Vaihe IV: Yhteisten toimien koordinointi

Toiminnan koordinointi tapahtuu sekä paikallisilla, kansallisilla että eurooppalaiselle tasolla. Reittiyhdistyksen säännöissä määrätään vuosittaisista yhteisistä toimista kuten vuosikokouksen pidosta, johon liittyy mm. toimintasuunnitelmien ja -budjetin laadinta. Sertifioinnin ehdot antavat selkeän kehyksen toimintasuunnitelmaan sisällytettävistä painopisteistä.

Via Francigena –reitti, joka halkoo Euroopan Brittein saarilta Ranskan ja Sveitsin läpi Roomaan, panostaa kävelyreitteihin ja muuhun ”hitaaseen liikkumiseen”, eli paikallisiin palveluihin. Via Francigena on työstänyt pitkälle myös eurooppalaisen verkoston järjestäytymistä tavoitteina aktiivinen, koordinoitu vuoropuhelu sekä yhteiset toimet toiminnan painopistealueilla. Kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja jaetaan kaikille reitin alueille vahvistaen yleistä laatutasoa pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on myös lisätä reitin tunnistettavuutta yhteisellä viestinnällä ja saavuttaa yleisöä laajasti ilman uskonnollista, poliittista tai sosiaalista erottelua.

Reitillä on jäsenistä valitun hallituksen lisäksi eurooppalainen komitea, asiantuntijakomitea, Reitin ystävät –verkosto sekä hankkeiden verkosto. Reittiyhdistys kokoaa kotisivulleen listaa reittiä koskevasta tutkimuksesta ja saamistaan palkinnoista. Kahden vuoden välein kootaan loistokkaasti kuvitettu reittitoimintaa esittelevä lehti, jonka julkistamista juhlistetaan Brysselissä, Strasbourgissa tai reittimaiden parlamenteissa ja suurlähetystöissä. Reitillä on säännöt reitin merkitsemisestä ja se on työstänyt reitin matkailupalvelujen tasoista yhteisen oppaan  (Guidance on European common path and accommodation standards Via Francigena). Se on laatinut ohjeistuksen myös reittipalvelujen toimittajille koskien mm. opastusta ja opastusmateriaalia, kunnossapitoa, pelastustointa ja huoltoa, kuljetuksia, viestintää ja tuotearviointeja. Mukana on myös strategiset kehitysohjelmat.

Art Nouveau verkoston toimintaa varten on perustettu sekä verkosto että yhdistys. Verkosto järjestää tapaamiset ja yhdistys hallinnoi hankkeet, niiden rahaliikenteen sekä kulttuurireittitoiminnan. Myöhemmin on perustettu vielä erikseen matkailuun keskittyvä verkosto La Ruta. Verkoston neljässä perättäisessä EU-rahoitteisessa hankkeessa on järjestetty konferensseja, ammattilaisten vaihtoa, toteutettu kiertäviä näyttelyitä ja multimedioita, valmistettu tieteellisiä ja opetuksellisia julkaisuja. Verkkosivuilla esitellään tapahtumia reittikohteissa ympäri maailmaa, lista väitöskirjoja, pelejä lapsille ym.

Pyhän Olavin reittitoimijoiden kuvaus heidän toimintahistoriastaan:

  1. Yhteisten kiintopisteiden ja kriteerien laatiminen (teema)
  2. Teeman idean yhteinen kehittäminen (toiminnan painopisteet)
  3. Jäsenyysehtojen miettiminen siten että varmistetaan jäsenien saaminen verkostoon
  4. Sen varmistaminen, että löytyy joku, joka työskentelee reitin teeman ja toiminta-alojen parissa nyt ja myös tulevaisuudessa
  5. Johtoryhmän perustaminen
  6. Reitin ja sen käytäntöjen perustan kuvaaminen (historia, fyysisen reitin/kohteiden rakentuminen, aineellinen ja aineeton kulttuuriperintö)
  7. Pitkän ja lyhyen aikavälin yhteistyö kestävän pyhiinvaellusreitin ja matkailutuotteen kehittämiseksi sellaisena kulttuuriperintö-, luonto- ja maisemareittinä, jolla on mukana olevien maiden kanssa yhteinen historiallinen kulttuuriperintö
  8. Uusien kumppanien etsiminen historian ja eurooppalaisen kulttuuriperinnön edistämiseksi.
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös