Vaihe I: Reitin kulttuuriperintöteeman määrittely

Monitieteellisesti perusteltu teema tukeutuu kulttuuriin, kulttuuriperintöön, traditioihin ja maisemaan Euroopan viitekehyksessä. Toiminta on vuorovaikutuksessa ympäröiviin elinkeinoihin, elämäntapaan ja paikalliseen dynamiikkaan. Yhteinen teema kokoaa reittitoiminnan rajat ylittäviksi monialaisiksi yhteistyöverkostoiksi.  Kansalliselle ja paikalliselle tasolle merkityksellinen teema varmistaa reitin kestävyyttä ankkuroimalle sen muihin kehitystoimiin.

Reittien sisältötoiminta kasvaa laajasta kulttuurikäsitteestä etsien kulttuuriperinnön yhteisiä nimittäjiä historiasta, maisemasta ja maantieteestä. Tässä korostetaan avointa ja monikulttuurista Eurooppaa. Reittien kulttuuriteeman ja -toiminnan tarkoituksena on valottaa ennen kaikkea yhteisten arvojen jakamista kulttuuri-ilmauksien moninaisuudessa.

Kulttuurireittien teema linkittyy historiallisiin väyliin tai ylikansallista merkitystä omaaviin kulttuurisiin ilmiöihin. Näin muodostunut ”reitti” voi olla hyvinkin käsitteellinen ja rakentua monella tapaa:

  • alueellisiksi reiteiksi (kuten maisemaan käyttöön liittyvä viininviljelyn tai oliivipuiden reitti)
  • neaarisiksi reiteiksi (pyhiinvaellusreitit tai muut alueita yhdistävät tiet)
  • yksittäisten kohteiden muodostamiksi verkkomaisiksi tai saaristomaiseksi reiteiksi (Euroopan Mozart-tiet tai Eurooppalainen hautausmaiden reitti)

Kaikissa tapauksissa reitit linkittyvät laajalla alueelle ja viittaavat myös itsensä ulkopuolisiin alueisiin.

Euroopan kulttuurireitti-instituutti avustaa reittien valmistelua kartoittaen muita eurooppalaisia toimijoita ja teemaan liittyviä asiantuntijoita. Jo teeman työstämisen aikana on syytä ottaa yhteyttä mukana olevien kumppaneiden kansallisiin kulttuurireittiosittaissopimuksen (EPA) hallintoneuvoston jäseniin ja Euroopan kulttuurireitti-instituuttiin. Teeman valmistelijoiden tulee valmistautua kertomaan:

  • minkälaista tarinaa he haluavat olla kertomassa matkailijoille ja muille eurooppalaisille?
  • miten valittu teema ilmenee mukana olevissa maissa?
  • miten teema parantaa ymmärrystä niin eurooppalaisesta historiasta kuin nyky-Euroopasta?

Instituutti opastaa kokemuksensa ja tietämyksensä pohjalta myös hakemusprosessissa.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös