Kahden kulttuurin vyöhykkeet tai vähemmistökulttuurin kulttuuriperintö linkittää alueita

 

Andalusian islamilaisen vaiheen kulttuuriperinnön reitti kuvaa ”toisen” kulttuurin vahvaa historiallista kerrostumaa nykyisen Euroopan reuna-alueiden molemmin puolin. Monet merkittävät arkkitehtuurikohteet kertovat vuosisataisesta muslimivaiheesta. islamilaisen vaiheen kulttuuriperintö vaikuttaa yhä arkkitehtuurissa ja muissa taiteessa, tieteessä, gastronomiassa ja monissa traditioissa.

Ortodoksisen ja luterilaisen / katolisen kulttuurin vaihettumisalueet Euroopan itälaidalla kuvastavat yhä jatkuvaa rinnakkaisten kulttuurien vuorovaikutusta rakentaen liittymäpintaa monille kulttuurisen ja matkailulliseen kehitystyöhön. Myös kylmän sodan luoma rautaesirippuasettui samoille linjoille. Tätä reittiä ja siihen rakennettua yhteistyön teemaa hyödynnetään pyöräilyyn keskittyvässä EUROVELO-reitissä.

Juutalaisen kulttuuriperinnön eurooppalainen reitti kertoo kulttuurista, joka ei assimiloitunut valtakulttuuriin, ja joka on saanut osakseen epäluuloa ja vainoja. Juutalaisen kulttuuriperinnön eurooppalainen reitti ei kuitenkaan kerro vain julmuuksista vaan myös juutalaisen kulttuurin erityispiirteistä ja saavutuksista.

Paitsi etnisiä tai uskonnollisia vähemmistöryhmiä, yhdistävinä tekijöinä voitaisiin tarkastella myös muita elävän kulttuuriperinnön muodostamia ryhmiä, joiden toiminta ylläpitää Euroopan neuvoston arvoja.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös