski-Suomen ja Hämeen ELY-keskukselta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Yhteystiedot

Harri Mustonen

Projektiasiantuntija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Liiketoimintayksikkö
harri.mustonen@jamk.fi
p. 040 740 4814

Anna Pajari

Projektipäällikkö
Lahden ammattikorkeakoulu
Liiketalouden ja matkailun ala
anna.pajari@lamk.fi
p. 044 708 1109

Niina Rantakari

Projektipäällikkö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Liiketoimintayksikkö
(1.1.-19.12.2018)
Yhteyshenkilö 20.12.2018 alk:
Harri Mustonen
harri.mustonen@jamk.fi

Minna Tunkkari-Eskelinen

Asiantuntija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Liiketoimintayksikkö
minna.tunkkari-eskelinen@jamk.fi
p. 040 765 7151

Mirva Leppälä

Asiantuntija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Liiketoimintayksikkö
mirva.leppala@jamk.fi
p. 050 431 7574

Joanna Vihtonen

Asiantuntija
Lahden ammattikorkeakoulu
Liiketalouden ja matkailun ala
joanna.vihtonen@lamk.fi
p. 044 708 1456

Susanna Lahnamäki-Kivelä

Asiantuntija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Biotalousinstituutti
susanna.lahnamaki-kivela@jamk.fi
p. 040 725 6603

Kirsi Knuuttila

Asiantuntija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Biotalousinstituutti
kirsi.knuuttila@jamk.fi
p. 040 776 8880

Eija Viitanen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Biotalousinstituutti
(1.2.-30.6.2018)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös