Kulttuurimatkailureittiopas

Kulttuurimatkailureittiopas

Kulttuurimatkailureittiopas on tuotettu EU:n rakennerahaston Luova Suomi-ohjelman rahoittamassa ”Kulttuuripalvelut saavutettaviksi matkailijoille  – kulttuurimatkailureittien kehittäminen” -hankkeessa. Aineiston jäsentämiseen on liittynyt avoimia työpajoja, joissa yhdessä kulttuuri- ja -matkailutoimijoiden kanssa on työstetty oppaan sisältökysymyksiä. Lisätietoja hankkeesta löydät täältä.

Sivusto on suunnattu aluekehittäjille, kulttuurimatkailutoimijoille sekä kulttuuriyrittäjille. Myös Leader-ryhmät, Kotiseutuliitto, Museoliitto ja muut aluekehitykseen, kulttuuriin, kulttuuriperintöön ja matkailuun liittyvät järjestöt ja oppilaitokset voivat hyödyntää materiaalia toiminnassaan.

Sivusto avaa Euroopan neuvoston kulttuurireittien sertifiointiprosessia ja esittelee toiminnassa kehitettyjä hyviä käytäntöjä. Varainhankintaa käsitellään keskeisenä reittitoiminnan vakiinnuttamisen keinona. Tiivistelmä Euroopan neuvoston kulttuurireittien osittaissopimuksen hallintorakenteesta ja viitekehyksestä termeineen jäsentävät kokonaiskuvaa toiminnasta. Euroopan Kulttuurireittitoiminnan kotisivu.

Sivuston kirjallista aineistoa saa vapaasti käyttää ja kopioida opetustarkoituksessa sekä linkittää hyvää tapaa noudattaen. Materiaalin käyttöoikeudet ovat tekijöillä.

Opassivuston sisällön on kirjoittanut asiantuntija, arkkitehti Marianne Lehtimäki. Työtä ovat avustaneet hankevetäjä, lehtori Susanna Nuijanmaa, hankkeen työpajojen luennoitsijat ja osallistujat, sekä yhteistyökumppanina OKM:n ja Culture Finlandin edustajat.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös