Rahoitusmahdollisuudet

Rahoitusmahdollisuudet

Maaseutuohjelman hyöty kohdentuu viljelijöille, maaseutualueilla toimiville eri alojen yrityksille ja maaseudun asukkaille sekä koko ympäristölle.

Ohjelman rahoitusta kohdennetaan maatalousyrittäjille korvauksina viljelystä Suomen pohjoisissa luonnonoloissa sekä maatalouden ympäristötyöstä. Ympäristökorvaukset tuovat laajat mahdollisuudet edistää ympäristöasioita niin maatiloilla kuin laajemmin. Ohjelma sisältää neuvontaa ja koulutusta, jotka lisäävät muun muassa energiatehokkuuden, ympäristöasioiden ja eläinten hyvinvoinnin osaamista. Maatilat voivat saada tukia myös erilaisten kilpailukykyä ja ympäristöystävällisyyttä lisäävien investointien tekoon.

Maaseudun pienet ja keskisuuret yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä, joille maaseutuohjelma on apu liiketoiminnan aloittamiseen, monipuolistamiseen ja kasvattamiseen. Yritykset saavat tukea muun muassa tuotekehitykseen, markkinointiin, kokeiluihin, kansainvälistymiseen ja yhteistyöhön. Ohjelman tavoitteena on luoda käytännön edellytyksiä biotaloudelle, missä tutkimustiedon ja olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen on tärkeää.

Maaseudun asukkaat voivat hyödyntää ohjelmaa kehittääkseen alueensa viihtyisyyttä, saavutettavuutta tai palveluja. Ohjelma tukee uutta teknologiaa ja toimintatapoja, joilla palveluja voidaan kehittää.

Kehittäjäorganisaatiot, kunnat, yritykset ja asukkaat yhdessä voivat valmistella paikallisia, alueellisia tai kansainvälisiä hankkeita elinkeinojen, osaamisen ja palveluiden kehittämiseksi.

ELY-keskukset rahoittavat maatilojen ja muiden yritysten investointeja, ei-tuotannollisia investointeja ja alueensa kehittämishankkeita.

ELY-keskusten johdolla alueet ovat laatineet alueelliset maaseudun kehittämisstrategiat ja -suunnitelmat, joissa on määritelty kunkin alueen kehittämisen painopisteet. ELY-keskukset myöntävät ohjelman tukia oman suunnitelmansa pohjalta.

Tutustu Keski-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelmaan

Leader-ryhmät rahoittavat paikallisten kehittämisstrategioiden mukaisia hankkeita ja yritysten investointeja. Leader-ryhmät toimivat paikallisesti pienemmällä alueella. Ne jakavat ohjelman tukia paikallisiin tarpeisiin perustuen. Leader-ryhmien työ nojaa paikallisiin kehittämisstrategioihin, joiden tekemisessä ovat olleet mukana erilaiset maaseudun tahot, asukkaat, yrittäjät ja järjestöt.

Tutustu Keski-Suomen Leader-ryhmiin ja niiden kehittämissuunnitelmiin

Kunnista haetaan maaseutuohjelmaan sisältyvän ympäristökorvauksen sitoumukset, luonnonhaittakorvaukset sekä eläinten hyvinvointikorvaukset.

Lähde: maaseutu.fi

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös