Ajankohtaista

Uusia hanketarinoita- ja videoita!

Keski-Suomen Leader-ryhmien viestinnässä on kesän 2021 tuotu esiin uusia hanketarinoita- ja videoita Keski-Suomen maaseudulta.
Joko olet lukenut ja katsonut seuraavat tarinat?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venekosken teatteri

 

 

 

 

 

Kuvassa Riihon kylä väkeä Himmaan huipulla.

 

 

 

 

 

Lisää tarinoita löytyy kootusti osoitteesta www.keskisuomenmaaseutu.fi/tarinat 

Yritysryhmähanke auttaa kehittämään liiketoimintaa yhdessä muiden yrittäjien kanssa

Talli tiimiksi -yritysryhmähankkeessa edistettiin hevostalouden uusia mahdollisuuksia ja rakennettiin yhteiskehittämisen avulla kannattavampaa liiketoimintaa. Hanke toteutettiin 1.2.2020 – 30.4.2021. Lue alta Ruskan Riemut Oy:n Katri Lindströmin kokemuksia hankkeessa mukana olosta:

Yritykseni Ruskan Riemut Oy oli mukana Tallit tiimiksi -yritysryhmähankkeessa vuonna 2020. Hankkeeseen osallistui kuusi hevosavusteisia palveluita tarjoavaa yritystä Jyvässeudulta. Hankkeen tarkoituksena oli lisätä yhteistyötä yritysten välillä ja avata hevosavusteisia palveluita laajempaan tietoisuuteen sekä kehittää yritysten liiketoimintaa.

Ruskan Riemut on toiminut yhden naisen ja muutaman hevosen sekä koiran voimin vuodesta 2011, jota edeltää muiden töiden ohella tehty eläinavusteinen työ aina vuodesta 2000 alkaen. Tarjoamme sosiaalipedagogista hevostoimintaa monelle eri kohderyhmälle ja eläinavusteista työyhteisöjen kehittämistä sekä työnohjausta.

Nämä vuodet ovat tuoneet mukanaan paljon ja sinnikkyyttä on testattu – alkutaipaleella yrittäjältä (kamelilta) katkesi selkä konkreettisesti, kun jäin sortuneen maneesin alle keväällä 2013. Usko omaan ammattitaitoon ei- kuitenkaan loppunut, opettelin kävelemään hevoset tukenani, jatkoin työtekoa vammoineni ja nyt elämme unelmaa kauniissa maisemassa omalla ranchilla Laukaassa. Tukea ja apua on toki saatu monesta suunnasta, ja olen huomannut myös sen, etteivät vakuutusyhtiöt ole se taho, joka tuhon keskellä pelastaa. Se on verkosto ja suurisydämiset ihmiset ympärillä, joka auttavat ottamaan askelia eteenpäin.

Onnettomuudesta on aikaa, mutta juuri tämä Tallit tiimiksi -hanke oli Ruskan Riemuille hyvin merkityksellinen ja oikea-aikainen ponnistus! Olemme kuluneiden vuosien aikana olleet mukana monessa, mutta silti yrittäjän arki on ollut toisinaan kovin yksinäistä. Uuden ideointi yksin on hankalaa ja voimien riittämättömyys perustyön lisäksi saa hyvätkin ideat jäämään taka-alalle hautumaan.

Tämä tallit tiimiksi -hanke on tuonut aidosti tilaa jakaa luottamuksellisessa ilmapiirissä hyviä ja huonojakin arjen hetkiä, mutta ennen kaikkea kehitellä uutta sekä innostua ja ponnistella kannustavassa ilmapiirissä. Koen nyt suorastaan olevani vallan uuden äärellä! Liiketoiminta on kehittynyt vuonna 2020 koronasta huolimatta merkittävästi erilaisten kouluttautumisten myötä, ja yrityksen näkyvyys parantunut huomattavasti – esimerkkinä uudet, ajantasaiset nettisivut ja somenäkyvyyden lisääntyminen. Kehittyminen on avannut uskallusta kehittää toimintaa edelleen ja tehdä isoja investointeja katse tulevaisuuteen suunnaten.

Merkityksellistä hankkeen yritysten tiimiytymisessä oli eri ulkopuolisten ammattilaisten tarjoama tieto, mutta erityisen huikea matka itseen oli Soul Teamin Seal-koulutus. Sen myötä me yrittäjät opimme paljon itsestämme ja toisistamme, oivalsimme uutta. Nyt olemme entistäkin taitavampia vuorovaikutustaidoissamme ja asiakkaittemme kohtaamisessa. Lisäksi opimme olemaan todellinen Tallit tiimiksi -tiimi. Hankkeen jälkeen olemme saaneet polkaistua käyntiin uutta yhteistyötä kolmen yrittäjän voimia ja osaamista yhdistellen. Sen lisäksi koen suurta voimaantumista Ruskan Riemuja kehittymisestä, kasvamisesta ja entistäkin paremmasta voinnista. Ja sitä myöden oma elämäntyöni voi paremmin, mistä olen kovin ylpeä.

Uhkun intoa ja itsevarmuutta Ruskan Riemujen lauman kanssa, ja toivotamme iloisina yrityskumppanit meille. Kiitos Tallit tiimiksi -hanke, sen mahdollistaneet tahot ja erityiskiitos meidän pomolle Peuhan Kaisalle. Lempeä ja sitkeä unohtelevien yrittäjien muistuttelija ja tsemppaaja. Ilman ammattitaitoasi ei olisi tätä fiilistä nyt.

Yhteistyössä on todellakin voimaa!

 

Yritysryhmähankkeessa ryhmä yrityksiä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yrityskohtaisesti. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai tuoteperheen suunnittelu. Yhteistyötä voidaan yritysryhmähankkeessa rakentaa niin, että lopputuloksena voisi olla vaikkapa yrityksiä palvelevan osuuskunnan perustaminen taikka matkailuyritysten vientirenkaan käynnistäminen. Yritysryhmähanke on yhdistelmä hanketukea ja yritystukea. Tuen hakijaksi eli hankkeen hallinnoijaksi sopii jokin kehittämisorganisaatio: neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu vastaava julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö. Hallinnoija kokoaa sopivan joukon maaseudulla toimivia mikro- ja pienyrityksiä ryhmäksi. Se suunnittelee yhdessä osallistujayritysten kanssa kaikille yrityksille yhteisen kehittämisosion ja jokaiselle osallistujayrityksen yrityskohtaisen kehittämispaketin sekä laatii näille kustannusarvion. Lähde: Ruokavirasto.

Tiedote: Alkuvuonna maaseuturahoitusta saivat niin isot kuin pienet maaseudun toimijat

Keski-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät myönsivät vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä maaseuturahoitusta maakunnan yrityksille ja hanketoimintaan reilut miljoonaa euroa. Linkin takaa liitteistä lisätietoa rahoituksen saaneista yrityksistä ja hankkeista!

Vuoden alussa myönnettiin kuluneen seitsemän vuoden rahoituskauden viimeiset varat. Siirtymä uuteen on pyritty tekemään mahdollisimman joustavaksi ja rahoitusta voi hakea jatkuvasti. Vuosina 2021–2022 maaseuturahoitusta on haettavissa jopa edellisiä vuosia runsaammin.

Ensimmäisen vuosineljänneksen osalta ELY-keskus rahoitti yrityshankkeita erityisesti Jämsän seudulle. Uusia tuotantotiloja ja toiminnan laajentamista rahoitettiin liki 300 000 eurolla. Kehittämishankerahoitusta saivat elintarvikealan yritysryhmä ja hevosmatkailuun ja -yrittäjyyteen liittyvä koulutushanke.

Leader-ryhmiltä tukea yli 680 000 eurolla

Keski-Suomen Leader-ryhmät rahoittivat samalla vuosineljänneksellä maaseudun yrityksiä ja yleishyödyllisiä yhteisöjä yhteensä 681 017 eurolla, josta yrityksille myönnettiin noin 202 000 euroa ja yhteisöille noin 479 000 euroa.

Yritysten perustamista ja investointeja rahoitetaan, jotta maaseudulle syntyisi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja. Investointeja on tällä rahoitusjaksolla tehty muun muassa matkailupalveluiden kehittämiseen, toimitilojen hankintaan ja rakentamiseen sekä uusiin työvälineisiin. Tukea myönnettiin esimerkiksi Joutsan Tampinmyllyn leirintäalueen lisärakentamiseen ja hankintoihin. Viitasaarella toimiva Myllyn Mies Oy saa rahoitusta haketerminaalin käyttöönottoon ja haketuotannon kasvattamiseen. Jämsässä teollisuuden pumppuihin ja prosessilaitteisiin keskittyneen Mänttä Pump Works Oy:n kasvua mahdollistetaan tuotantotilojen kehittämisellä sekä kone- ja laitekannan hankinnoilla. Laukaan Nojosniemen luomutila puolestaan laajentaa liiketoimintaansa kunnostamalla vanhan rakennuksen juhlatilaksi.

Yleishyödyllisissä hankkeissa kunnostetaan esimerkiksi liikuntapuistoa Petäjävedellä sekä rakennetaan senioripuisto Kuhmoisiin. Suomen Hippos valitsi Hankasalmen Varnes-Hippoksen raviradan vuoden 2020 kesäraviradaksi, ja nyt raviradan turvallisuutta, valaistusta ja infraa kehitetään. Äänekoskella Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto PoKe tarjoaa kansainvälisessä Future Skills -hankkeessa nuorille tietoa siitä, mitä työmahdollisuuksia uudet digitaaliset ratkaisut, kuten virtuaalitodellisuus ja tekoäly, voivat tarjota. Lisäksi Keiteleen vesiliikenteeseen hankitaan S/S Toimi-höyrylaiva, joka oli viimeksi liikenteessä 1960-luvun lopulla. Muissa rahoitetuissa hankkeissa parannetaan laajasti Keski-Suomen maaseudun vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia.

Lue lisää keskisuomenmaaseutu.fi

Keski-Suomen Leader-ryhmien toukokuun 2021 uutiskirje

Mukavaa toukokuuta!
Keski-Suomen Leader-ryhmät saivat maaliskuussa ilouutisia vuosien 2021-22 rahoituksestaan. Jokainen ryhmä nimittäin saa sen summan, mitä hakivatkin. Maaseuturahoitusta jaetaan ryhmien kautta normaaliin tapaan siis myös niin kutsutulla siirtymäkaudella. Keski-Suomen ELY-keskukselle puolestaan on tulossa myös elpymisvaroja hakuun. Varoja suunnataan mm. laajakaistahankkeille. Muita kirjeen uutisia ovat tulevat tapahtumat ja tilaisuudet. Lukuiloa!

Uutiskirjeen juttuja:

   • Keski-Suomen Leader-ryhmillä 4,5 miljoonaa euroa käytettävissä paikalliseen maaseudun kehittämiseen vuosina 2021-22
   • Tutustu hankerekisteriin ja Leader-karttaan!
   • Ennakkotietoa kyläverkkohankkeista ja tulevasta rahoitushausta
   • JyväsRiihen rahoittama ReWi Visions -hanke on Euroopan paras
   • Videolta vinkkejä hanketyöhön
   • Bisnes Lande edistää nuorten yrittäjyyttä
   • Viestintäwebinaarissa jaettiin ideoita ja kokemuksia!

  Tulevia tapahtumia:

  • Yhteistyöllä turvaa kylille -webinaari 6.5.
  • Maaseudun alueellisen kehittämissuunnitelman valmistelu jatkuu tavoitteiden asettelulla – teematilaisuudet toukokuussa
  • Toimittajat kertovat – webinaari mediayhteistyöstä ma 17.5. klo 14-16
  • Digivireä Keski-Suomen kevään 2021 digitietoiskut
  • Eurooppa-päivän teemana 9.5. läheisyys
  • Keski-Suomen ruokaketjun tulevaisuus -linjauspaperin julkistus 19.5.
  • Meijän polut kutsuu Luontotyöpäivään pe 21.5.
  • 210 miljoonaa keinoa kehittää maaseutua – webinaari elpymisvaroista ke 26.5.
  • ReWi Visions kansainvälinen webinaari ma 31.5.
  • Tee se Suomessa – lähimatkailu kunniaan! Sivustolla yli 20 kohdetta Keski-Suomen maaseudulta.
  • Avoimet kylät -päivä verkossa la 12.6.

Lue uutiskirje

Elintarvikealan vientivalmennus – ajankohtaista meiltä ja maailmalta -webinaarin materiaalit

Ruokaviraston vientijaosto ja Food From Finland -ohjelma järjestivät 13.4. yhteisen vientivalmennuksen. Tilaisuus oli suunnattu erityisesti elintarvikevientiä suunnitteleville tai sitä jo tekeville pk-yrityksille.

Vientivalmennuksessa yrittäjät saivat tietoa ajankohtaisista elintarvikevientiin liittyvistä aiheista ja käytännön vinkkejä viennin eri vaiheisiin. Valmennuksessa käytiin läpi mm. Brexitin viimeisimpiä käänteitä, Venäjän tuontisäännösten nykytilannetta sekä verkkokauppaa ja siihen liittyviä huomioita EU-alueella.

Katso valmennuksen tallenne ja tutustu tilaisuuden materiaaleihin alla olevien linkkien kautta.

Tilaisuuden videotallenne löytyy Dream Broker -alustalta tämän linkin kautta.

Tilaisuuden materiaalit löytyvät Business Finlandin mediapankista tämän linkin kautta.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös