Ajankohtaista

Keski-Suomen Leader-ryhmillä 4,5 miljoonaa euroa käytettävissä paikalliseen maaseudun kehittämiseen vuosina 2021-22

Maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut 83 miljoonaa euroa rahoitusta Suomen Leader-ryhmille vuosille 2021-2022. Paikalliset kehittämisyhdistykset eli Leader-ryhmät jatkavat totuttuun tapaan toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta. Yhteensä Keski-Suomen Leader-ryhmillä on käytettävissä 4,5 miljoonaa euroa alueidensa kehittämiseen vuosina 2021-2022.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 toimeenpanoa jatketaan kahden vuoden siirtymäkauden ajan vuoden 2022 loppuun saakka. Leader-ryhmät jatkavat toimintaansa rahoittamalla yrityksiä ja yhteisöjä olemassa olevilla maaseutuohjelman toimenpiteillä ja säännöillä, mutta uusilla siirtymäkauden rahoilla.

Maaseudun yritykset ja yhdistykset voivat hakea Leader-rahoitusta yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen, yrityksen kehittämiseen ja investointeihin sekä yritysten yhteistyöhön. Keski-Suomen neljä Leader-ryhmää JyväsRiihi, Maaseutukehitys, Vesuri-ryhmä ja Viisari toteuttavat paikallisia kehittämisstrategioitaan rahoittamalla monipuolisesti elinkeinojen, palvelujen ja kylien kehittämistä omilla alueillaan.

Keski-Suomen Leader-ryhmien yritys- ja hankerahoitus vuosille 2021-22
JyväsRiihi 1 400 000 €
Maaseutukehitys 940 000 €
Vesuri 1 125 000 €
Viisari 1 105 000 €

Leader-toiminnan edellytyksenä on, että toiminta-alueen kunnat sitoutuvat kattamaan julkisesta rahoituksesta 20 prosenttia, ja keskisuomalaiset kunnat ovatkin erinomaisesti mukana Leader-työssä. Leader-ryhmien rahoittamat hankkeet ja yritystuet keräävät myös merkittävän määrän yksityistä rahoitusta ja talkootyötä.

Keski-Suomen neljässä Leader-ryhmässä ollaan tyytyväisiä siirtymäkauden rahoituspäätökseen.
– Kaikki ryhmät saivat täysimääräisinä sen rahoituksen, mitä hakivatkin. Rahoituksen avulla Keski-Suomessa vahvistetaan elinkeinoja ja luodaan uusia palveluita maaseudulle. Kylissä voidaan kehittää uudenlaisia älykkäitä ratkaisuja esimerkiksi digitalisaatioon, ympäristöön ja yhteisöllisyyteen liittyen, iloitsee JyväsRiihen toiminnanjohtaja Leena Karjalainen.

Tulevan ra­hoi­tus­kau­den CAP27-val­mis­te­lu jatkuu – ryhmät kokoavat paikallisia strategioita

Parhaillaan on käynnissä tulevan EU:n rahoituskauden ja kansallisen CAP-suunnitelman valmistelu vuosille 2023-2027. Osana tätä kokonaisuutta valmistellaan myös Leader-toiminnan tulevaisuutta. Keski-Suomen Leader-ryhmät ovat keränneet alueidensa rahoitustarpeita ja -toiveita avoimilla kyselyillä. Strategiatyö jatkuu vielä siirtymäkauden ajan.

Lisätietoa:
Leader-ryhmien yhteystiedot: www.keskisuomenmaaseutu.fi/yhteystiedot
Maaseuturahoitus Keski-Suomessa: www.keskisuomenmaaseutu.fi/maaseuturahoitus

Lue uutinen:
www.keskisuomenmaaseutu.fi/ajankohtaista/keski-suomen_leader-ryhmilla_4_5_miljoonaa_euroa_kaytettavissa_paikalliseen_maaseudun_kehittamiseen_vuosina_2021-22.7552.news

Keski-Suomen Leader-ryhmien Maaliskuun 2021 uutiskirje

Maaliskuun uutiskirjeessä ajankohtaista rahoitustietoa, vinkkejä tulevista tapahtumista, yhteistyökumppaneiden kuulumisia sekä juttupoimintoja tiedotuslehdestämme. Lukuiloa!

Juttuja kirjeessä:

 • Maaseuturahoituksen hakuajat vuonna 2021 Keski-Suomessa
 • Ruokavirasto: Maaseudun yritysten väliaikaisen tuen haku
 • Mikä on REACT-EU ja mihin sitä voi käyttää?
 • Mitä on Leader? katso video!
 • JyväsRiihen ÄLYILO -teemaillat maalis-huhtikuussa
 • Ajankohtaisilta yhdistyksille to 8.4.
 • Onnistu viestinnässä – tekijät kertovat! Tervetuloa viestintäwebinaariin ke 14.4.
 • Amazing Keski-Suomi tulee taas 22.-23.4. – mukana Kirittäret!
 • Keski-Suomen kylätreffit keväällä 2021
 • Kaksi keskisuomalaista hanketta RIA21-hankekisan finaalissa!
 • Wanted! Liity LuontoVoimaa & LuontoHoivaa -verkostoon!
 • Missä luuraa seuraava Valtakunnan virallinen Kylähullu? Haku 10.5. mennessä.
 • Avoimet kylät -päivä 2021 kesäkuussa, viestintäkoulutusta tarjolla
 • Hymy nousee herkästi huulille – jokaisesta hetkestä voi tehdä juhlaa
 • Yhteistyötä matkailijan parhaaksi
 • Yhteisöradiota kuunnellaan herkällä korvalla
 • Elvytystaitoja, jumppaa ja ulkoilua – maaseuturahoituksesta on moneksi

  Lue maaliskuun uutiskirje

  Etkö saanut uutiskirjettä? Tilaa uutiskirjeitä!

Yrittäjä, vastaa Keski-Suomen ruokaketjun toimintaympäristöselvityksen kyselyyn!

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoima Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 -yhteistyöhanke on aloittamassa Keski-Suomen ruokaketjun tulevaisuuden linjaustyön. Kutsumme teidät mukaan tähän tärkeään työhön ja kertomaan omat näkemyksenne ruokaketjun nykytilanteesta ja tulevaisuuden painopisteistä. Yhteistyössä ovat mukana Keski-Suomen ELY-keskus, MTK Keski-Suomi, ProAgria Keski-Suomi ja Keski-Suomen liitto.

Toimintaympäristöselvitys-kysely

Linjaustyö aloitetaan kartoittamalla Keski-Suomen ruokaketjun nykytila toimintaympäristöselvityksellä. Toimintaympäristöselvitykseen kuulu kysely, johon toivomme teiltä vastauksia. Arvostamme jokaista vastausta. Vastaamalla kyselyyn voit olla vaikuttamassa Keski-Suomen ruokaketjun tulevaisuuteen!

Kyselyyn pääset vastaamaan tämän linkin kautta. Kysely on auki 25.3. asti.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia, vastaaminen tapahtuu täysin anonyyminä eikä vastaajia ole mahdollista tunnistaa annettujen tietojen perusteella. Kyselyyn vastaajilla on mahdollisuus osallistua keskisuomalaisten elintarviketuotteiden lahjakortin (3 kpl) arvontaan.

Kysely on avoin ja sitä saa jakaa eteenpäin.

Osallistu myös tulevaisuustyöpajoihin

Ruokaketjun tulevaisuuden linjaustyö jatkuu toimintaympäristöselvityksen jälkeen kahdella Keski-Suomen ruokaketjun tulevaisuus -työpajalla 17. ja 23.3. Työpajat ovat kaikille avoimia.

Pääset osallistumaan 17.3. (klo 9-12) järjestettävään työpajaan tämän linkin kautta ja 23.3. (klo 12-15) järjestettävään työpajaan tämän linkin kautta. Lämpimästi tervetuloa mukaan näihin työpajoihin jatkamaan ruokaketjumme tulevaisuuden linjaamista!

 

Lisätietoja kyselystä Ulla Teppo, ulla.teppo@jamk.fi 

Lisätietoja työpajoihin ja tulevaisuustyöhön Leena Pölkki, leena.polkki@jamk.fi

 

KEKO2-hankkeen toteuttajan (JAMK) ja rahoittajien (ELY-keskus ja EU) logot

Maaseuturahoituksen haku ELY-keskuksessa jatkuu keskeytyksettä

Maaseuturahoituksen siirtymäkausi 2021 – 2022 pyörähtää myönnön osalta käyntiin huhtikuun alusta alkaen. Siirtymäkaudella käytössä ovat vanhat tutut rahoitusvälineet ja haku jatkuu sähköisessä järjestelmässämme Hyrrässä totuttuun tapaan keskeytyksettä. Hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain ja alla näkyvät syyskuun loppuun asti päätetyt jaksot. Loppuvuodesta katsomme hakujaksojen tarpeen lähempänä ajankohtaa.

Rahoitusmuotoja voi tarkastella tarkemmin Ruokaviraston nettisivuilla, yritystukia täällä ja kehittämishankkeita täällä

Meihin saa yhteyden kätevästi sähköpostilla (sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi) ja puhelimella. Voimme lisäksi järjestää etätapaamisia Teams-yhteydellä.

Hanketuet:
Veli Koski, 0295 024 563
Risto Janhunen, 0295 024 549
Markku Skonbäck, 0295 024 876
Merja Lehtinen, 0295 024 570 (yritysryhmät)

Yritystuet:
Panu Kässi, 0295 024 567
Tiia Rantanen, 0295 024 999

Keski-Suomen ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hanke- ja yritystukien valintajaksot ajalle 23.1.–30.9.2021

Maaseuturahaston yritys- ja hanketukien haku on jatkuva, mutta hakemukset, jotka koskevat Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoituskiintiöstä myönnettävää tukea, ratkaistaan valintajaksoittain.

Yritystukien, yritysryhmähankkeiden sekä tuotteiden, palvelujen ja prosessien kehittämishankkeiden (kokeellinen kehittäminen, julkinen rahoitus 60 %) valintajaksot:
• 23.1. – 31.3.2021
• 1.4. – 30.4.2021
• 1.5. – 31.5.2021
• 1.6 – 31.7.2021
• 1.8. – 30.9.2021

Hanketukien (muut kuin edellä mainitut) valintajaksot:
• 23.1. – 30.4.2021
• 1.5. – 30.9.2021

Virallinen hakuaika sähköisissä hakemuksissa päättyy ko. päivänä klo 23.59. Paperiset hakemukset tulee toimittaa ELY-keskukseen ko. päivänä klo 16.15 mennessä. Jos valintajakso päättyy viikonloppuna, paperihakemuksia voi tällöin toimittaa seuraavana arkipäivänä klo 16.15. asti.

Valintajaksoille kohdennettavista määrärahoista sekä mahdollisista teemoista tehdään tarvittaessa erilliset päätökset.

Edellä esitettyjen hanketukien valintajaksojen lisäksi Keski-Suomen ELY-keskus voi järjestää kohdennettuja teemahakuja, joiden hakuajoista ja valintajaksoista tiedotetaan erikseen. Kunkin valintajakson tukikelpoisia hankkeita käsiteltäessä sovelletaan Maa- ja metsätalousministeriön vahvistamia valtakunnallisia valintaperusteita.

Wanted! Luontoperustaisia palveluita Keski-Suomen alueella tuottavia ja niistä kiinnostuneita etsitään.

Tarjoatko Keski-Suomen alueella joko yrittäjän tai työntekijän roolissa luontoon, eläimiin, vesistöihin ja/tai maatilaympäristöön liittyviä hyvinvointi- tai virkistyspalveluita? Tai onko unelmasi tarjota näitä tulevaisuudessa? Kaipaatko verkostoitumista toisten samankaltaisten kanssa tai tukea palveluiden kehittämisessä? 

LuontoVoimaa ja LuontoHoivaa Keski-Suomesta –hanke kokoaa alueen Green Care / Blue Care – ja luontoperustaisia hyvinvointi- tai virkistyspalveluita tuottavat ja niistä kiinnostuneet yhteen tarjoten matalan kynnyksen puitteet ajatusten, kehittämistarpeiden ja hyvien käytäntöjen jakamiselle, uusien yhteistyömuotojen mahdollistumiselle sekä kaikkia hyödyttävän näkyvyyden lisäämiselle.  

Luontoperustaiset hyvinvointi- ja virkistyspalvelut voivat olla osa hyvin erilaisten toimialojen palveluita niin matkailu, maa-, metsätalous- ja muilla luonnonvara-, sosiaali- ja terveys- kuin taide- ja kulttuurialoilla ja pitää sisällään monenlaista toimintaa aina kasvatuksellisesta kalastuksesta, luontolähtöisistä teatterielämyksistä ja metsäjoogasta eläinavusteiseen terapiaan ja hoivamaatilatoimintaan saakka. Kehitettävään verkostoon ja sen toimintaan ovat tervetulleita kaikki, jotka jollainlailla hyödyntävät Keski-Suomen alueella hyvinvointi- tai virkistyspalveluissaan luontoa tai ovat siitä kiinnostuneita, riippumatta millaisin termein palveluista puhuvat tai missä roolissa palveluiden kehittämisessä ovat mukana (yrittäjä, työntekijä, hanketyöntekijä ym.). 

LuontoVoimaa ja LuontoHoivaa Keski-Suomesta –hanketta hallinnoi Kehittämisyhtiö Witas Oy, osatoteuttajana toimii ProAgria Keski-Suomi / Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ja hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta.

Lue lisää: https://www.witas.fi/hankkeet/luontovoimaa_ja_luontohoivaa_keski_suomesta/lisatietoja_1057  

 

Ota rohkeasti yhteyttä: 

Laura Syrén 

Projektipäällikkö 

040 746 1690 

laura.syren@witas.fi

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös